Članski paketi in cenik 2024

Korporativni

Osnovni paket
Manj kot 100 zaposlenih

920

,00
(+ DDV)
Letno

Korporativni

Srednji paket
Med 100 in 700 zaposlenih

1.285

,00
(+ DDV)
Letno

Korporativni

Večji paket
Nad 700 zaposlenih

1.665

,00
(+ DDV)
Letno

Neprofitni

Paket za neprofitne organizacije

425

,00
(+ DDV)
Letno

Individualni

Paket

305

,00
(+ DDV)
Letno

Študentski

Paket

36

,60
(cena vključuje DDV)
Letno

Člani vse ugodnosti članstva lahko pričnejo uresničevati z dnem plačila članarine. Rok plačila je 8 dni od izdaje predračuna oz. računa za zasebni sektor in 30 dni od izdaje predračuna oz. računa za proračunske uporabnike. Za individualne člane članarino lahko poravna podjetje oz. organizacija, kjer so zaposleni.

Korporativni člani morajo ob vstopu v članstvo EISEP posredovati osebne podatke strokovnjakov, ki bodo koristili ugodnosti članstva (ime, priimek, delovno mesto in e-mail). V času trajanja članstva lahko iz kateregakoli razloga spremenijo posameznega ali več strokovnjakov, o čemer morajo EISEP obvestiti in mu sporočiti njihove osebne podatke. Nov strokovnjak lahko od vstopa dalje koristi preostale ugodnosti korporativnega članstva, razen članstva v ICA, ki je neprenosljivo.

Za ostale pogoje članstva preverite Splošne pogoje članstva v Strokovni skupnosti EISEP.

Pridružite se nam

Prijave so odprte od 15. januarja do 30. aprila za tekoče leto.

SL