Prijave na poletni Skladni zajtrk o trajnostnem poročanju, 20. junij 2024 so odprte!

Postanite član skupnosti EISEP

Z včlanitvijo v EISEP vsak član EISEP hkrati postane tudi član globalne strokovne skupnosti ICA.

Program članstva v strokovni skupnosti EISEP omogoča strokovnjakom in vodjem, ki delujejo na področju skladnosti in etike poslovanja, stalen dostop do obsežne baze strokovnih virov, preko registracije v EISEP Portalu za člane, kot tudi preko članskega portala ICA – International Compliance Association, ki je del paketa članstva v EISEP.

Članski paket nadgrajujemo in letno posodabljamo, ohranjamo pa oblike strokovnih srečanj in izobraževanj, ki so skozi leta med člani najbolj priljubljene. To so nedvomno Skladni zajtrki, na katerih gostimo strokovnjake iz različnih sfer, s katerimi se povezujemo. To je zagotovo tudi binalna mednarodna konferenca o skladnosti in etiki na Bledu. Vse bolj priljubljena oblika srečanj namenjena samo članom, pa so tudi kratka mesečna srečanja, ki jih izvajamo na daljavo, na kateri med sabo delimo konkretna vprašanja, izkušnje in rešitve iz našega dela strokovnjakov za skladnost.

Bolj ko strokovna skupnost članov raste, bolj rastemo in smo bolj prepoznani kot stroka in glasnejši je tudi naš glas strokovnjakov in vodij za skladnost. V EISEP izvajamo strokovno zagovorništvo, se povezujemo s sorodnimi organizacijami doma in mednarodno in pomagamo podjetjem krepiti kompetence na področju prepoznavanja in obvladovanja tveganj na tem področju ter pri celostnem razumevanju in pristopu h krepitvi sistemov upravljanja skladnosti in integritete.

Člani skozi leta prepoznavate mnoge koristi za svoj strokovni razvoj in strokovno povezovanje, kot tudi podpirate naše napore za širšo korist poslovnega, institucionalnega in družbenega okolja.

Vsako leto smo veseli tudi novih članov, ki prinašate sveža vprašanja in sveže poglede, obenem pa zelo hitro dobite odgovore na najbolj pogoste izzive pri tem delu, saj so mnogi prehodili pot pred vami.
Hvala, da skozi vključenost v članstvo v strokovni skupnosti EISEP skrbite za lastno  strokovno usposobljenost in razvoj, ter da s članstvom omogočate tudi sam obstoj in profesionalno delovanje EISEP-a. S tem vas lahko kvalitetno podpiramo in lahko izvajamo tudi strokovno zagovorništvo za širšo uveljavitev stroke, kot tudi zagovorništvo principov zakonitega, poštenega in odgovornega poslovanja v širšem okolju, po mednarodno uveljavljenih standardih in dobrih praksah.

V okviru programa članstva pripravljamo izobraževanja in strokovna srečanja, omogočamo medsebojno povezovanje in podporo ter različne strokovne vire in orodja. Glavne vsebine in ugodnosti predstavljamo v spodnji tabeli za tekoče leto.

VSEBINA ČLANSTVA
za 2024 VKLJUČUJE:
VRSTA ČLANSTVA

KORPORATIVNO

INDIVIDUALNO

NEPROFITNE ORG.

Članstvo v ICA (Associate Membership)

15% popust za ICA certifikate*

REDNA SREČANJA: EISEP Klub (redna on-line srečanja o praktičnih vprašanjih s področja dela, za  člane)

Skladni zajtrk z gostujočimi strokovnjaki (vsaj 3x v letu)

Dostop do EISEP butične strokovne knjižnice (tiskane knjige, na voljo članom v EISEP pisarni)

Skladne prakse – mesečne e-izdaje strokovnih vsebin s področja dela

Ugodnosti pri udeležbi na partnerskih izobraževalnih dogodkih tekom celega leta

30% znižana kotizacija za letni dogodek v organizaciji EISEP, v 2024: Simpozij strokovnjakov za skladnost in etiko poslovanja**

10% popust za interna izobraževanja  – na povpraševanje člana

 

Paket orodij za korpo-člane:

  • Primer OPERATIVNEGA NAČRTA (s predlogami in obrazci) za izvajanje letnega plana na področju korporativne skladnosti in integritete in
  • Gradivo za izobraževanje o uporabi internega kanala za opozarjanje na kršitve ter o postopku obravnave nepravilnosti v podjetju  (katerega lahko člani uporabijo interno za svoje zaposlene)

Poln dostop do EISEP Portala za člane s strokovnimi viri in praktičnimi orodji, ki se redno dopolnjuje, vključno z viri iz evropske mreže strokovnjakov za skladnost ENFCO

PODPORA: Obveščanje članov o pomembnih in aktualnih temah, vsebinah z relevantnih strokovnih področij (e-obvestila, z dostopom do avtorskih strokovnih člankov in Skladih praks), pomoč članom pri povezovanju z drugimi strokovnjaki, usmerjanje glede posameznih individualnih vprašanj

Ugodnost skupine družb – v okviru enega korporativnega članstva***

Študentje imajo nekoliko ožje opredeljen obseg članskega programa, podrobnosti so opisane v paketu članstva: Študentski.

*ICA podeljuje certifikat v sodelovanju z Alliance Manchester Business School, University of Manchester. Izobraževanja za certifikate in diplome se v večji meri izvajajo na daljavo, preko sodobne ICA učne platforme. Za člane EISEP je pri prijavi na katerokoli strokovno kvalifikacijo ali tečaj ICA omogočen poseben popust na osnovi EISEP kode, ki je dostopna članom. Izobraževanje poteka v angleškem jeziku. Za več informacij prosimo preverite Splošne pogoje članstva v Strokovni skupnosti EISEP. Glede aktualnih vpisov obiščite našo podstran: Izobraževanja – ICA Certifikati. Pišete pa nam lahko na info@eisep.si.

**Za vse plačljive EISEP dogodke (npr. letni dogodek, strokovni seminar) lahko v okviru korporativnega članstva, članski popust izkoristi vsak zaposleni pri članu, kot tudi zaposleni v manjših družbah iz iste skupine (iz Slovenije ali druge države).

***V kolikor je večja družba v skupini družb korporativni član strokovne skupnosti EISEP, lahko manjše družbe v isti skupini (v Sloveniji ali izven) za svoje strokovnjake koristijo enake ugodnosti članstva, v okviru kvote števila oseb, ki koristijo korporativno članstvo (manjši, srednji ali večji paket, glede na velikost družbe) .