Interna revizija in skladnost naj sodelujeta

INTERNA REVIZIJA IN SKLADNOST NAJ SODELUJETA Čisto jasno je, da v sedanjem času nihče ne more biti izoliran od okolja. Naloge in cilji strokovnih služb, ki skrbijo za delovanje sistema notranjih kontrol v drugi obrambni liniji ter notranje revizije iz tretje linije, so enaki. Zato je nujno, da med seboj sodelujejo, in da je sodelovanje: 1.) …

Interna revizija in skladnost naj sodelujeta Read More »