Postanite član skupnosti EISEP

Z včlanitvijo v EISEP vsak član EISEP hkrati postane tudi član globalne strokovne skupnosti ICA.

V zadnjih mesecih leta 2022 plačate le 1/3 letne članarine! Pošljite nam vašo pristopno izjavo čim prej in iskoristite še dve prihajajoči jutranji srečanji za člane, Sredo za Skladnost, 12. oktobra in Skladni zajtrk 15. decembra. Poleg tega bo 27-28. oktobra potekalo Regijsko srečanje strokovnjakov za skladnost v Beogradu. V mesecu novembru  načrtujemo še Strokovni seminar za zaupnike žvižgačev, na osnovi Evropske direktive o zaščiti žvižgačev in na njej temelječega slovenskega predloga Zakona o zaščiti prijaviteljev. Z vpisom v članstvo ali  s prijavo na naša obvestila vas bomo o vseh podrobnostih redno obveščali! 

Program članstva v strokovni skupnosti EISEP omogoča sam obstoj, kot tudi delovanje tega neodvisnega in neprofitnega inštituta na način, da lahko zagotavljamo kakovostno strokovno podporo svojim članom. EISEP si s svojim delovanjem prizadeva vplivati tudi širše, s ciljem da bi pomagali ustvarjati boljše institucionalno in poslovno okolje posebej za vas, ki ste se zavezali poslovati po višjih standardih.

V okviru programa članstva pripravljamo izobraževanja in strokovna srečanja, omogočamo medsebojno povezovanje in podporo ter različne strokovne vire in orodja. Glavne vsebine in ugodnosti predstavljamo v spodnji tabeli.

PROGRAM ČLANSTVA za 2022 VKLJUČUJE VRSTA ČLANSTVA

Korporativno

Korporativni fleksi premium dodatek

Individualno

Neprofitne org.

Članstvo v ICA, raven Affiliate

Članstvo v ICA, raven Associate (za tiste člane, ki ste ali še boste pridobili ‘ICA Advanced Certificate‘ v organizaciji EISEP)

15% popust za ICA certifikate*

REDNA MESEČNA SREČANJA:
Sreda za skladnost (kratka mesečna on-line srečanja, izključno za člane)

Skladni zajtrk (vsaj 3x v letu); v primerih  omejitev zaradi epidemije bo dogodek potekal on-line

Prost dostop do EISEP butične strokovne knjižnice

20% popust pri drugih plačljivih dogodkih EISEP in
30% popust za letni dogodek v organizaciji EISEP
(v 2022 načrtujemo regijski posvet strokovnjakov za skladnosti, predvidoma konec oktobra, 2022)

Brezplačna kotizacija za letni dogodek skladnosti in etike poslovanja v organizaciji EISEP, za eno osebo

‎Korporativno

Korporativni fleksi
premium dodatek

‎Individualno

‎Neprofitne org.

20% popust za interna izobraževanja, narejena po meri naročnika – na povpraševanje člana

8 ur individualne strokovne pomoči na področju upravljanja programa skladnosti (strokovna pomoč ali ‘compliance coaching’ po izbiri) ter 8 ur internega izobraževanja, po meri člana (glede na potrebe člana se to razmerje lahko sorazmerno prilagaja in koristi tudi v njegovih povezanih družbah).***

Paket orodij:

- predloga letnega načrta dela na področju skladnosti poslovanja

- ogrodje postopka sprejema in nadaljnje obravnave prijav nepravilnosti, prejetih po notranjem kanalu za prijave  

Dostop do strokovnih virov in praktičnih orodij evropske mreže strokovnjakov za skladnost, v katero se vključuje EISEP – sproti, kot bodo na voljo

Strokovna pomoč pri izdelavi specifičnega obdobnega plana dela na področju skladnosti poslovanja, po meri podjetja (do 8 ur)

Splošna podpora: Obveščanje članov o pomembnih in aktualnih temah, vsebinah z relevantnih strokovnih področij (e-obvestila, z dostopom do avtorskih strokovnih člankov in Skladih praks), pomoč članom pri povezovanju z drugimi strokovnjaki, usmerjanje glede posameznih individualnih vprašanj

Objava logotipa člana na spletni strani EISEP

Ugodnost skupine družb – v okviru enega korporativnega članstva****

* ICA podeljuje certifikat v sodelovanju z Alliance Manchester Business School, University of Manchester. Izobraževanja za vse certifikate in diplome se v letu 2022 še izvajajo v celoti na daljavo, preko nove ICA učne platforme. Za člane EISEP je predvidena posebna prijavnica, v katero član vnese promo kodo in tako uveljavlja EISEP članski popust. Izobraževanje poteka v angleškem jeziku. Za več informacij prosimo preverite Splošne pogoje članstva v Strokovni skupnosti EISEP. Pišete pa nam lahko na info@eisep.si

** Za vse plačljive EISEP dogodke (npr. letni dogodek, strokovni seminarji) lahko v okviru korporativnega članstva, članski popust izkoristi vsak zaposleni pri članu, kot tudi zaposleni v manjših družbah iz iste skupine (iz Slovenije ali druge države).

*** Glede izvedbe individualne strokovne pomoči in izobraževanj v okviru dodatka »Korporativni fleksi premium«, se bosta posamezen član in EISEP časovno in vsebinsko individualno usklajevala. Fond ur lahko član razporeja po svojih potrebah med strokovno pomočjo in izobraževanjem (pri čemer je ena ura izobraževanja enakovredna trem uram strokovnega dela, saj je pri internem izobraževanju potrebno upoštevati čas priprave izobraževalnih gradiv po meri). Član lahko fond ur razporeja po svojih potrebah po več delih tekom leta, s tem da morajo biti v posamezni izvedbi izkoriščene vsaj tri ure naenkrat (lahko tudi dve uri, če gre za izvedbo na daljavo).

**** V kolikor je večja družba v skupini družb korporativni član strokovne skupnosti EISEP, lahko manjše družbe v isti skupini (v Sloveniji ali izven) za svoje strokovnjake koristijo enake ugodnosti članstva (v okviru kvote števila predstavnikov korporativnega članstva).

V zadnjih mesecih leta 2022 plačate le 1/3 letne članarine! Pošljite nam vašo pristopno izjavo čim prej in iskoristite še dve prihajajoči jutranji srečanji za člane, Sredo za Skladnost, 12. oktobra in Skladni zajtrk 15. decembra. Poleg tega bo 27-28. oktobra potekalo Regijsko srečanje strokovnjakov za skladnost v Beogradu. V mesecu novembru  načrtujemo še Strokovni seminar za zaupnike žvižgačev, na osnovi Evropske direktive o zaščiti žvižgačev in na njej temelječega slovenskega predloga Zakona o zaščiti prijaviteljev. Z vpisom v članstvo ali  s prijavo na naša obvestila vas bomo o vseh podrobnostih redno obveščali! 

sl_SISL