Aktualna praksa na področju nelojalne konkurence

AKTUALNA PRAKSA NA PODROČJU NELOJALNE KONKURENCE

Avtorica: Mojca Erman, LL. M (LSE)

20. decembra 2018 sta Dr. Maria Škof in Mojca Erman, LL.M (LSE) imeli predstavitev na skladnem zajtrku Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) na temo »Oglaševanje in dajanje brezplačnih daril z vidika varstva potrošnikov ter varstva lojalne konkurence«, obenem pa se je tudi predstavilo Društvo za varstvo lojalne konkurence (DVLK).

V okviru predavanja se je predstavilo področje nelojalne konkurence kot tudi spremembe na tem področju od leta 2015, ko se je ukinilo upravno in prekrškovno varstvo za dejanja nelojalne konkurence podjetja v razmerju do podjetij. DVLK je bilo ustanovljeno, da zapolni praznino, ki je nastala s to spremembo v odnosu podjetja do podjetja (B2B). Gre za samostojno društvo ustanovljeno po vzoru Zentrale za konkurenco (Wettbewerbzentrale) v Nemčiji. DVLK se zavzema za zdravo in pošteno konkurenco na trgu ter prevzema nekdanje delo tržnih inšpektorjev v odnosu B2B, tako da opozarja podjetja na njihova dejanja nelojalne konkurence ter podjetjem nudi okvir za postopanje zoper kršitve. Več o DVLK si lahko preberete na: http://lojalna-konkurenca.si

Predavateljici sta predstavili aktualno prakso na tem področju v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji. Preko aktualnih primerov se je prikazalo, da oglaševanje/dajanje nagrade pri nakupu blaga/ponujanju storitev načeloma ni prepovedano, potrebno pa je spoštovati določene omejitve pri takem oglaševanju. Tako v Sloveniji velja, da se ponujanje brezplačne nagrade lahko šteje kot agresivna poslovna praksa, če se z nedopustnim vplivanjem bistveno zmanjša ali bi se utegnila zmanjšati izbira ali ravnanje povprečnega potrošnika v zvezi z izdelkom ali bi se s tem povzročila ali utegnilo povzročiti, da potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel (npr. v primeru, ko nagrada občutneje presega vrednost blaga je sodišče odločilo, da se zamegli pravi motiv potrošnika za nakup) ali pa če podjetje ustvari lažen vtis, da je potrošnik brez nakupa že dobil ali bo dobil na podlagi določenega dejanja nagrado, čeprav npr. nagrada dejansko ne obstaja ali pa je dejanje, ki ga je potrebno opraviti, da se pridobi nagrada povezano s stroški (npr. za prevzem nagrade je potrebno poklicati drago plačljivo številko). Predstavilo se je tudi aktualno avstrijsko in nemško sodno prakso na področju dajanja nagrad. Kot zanimovost bi npr. izpostavili primer, ko je zavarovalnica v Avstriji ponujala Iphone ob sklenitvi zavarovalne pogodbe in kjer je avstrijsko sodišče presodilo, da tovrstna nagrada ne predstavlja dejanja nelojalne konkurence, saj je pri zavarovalni pogodbi šlo za večletno zavarovanje ter za visok strošek in zato nagrada ne more vplivati na odločitev potrošnika glede sklenitve zavarovanja, saj si razumni potrošnik vzame čas za pregled take ponudbe. Prav tako po mnenju avstrijskega sodišče ne predstavlja dejanja nelojalne konkurence okoliščina, kjer zavarovalnica pritiska na potrošnika, da se mora hitro odločiti, ker je ponudba omejena. Po mnenju avstrijskega sodišča bo razumni potrošnik večletni zavarovalni pogodbi namenil veliko pozornosti in se ne bo odločal impulzivno, temveč mu bo jasno, da gre za reklamo.  Predstavilo se je tudi relevantno sodno prakso na področju oglaševanja trgovin s pohištvom, kjer se roki akcije podaljšujejo (npr. trgovec navede, da zaradi velikega uspeha akcijo še »zadnjič« podaljšuje) oziroma se oglašuje, da akcija velja »le do dokončne porabe zalog« ali pa se zamolči določene pomembne informacije oziroma se prikazuje certifikat kakovosti, ki ga trgovec dejansko nima. Predstavilo se je tudi področje oglaševanja preko internet platform ter odgovornost za izjave na internetu kot tudi zanimiv primer drogerije Müller, kjer je Müller objavil oglas, da se lahko boni za popust ostalih drogerih unovčijo tudi v trgovinah Müller.

Predavanje se je zaključilo z odgovori na vprašanje udeležencev. Pojasnilo se je standard povprečnega potrošnika, odnos med lojalno konkurenco in ostalimi področji (npr. varstvo osebnih podatkov, pravicami industrijske lastnine) ter pojasnilo vlogo podobnih organov (kot DVLK) v tujini. Ponovno se je ugotovilo, da je področje nelojalne konkurence »živo« in zanimivo področje, kjer potrebno upoštevati okoliščine posamičnega primera in kjer sodna praksa postavlja omejitve še dovoljenim dejanjem ter postavlja mejo med lojalnimi in nelojalnimi praksami.

O predavateljicah:

Dr. Maria Škof
Working Experience Since 2009  Attorney and Senior Partner at Grilc-Vouk-Škof Since 2009 admitted to the Slovenian Bar Association, Ljubljana Since 2009 admitted to the Austrian Bar Association, Graz 2004-2009 Wolf Theiss Attorney’s at Law (Vienna and Ljubljana) Areas of practice: Commercial law, Civil law, Corporate law, M&A, Environmental law, Data Protection law, Employment law, WEEE 2002-2004 Research Assistant at the Institute for law, University of Klagenfurt Areas of Research: Civil law, Corporate law, Commercial law, Competition law 2007-2013: Lecturer  at the University of Applied Sciences, Carinthia Ongoing: Lecturer at the Slovenian Chamber of Commerce and the Slovenian Chamber of Craft and Small Business 2004
Practice Areas Slovenian and Austrian
 • Commercial law
 • Corporate (M&A)
 • Unfair Competition Law
 • European law
 • Regulatory
 • Data Protection law
 • Environmental law
 • Employment law
 • Civil law
 • Contract law
 • Property Law
 • Arbitration law
Education 2001: Karl-Franzens University Graz, Faculty of Law, awarded Magistra of Law 2003: Karl-Franzens University Graz, Faculty of Law, awarded Doctor of Law 2000-2001: Legal studies at Universität Utrecht – The Netherlands
Language Skills Slovenian German English French Italian
Membership Since 2009 member of the Austrian Bar Association, Graz Since 2009 member of the Slovenian Bar Association „Odvetniška zbornica“ Vice President of Slovenska Gospodarska Zveza, a union engaged in the cooperation of Slovenian and Austrian enterprises, doing cross-border-business Klagenfurt
Publications Publications and frequent lectures on issues related to the Slovenian and Austrian legal system
Mojca Erman, LL. M (LSE)
Working Experience

Since 2015 advising Milieu Ltd. on compliance issues (shared economy issues, waste management, FISMA, etc.)

From August 2014 working as contractor for the European Central Bank under Framework Agreement for the Provision of Lawyer-linguist services. The contract covers translations as well as legal advice services.

Since 2013  Cooperating attorney with Grilc-Vouk-Škof

Practice Areas: various Civil and Commercial law issues,

Consumer law, Food law, Litigation

Since 2010: legal expert for Slovenia for the service Your Europe Advice, managed by ECAS (European Citizen Action Service)

2011-2012: Cooperating Attorney at Eli Lilly & Company

Practice Areas: Compliance check of various contracts (distribution contracts, agency contracts etc), Competition law issues, issues related to the sale of pharmaceutical products and consumer rights

2007-2009: Wolf Theiss Attorney’s at Law in Ljubljana

Areas of practice: Commercial law, Civil law, Consumer Protection law, Property Law,  Environmental law, Data Protection law, Employment law, IP law, Regulatory, Food Safety,

2003-2004: Associate at Attorneys at law Miro Senica in odvetniki, Ljubljana

Practice areas: assigned team member for World Bank Project

 

Practice AreasSlovenian
 • Consumer Protection Law
 • Unfair Competition Law
 • Data Protection law
 • European law
 • Property Law
 • Civil law
 • Commercial law
 • Employment law
 • Litigation
 • IP-law
 • Tax law
 • Arbitration law
Education

2014: International Environmental Law, United Nations Institute of Training and Research

2009: Court interpreter for English language

2008: Registered Trademark and Design attorney, IP Office Slovenia

2004-2005: Master of Laws (LL.M), London School of Economics and Political Science (LSE) London, UK

2003: Diploma in European Law and Common Law (Cambridge University) – Specialisation: Law of European Union

1997-2003: Law Studies at the Faculty of Law, Ljubljana,

2000-2001: Law Studies at the Karl Franzens Universität Graz


Language Skills

English

Slovenian

German

French

Croatian

Membership

Since 2007 member of the Slovenian Bar Association „Odvetniška zbornica“

Member of IBA (International Bar Association)

PublicationsPublished contributions to IFLR and studies available for European Commission
SL