CENIK 2023

Vrsta članstva Cena (v EUR) Število vključenih strokovnjakov (prost vstop na redna srečanja strokovne skupnosti: Skladni zajtrki, Torki za skladnost in Knjižni klub ter dostop do baze ICA)
nad 700 zaposlenih
1.510 € (1.676,10 € z DDV)
4 (od teh 1 do 4 v ICA strokovni skupnosti, po izbiri člana (neprenosljivo)
med 100 in 700 zaposlenih
1.165 € (1.293,15 € z DDV)
3 (od teh 1 do 3 v ICA strokovni skupnosti, po izbiri člana (neprenosljivo)
manj kot 100 zaposlenih
835 € (926,85 € z DDV)
2 (od teh 1 do 2 v ICA strokovni skupnosti, po izbiri člana (neprenosljivo)

Korporativni fleksi premium dodatek k osnovnemu korporativnemu članstvu

4.180 € (4.777,74 € z DDV)
+5 (prenosljivo) od teh +2 v ICA strokovni skupnosti, po izbiri člana (neprenosljivo)

Neprofitne organizacije – NO

385 € (427,35 € z DDV)
2 (od teh 1 do 2 v ICA strokovni skupnosti, po izbiri člana (neprenosljivo)

Individualno članstvo – Ind.

275 € (305,25 € z DDV)
1 (1 v ICA strokovni skupnosti (neprenosljivo)

Člani vse ugodnosti članstva lahko pričnejo uresničevati z dnem plačila članarine. Rok plačila je 8 dni od izdaje predračuna oz. računa za zasebni sektor in 30 dni od izdaje predračuna oz. računa za proračunske uporabnike. Za individualne člane članarino lahko poravna podjetje oz. organizacija, kjer so zaposleni.

Korporativni člani morajo ob vstopu v članstvo EISEP posredovati osebne podatke strokovnjakov, ki bodo koristili ugodnosti članstva (ime, priimek, delovno mesto in e-mail). V času trajanja članstva lahko iz kateregakoli razloga spremenijo posameznega ali več strokovnjakov, o čemer morajo EISEP obvestiti in mu sporočiti njihove osebne podatke. Nov strokovnjak lahko od vstopa dalje koristi preostale ugodnosti korporativnega članstva, razen članstva v ICA, ki je neprenosljivo.

Za ostale pogoje članstva preverite Splošne pogoje članstva v Strokovni skupnosti EISEP.

SL