Zakaj bi strokovnjaki za skladnost morali poznati računovodske izkaze?

ZAKAJ BI STROKOVNJAKI ZA SKLADNOST MORALI POZNATI RAČUNOVODSKE IZKAZE?

Morda ni prav očitno, a če pogledamo podrobneje, ugotovimo, da je osnovno poznavanje računovodskih izkazov nujno. Računovodski izkazi so pravzaprav ogledalo organizacije. Skladnost poslovanja se mora odražati tudi v računovodskih izkazih, skladnih s predpisi in pravili stroke. Tudi iz njih pridobimo vtis o tem, za kakšno organizacijo gre, s kolikšnimi sredstvi razpolaga in koliko prihodkov ustvari. O tem smo se pogovarjali na delavnici, ki je 16.11.2016 potekala v City Hotelu v Ljubljani.

Na kratko smo spoznali zgodovino računovodenja in nekatere temeljne pojme, ki so v vsakdanjem življenju skoraj sopomenke, nekateri računovodje pa »dobijo pikice«, če so ti pojmi napačno uporabljeni. Spoznali smo tudi temeljne principe dvostavnega knjiženja in nekaj računovodske latovščine, ki utegne biti uporabna, kadar nam računovodje z zanosom razlagajo o poslovnih dogodkih. Osrednji del pa je bil namenjen spoznavanju kategorij sredstev in obveznosti do njihovih virov, kar nam kaže bilanca stanja, ter prihodkov, stroškov in odhodkov, kar vidimo v izkazu poslovnega izida. Sproti smo preizkušali svoje znanje in bili opozorjeni tudi na morebitne sporne prakse, ki so lahko povezane s posameznimi gospodarskimi kategorijami. Ob zaključku delavnice smo na računovodskih izkazih iz »realnega sveta« lahko preverili, koliko znanja smo pridobili, odkrili pa smo tudi precej rdečih zastavic – opozorilnih znakov, ki bi nas lahko usmerjali pri delu, če bi šlo za izkaze naše ali povezane organizacije.

Pet najpomembnejših priporočil, ki naj udeležencem delavnice še posebej ostanejo v spominu, se glasi:

  1. Kadar proučujemo računovodske izkaze, je treba gledati daljše časovno obdobje, saj na tak način dodamo “dinamiko” tudi bilanci stanja (ki kaže stanja le na določen dan).
  2. Poleg računovodskih izkazov poglejmo še drugo razpoložljivo dokumentacijo in informacije (za našo organizacijo je tega več, za druge pa manj). Uporabni viri so spletne strani organizacije, AJPES, druge strani, ki ponujajo informacije o poslovanju organizacij.
  3. Pri branju računovodskih izkazov upoštevajmo ZKP (ki v tem primeru pomeni Zdrava Kmečka Pamet), saj samo številke brez razumevanja celotnega konteksta povedo premalo.
  4. Računovodska pravila za določene kategorije dopuščajo različno vrednotenje (na primer pri zalogah in osnovnih sredstvih), zato je poleg izkazov treba gledati tudi razkritja in tam iskati dodatne informacije. Zaradi dopuščanja različnega vrednotenja sta lahko dve na videz podobni organizaciji v precej različnem položaju.
  5. Tudi to, kako hitro lahko pridobimo podatke iz računovodstva, nam nekaj pove o urejenosti poslovnih knjig.
Mihael Kranjc
SL