Francija nam bo zapletla življenje. Zelo dobro.

FRANCIJA NAM BO ZAPLETLA ŽIVLJENJE. ZELO DOBRO.

Nekoliko z zamudo, pa vendarle k nam v Slovenijo z večjimi koraki prihaja logika, ki jo že leta poznajo podjetja, ki imajo tesne poslovne stike (so v lasti, so agenti ali pa so posredniki) družb iz ZDA ali Velike Britanije. Francoski parlament namreč v teh mesecih obravnava predlog protikorupcijske zakonodaje, ki povzema logiko ameriškega FCPA (Foreign Corruption Practices Act) in britanskega UK Bribery Act. Zaradi obsega investicij in poslovnega sodelovanja med Slovenijo in Francijo, je mogoče predvidevati, da bo sprejem zakona v Franciji neposredno vplival na mnogo podjetij v Sloveniji.

Po sedanjem predlogu francoskega zakona je predvidena obvezna uvedba programov skladnosti v podjetjih z več kot 500 zaposlenimi in več kot 100 milijoni letnih prihodkov. Podjetje, ki ne bo vzpostavilo takšnega programa, bo kaznovano z denarno kaznijo. Vemo, kaj pomeni dober program skladnosti v podjetju in kakšen vpliv ima to lahko na poslovne partnerje. Med drugim lahko pričakujemo, da bodo francoska podjetja dosledno izvajala skrbne preglede svojih poslovnih partnerjev. Tudi v Sloveniji. Pričakujemo lahko, da bodo podjetja, ki bodo ocenjena kot preveč tvegana z vidika korupcije ali drugih kršitev, težje dobila posle s francoskimi podjetji ali v Franciji.

Glede na to, da predlog zakona predvideva tudi poravnave z nadzornim organom brez priznanja krivde oziroma odloženi pregon ter zmanjšanje sankcij za tiste, ki priznajo in pomagajo preprečiti ali odkriti kaznivo dejanje, se bo tveganje za vse (so)udeležene bistveno povečalo. Še posebej ob dejstvu, da predlog zakona francoskim organom odpira možnosti za transnacionalni pregon korupcije torej za korupcijska kazniva dejanja, ki so bila storjena izven Francije. Po zgledu FCPA, ki omogoča pregon v ZDA, če je podan »ameriški element« kot je npr. ameriško lastništvo ali kotacija na ameriški borzi.

Dokaj gotovo je, da bo ta zakonodaja francoska podjetja usmerila v vzpostavljanje ustreznega sistema notranjih kontrol in obvladovanja tveganj na področju korupcije, trgovanja z vplivom in preprečevanja pranja denarja. Gre za preventivo. Predstavljajmo si, kaj bo to pomenilo za lastniške naložbe ali dobavno verigo francoskih proizvajalcev avtomobilov v Sloveniji, kjer bo potrebno sprejeti delujoče ukrepe in zagotoviti, da je naše poslovanje »čisto«. To je lahko samo pozitivno in je dobrodošla spodbuda od zunaj.

Zdaj pa pobirajmo stave, kdaj bo tovrstno zakonodajo sprejela še Nemčija. Naša največja zunanjetrgovinska partnerica.

Rok Praprotnik

Link na predlog francoskega zakona: TUKAJ.

SL