Za nami je Izvršni Skladni zajtrk o trajnosti poslovanja, priprava na prihodnost

Bled, 23. junij, 2022

Potrebujemo nove poslovne modele in drugačen način razmišljanja za človeštvo nujno potrebne spremembe, ki bodo potekale od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor ter mrežno in po celotni verigi vrednosti. V dirki usklajevanja z evropskim zelenim regulatornim cunamijem ne smemo dovoliti zatekanja k prelaganju odgovornosti navzdol in pozabiti na temeljne razloge, zaradi katerih smo dobili vso to zakonodajo na področju odgovornega in trajnostnega poslovanja. Hvala udeležencem, ki ste ta poletni dan posvetili obisku Bleda in našega zadnjega pred-počitniškega dogodka ter pomagali ustvariti odlično razpravo!

EISEP in IEDC – Poslovna šola Bled smo ponovno združili moči pri obravnavanju tematike, ki morda bolj kot katerakoli druga potrebuje srečanje veliko različnih pogledov, vključevanje mnogih deležnikov ter široko intelektualno razpravo o mnogih izzivih, kot tudi odpiranje težkih vprašanj okoli skladnega trajnostnega poslovanja. Da je na področju trajnosti in usklajevanja z mednarodnimi standardi in regulativami na tem področju tudi veliko priložnosti, pa je tista motivacija, ki deluje povezovalno in zaradi katere toliko izvrstnih strokovnjakov, vodij in mislecev nesebično deli svoje izkušnje in znanja na tem področju.

Ponosni in hvaležni smo, da smo med razpravljavci na tokratnem Skladnem zajtrku imeli Aleša Lundra, partnerja iz odvetniške družbe Senica, Eleno Lunder, svetovalko in vodjo projektov iz zavoda 3MUHE in Fair Trade Advocacy Office, Barbaro Hafner, direktorico marketinga in odnosov z javnostmi iz Knauf Insulation ter Jasmino Šetinc Šebek, pooblaščenko za skladnost poslovanja iz NKBM.

V Knauf Insulation to razumejo pod načelom: Človek na prvem mestu, v konkretni skrbi za zaposlene in za sočloveka ter v zelenih inovacijah. V NKBM si navdiha dajejo z bančnim čebelnjakom, medtem ko pri svojem poslovanju že upoštevajo učinke njihovega poslovanja ter portfelja dobaviteljev in strank na okolje in družbo. Odvetnik Aleš Lunder nam je povedal o ‘banki’ klavzul za različne dejavnosti, ki poslovne partnerje zavezujejo k ciljem in pogojem trajnostnega poslovanja na ravni pravno obvezujočih dogovorov. Medtem ko je civilni družbi, kot so 3MUHE in Fair Trade Advocacy Agency, bitka za bolj pravično razporeditev vrednosti v korist tistega ključnega a prevečkrat pozabljenega imetnika pravic na koncu verige vrednosti, položeno v osrčje njihovega zagovorništva in delovanja.

V EISEP bomo še naprej v središče naših prizadevanj postavljali skladno trajnostno poslovanje in poudarjali, da usklajevanje z vse bolj obsežnimi regulatornimi zahtevami na tem področju ne sme postati zgolj formalno-administrativno kljukanje. Trajnostna skladnost ali skladna trajnost mora biti vodena na način, da ima povezovalne učinke med različnimi strokovnjaki in deležniki ter mora kot jasen cilj opredeliti pozitivne dolgoročne učinke na kakovost življenja in ohranjanje narave. Na IEDC – poslovni šoli Bleda pa v svoje programe izobraževanja vodij že dolgo časa vključujejo vsebine s področja etičnega ter odgovornega in trajnostnega poslovanja.

Odgovornost za prihodnost človeštva in planeta leži na vseh nas, zato se skladno trajnostno povezujmo!

SL