ČLANSKI PAKET

Program članstva v strokovni skupnosti EISEP omogoča sam obstoj, kot tudi delovanje tega neodvisnega in neprofitnega inštituta na način, da lahko zagotavljamo kakovostno strokovno podporo svojim članom. EISEP si s svojim delovanjem prizadeva vplivati tudi širše, s ciljem da bi pomagali ustvarjati boljše institucionalno in poslovno okolje posebej za vas, ki ste se zavezali poslovati po višjih standardih.

V okviru programa članstva pripravljamo izobraževanja in strokovna srečanja, omogočamo medsebojno povezovanje in podporo ter različne strokovne vire in orodja. Glavne vsebine in ugodnosti predstavljamo v spodnji tabeli.

VRSTA ČLANSTVA

UGODNOSTI ČLANSTVA ZA 2020

Korporativno

Korporativni fleksi premium dodatek

Individualno

Nevladne org.

Članstvo v ICA, raven Affiliate

Članstvo v ICA, raven Associate (za tiste člane, ki ste ali še boste pridobili ‘ICA Advanced Certificate‘ v organizaciji EISEP)

15% popust v programu izobraževanja* za ICA certifikat, v organizaciji EISEP

3-krat Krog zaupanja

3-krat Skladni zajtrk

Prost dostop do EISEP butične strokovne knjižnice in možnost sodelovanja v knjižnih klubih

20% popust pri drugih plačljivih dogodkih EISEP in 30% popust za letno konferenco**

Brezplačna kotizacija za letno konference o skladnosti in etiki poslovanja v organizaciji EISEP, za eno osebo

Brezplačna kotizacija za mednarodni strokovni posvet o novi evropski regulativi o zaščiti žvižgačev (Beograd, 2020)

20% popust za interna izobraževanja, narejena po meri naročnika – na povpraševanje člana

6 ur individualne strokovne pomoči na področju upravljanja programa skladnosti (strokovna pomoč ali ‘compliance coaching’) ter 8 ur internega izobraževanja, po potrebah in željah člana (glede na potrebe člana se to razmerje lahko sorazmerno prilagaja in koristi tudi v njegovih povezanih družbah).***

NOV Paket orodij:
– primer kategorizacije tveganj za skladnost, z osnovno metodologijo ocene teh tveganj
– posnetki predavanj – video lekcije s 5. letne konference o skladnosti in etiki poslovanja

Dostop do strokovnih virov in praktičnih orodij evropske mreže strokovnjakov za skladnost, v katero se vključuje EISEP – sproti, kot bodo na voljo

Strokovna pomoč pri izdelavi specifičnega načrta izvedbe ocene tveganj za skladnost, po meri podjetja

Obveščanje članov o pomembnih in aktualnih temah z relevantnih strokovnih področij (e-obvestila Skladnost in Etika, z dostopom do avtorskih strokovnih člankov)

Objava logotipa člana na spletni strani EISEP

Ugodnost skupine družb – v okviru enega korporativnega članstva****

* ICA podeljuje certifikat v sodelovanju z Alliance Manchester Business School, University of Manchester. Izobraževanje se izvede pod pogojem, da se prijavi vsaj 10 udeležencev. Izobraževanje poteka v Sloveniji, v angleškem jeziku. Člani Strokovne skupnosti EISEP oz. njihovi strokovnjaki so upravičeni do izobraževanja pod ugodnejšimi pogoji, ki izhajajo iz vsakokrat veljavnega cenika. Lokalno izobraževanje za certifikat razpiše EISEP in velja za udeležence is Slovenije, Hrvaške in Srbije. V primeru, da se na program za pridobitev ICA certifikata prijavi manj kot 10 udeležencev, lahko ti še vedno zaključijo izobraževanje in pridobijo ICA certifikat po programu ‘na daljavo’, pri čemer se cena programa ne spremeni. Za več informacij prosimo preverite Splošne pogoje članstva v Strokovni skupnosti EISEP.

** Za vse plačljive EISEP dogodke (npr. letna konferenca) lahko v okviru korporativnega članstva, poleg strokovnjakov, članski popust izkoristi tudi vsak zaposleni pri članu, kot tudi zaposleni v manjših družbah iz iste skupine (iz Slovenije ali druge države).

*** Glede izvedbe individualne strokovne pomoči in izobraževanj v okviru paketa ‚Korporativni fleksi premium‘, se bosta posamezen član in EISEP časovno in vsebinsko individualno tudi usklajevala. Fond ur lahko član razporeja po svojih potrebah med strokovno pomočjo in izobraževanjem (pri čemer ena ura izobraževanja ni enaka celotni uri strokovne pomoči, ker je pri internem izobraževanju potrebno upoštevati čas priprave, ki je praviloma daljši od priprave na strokovno pomoč). Član lahko fond ur razporeja po svojih potrebah po več delih tekom leta, s tem da morajo biti v posamezni izvedbi izkoriščene vsaj tri ure na enkrat (lahko tudi dve uri, če gre za izvedbo na daljavo).

**** V kolikor je večja družba v skupini korporativni član strokovne skupnosti EISEP, lahko manjše družbe v isti skupini (v Sloveniji ali izven) za svoje strokovnjake koristijo ugodnosti članstva v okviru kvote števila posameznikov včlanjene družbe. 

Zaradi aktualne pandemije v letu 2020 odpade ICA Letna konferenca v Londonu v mesecu maju, kot tudi ICA delavnica v Portorožu v mesecu juniju. Ostali dogodki pa bodo večinoma prestavljeni v virtualno okolje, o čemer vas bomo sproti obveščali.

sl_SISL