Prijave na poletni Skladni zajtrk o trajnostnem poročanju, 20. junij 2024 so odprte!

EISEP VKLJUČEN V POVEZAVO ENFCO – EUROPEAN NETWORK FOR COMPLIANCE OFFICERS

EISEP vstopa v to evropsko povezavo še s tremi sorodnimi združenji strokovnjakov za skladnost iz Nemčije, Francije in Grčije. Temeljno vodilo sodelovanja bo izmenjava praks in orodij med organizacijami ter omogočanje širšega dostopa do izobraževalnih in drugih dogodkov, pod posebnimi pogoji za člane v vseh vključenih državah. Postopoma se bodo v povezavo vključevala druga združenja s tega področja iz še več držav. Trenutno pa pripravljamo izjavo o poslanstvu in postavljamo informativno spletno vizitko. Med prvimi oblikami sodelovanja bo podpora nemškega združenja, Berufsverband der Compliance Manager (BCM) – iniciatorja ENFCO, letni konferenci o skladnosti in etiki poslovanja na Bledu.