Prijave na poletni Skladni zajtrk o trajnostnem poročanju, 20. junij 2024 so odprte!

8 KORAKOV DO ZAUPANJA VREDNE UMETNE INTELIGENCE V VAŠEM PODJETJU

Pripravili smo 8 praktičnih korakov, ki vam lahko pomagajo pri grajenju kulture do zaupanja vredne umetne inteligence. To so:

Začnite na vrhu:

Vodstvo podjetij se na splošno dobro zaveda tipičnih tveganj na področju zagotavljanja skladnosti in etike poslovanja, vendar še vedno niso dobro obveščeni o tem, na kakšen način se umetna inteligenca uporablja v njihovem podjetju. Zato morajo biti izobraženi o etičnih smernicah za grajenje zaupanja vredne umetne inteligence, katere je v začetku leta izdala tudi Evropska komisija. Na ta način bodo lahko oblikovali jasno stališče do etike in umetne inteligence ter zagotovili, da bo uporaba umetne inteligence skladna z  ustreznimi zakoni in predpisi.

 

 

Izvajajte ocenjevanje tveganj:

Umetna inteligenca je še nastajajoča tehnologija, kar pomeni, da je njena opredelitev v predpisih in standardih nejasna, tveganja pa je težko določiti. Potreben je okvir za ocenjevanje tveganj, ki nam lahko pomaga pri opredelitvi pomembnih visokih tveganj in načrtovanju pomembnih ukrepov za zmanjševanje tveganj. Na straneh 31-39 je Strokovna skupina na visoki ravni za umetno inteligenco pripravila seznam vprašanj, ki podjetjem pomaga pri ocenitvi pomembnih tveganj povezanih z umetno inteligenco.

Opredelite vloge in odgovornosti:

Pri zagotavljanju zaupanja vredne umetne inteligence v podjetju se skrbniki za skladnost povežite s svojimi kolegi iz informacijskega oddelka ter z njimi opredelite vloge in odgovornosti.

Vzpostavite izhodiščno točko:

Procesi za zagotavljanje zaupanja vredne umetne inteligence bi morali biti vključeni v sistem upravljanja podjetja. Politike in procese poslovanja je potrebno prilagoditi na način, da odražajo pričakovanja družbe o preprečevanju negativnih vplivov umetne inteligence na človekove pravice in odpravljanju morebitnih težav. Zanesljiv program zagotavljanja skladnosti in etike umetne inteligence bo moral vsebovati tako ne tehničen kot tudi tehničen del, pri čemer se bo prvi nanašal na zaščito pred diskriminacijo, drugi pa na zagotavljanje skladnih algoritmov.

Spodbujajte ozaveščenost o zaupanja vredni umetni inteligenci:

O zaupanja vredni umetni inteligenci je potrebno ozavestiti vse deležnike podjetja na način, da poznajo tveganja povezana z umetno inteligenco in ukrepe za zmanjševanje le teh. Za usposabljanje na tem področju bodo ključne delavnice na temo etike in vrednot. Pri tem si lahko pomagate tudi z brezplačnim spletnim tečajem »Elements of AI«, ki ga je razvila Univerza v Helsinkih skupaj z Reaktorjem.

Spremljajte in nadzorujte:

Celoten program do zaupanja vredne umetne inteligence nenehno spremljajte in nadzorujte, saj se bodo lahko le na ta način obstoječi sistemi izboljševali. Tudi Strokovna skupina na visoki ravni za umetno inteligenco vse deležnike poziva, da v praksi poskusno uporabljate seznam vprašanj za ocenjevanje zaupanja vredne inteligence in jim sporočite povratne informacije o njegovi izvedljivosti, ustreznosti, morebitnih dopolnitvah ali pomanjkljivostih, na podlagi katerih bo v začetku leta 2020 Komisiji predlagana revidirana različica.

Vključite tudi dobavitelje:

V sam proces razvijanja umetne inteligence so vključeni tudi dobavitelji, kjer bo potrebno programe revidiranja dobaviteljev razširiti na način, da bodo obravnavali potencialne škodljive vplive na človekove pravice med razvijanjem umetne inteligence.

Razvijte kulturo deljenja mnenj:

Vsem deležnikom podjetja omogočite, da se lahko, v primeru ugotovitve okoliščin, v katerih bi umetna inteligenca lahko negativno vplivala na človekove pravice, pritožijo bodisi skozi razvoj pritožbenega mehanizma ali pa skozi druge kanale komuniciranja.

Sandra Marković

VIR: Lehocky, H. (2019). Ethics and AI: 8 steps to build trust in intelligent technology. Dostopno prek https://www.ericsson.com/en/blog/2019/10/8-principles-of-ethics-and-AI