Znani so zaključki prve EISEP-ove raziskave

ZNANI SO ZAKLJUČKI PRVE EISEP-OVE RAZISKAVE

V tednu boja proti korupciji, od 9. – 13. decembra 2019, smo lansirali prvo raziskavo o praksah zagotavljanja skladnosti poslovanja v Sloveniji.

Predstavljamo ključne ugotovitve, ki bodo lahko podlaga za nadaljnja raziskovanja in razvoj stroke skladnosti in etike poslovanja v v Sloveniji.

Veseli bomo, če vam bodo rezultati te raziskave v korist in jih boste pri svojem delu lahko uporabili. Rezultatov te ankete ne uporabljajte v komercialne namene. Pri uporabi rezultatov te raziskave v nadaljnjih objavah, se je potrebno sklicevati na vir, z navedbo: Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja – EISEP, www.eisep.si

SL