Prijave na poletni Skladni zajtrk o trajnostnem poročanju, 20. junij 2024 so odprte!

Na svetovni dan človekovih pravic, dne 10. decembra 2020, smo podpisali pogodbo o ustanovitvi neodvisnega zavoda, Centra za zaščito žvižgačev (v nadaljevanju: center). Njegovi ustanovitelji smo EISEP – Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja ter Ivan Gale. Vse formalnosti z registracijo in za vzpostavitev delovanja so bile ravno zaključene, zato operativno delovanje centra vzpostavljamo s 17. marcem, 2021.

Namen centra je pomagati osebam, ki postanejo žrtve povračilnih ukrepov, v povezavi z njihovim opozarjanjem na nepravilnosti, zaradi katerih (lahko) nastane škoda za javna sredstva, kršitev zakonitih postopkov in predpisov, pravic ali legitimnih interesov organov, organizacij ali podjetij ter njihovih deležnikov ali kršitev človekovih pravic. Prav tako se bo Center za zaščito žvižgačev aktivno vključeval v procese oblikovanja standardov, pravil in pravnih okvirov za zaščito žvižgačev, v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi in dobrimi praksami.

V teh okvirjih bomo izpolnjevali tudi eno od novoletnih zavez EISEP-a, da se želimo kot neodvisna strokovna organizacija bolj vključevati v družbeno razpravo in tokove glede napredka pri obravnavi žvižgaštva in sami zaščiti žvižgačev v Sloveniji; da želimo s poudarjanjem strokovnih vidikov pri tej tematiki predstavljati protiutež politizaciji žvižgaštva.

Mehanizem opozarjanja na kršitve je namreč eden od ključnih elementov učinkovitega sistema zagotavljanja skladnosti poslovanja, saj odločilno prispeva k zgodnjemu zaznavanju hujših oblik nepravilnosti ali zlorab ter posledično k pravočasnemu omejevanju škodljivih posledic. Ima tudi povratne pozitivne učinke na preventivno delovanje pri zagotavljanju skladnosti, pri varovanju integritete in ugleda ter krepitvi pozitivne kulture organizacije.

Več o tem si preberite v pismu članom strokovne skupnosti EISEP ter v izjavi za širšo javnost. Delovanje Centra za zaščito žvižgačev lahko spremljate na www.center-zvizgaci.si