BUCID - Business Compliance Integrity Defence©

Metodologija za oceno in upravljanje tveganj za skladnost in integriteto pri poslovanju

Na osnovi večkrat preizkušenih pristopov in več-letnih izkušenj, smo v EISEP-u smo razvili enotno metodologijo na  področju, na katerem opažamo, da je v praksi največ vprašanj in izzivov, ki so  povezani ravno s pomanjkanjem metodoloških znanj in praktičnih pripomočkov za upravljanje  tveganj za skladnost in integriteto. Ta se začne z zbiranjem relevantnih podatkov in oceno tveganj za skladnost in integriteto.

Izvedba ocene tveganj za skladnost in integriteto je temeljno izhodišče za načrtovanje in izvajanje vseh drugih nalog in aktivnosti funkcije skladnosti. Učinkovit sistem upravljanja skladnosti namreč temelji na pristopu ocene tveganj. S tem pristopom lahko pametno razporejamo omejene resurse, hkrati pa nam omogoča, da smo osredotočeni na tiste vidike skladnosti in integritete ter potencialne nevarnosti, ki predstavljajo največjo grožnjo, obenem pa njihovo  obvladovanje podjetju prinaša številne konkurenčne in druge poslovne prednosti.

Metodologija Business Compliance Integrity Defence – BUCID, št. EISEP-MEP-301, vključuje:

POVPRAŠEVANJE
za pridobitev ponudbe za metodologijo BUCID - Business Compliance Integrity Defence©

Vaše povpraševanje ne bo zavezujoče. Naročilo nam boste lahko dali, na osnovi ponudbe, poslane z naše strani. Za dodatna pojasnila smo vam na voljo, pišite nam: info@eisep.si.
SL