Postanite član skupnosti EISEP

Z včlanitvijo v EISEP vsak član EISEP hkrati postane tudi član globalne strokovne skupnosti ICA.

Program članstva v strokovni skupnosti EISEP omogoča strokovnjakom in vodjem, ki delujejo na področju skladnosti in etike poslovanja, stalen dostop do obsežne baze strokovnih virov, preko registracije v EISEP Portalu za člane, kot tudi preko članskega portala ICA – International Compliance Association, ki je del paketa članstva v EISEP.

Članski paket nadgrajujemo in letno posodabljamo, ohranjamo pa oblike strokovnih srečanj in izobraževanj, ki so skozi leta med člani najbolj priljubljene. To so nedvomno Skladni zajtrki, na katerih gostimo strokovnjake iz različnih sfer, s katerimi se povezujemo. To je zagotovo tudi binalna mednarodna konferenca o skladnosti in etiki na Bledu. Vse bolj priljubljena oblika srečanj namenjena samo članom, pa so tudi kratka mesečna srečanja, ki jih izvajamo na daljavo, na kateri med sabo delimo konkretna vprašanja, izkušnje in rešitve iz našega dela strokovnjakov za skladnost.

Bolj ko strokovna skupnost članov raste, bolj rastemo in smo bolj prepoznani kot stroka in glasnejši je tudi naš glas strokovnjakov in vodij za skladnost. V EISEP izvajamo strokovno zagovorništvo, se povezujemo s sorodnimi organizacijami doma in mednarodno in pomagamo podjetjem krepiti kompetence na področju prepoznavanja in obvladovanja tveganj na tem področju ter pri celostnem razumevanju in pristopu h krepitvi sistemov upravljanja skladnosti in integritete.

Člani skozi leta prepoznavate mnoge koristi za svoj strokovni razvoj in strokovno povezovanje, kot tudi podpirate naše napore za širšo korist poslovnega, institucionalnega in družbenega okolja.

Vsako leto smo veseli tudi novih članov, ki prinašate sveža vprašanja in sveže poglede, obenem pa zelo hitro dobite odgovore na najbolj pogoste izzive pri tem delu, saj so mnogi prehodili pot pred vami.
Hvala, da skozi vključenost v članstvo v strokovni skupnosti EISEP skrbite za lastno  strokovno usposobljenost in razvoj, ter da s članstvom omogočate tudi sam obstoj in profesionalno delovanje EISEP-a. S tem vas lahko kvalitetno podpiramo in lahko izvajamo tudi strokovno zagovorništvo za širšo uveljavitev stroke, kot tudi zagovorništvo principov zakonitega, poštenega in odgovornega poslovanja v širšem okolju, po mednarodno uveljavljenih standardih in dobrih praksah.

V okviru programa članstva pripravljamo izobraževanja in strokovna srečanja, omogočamo medsebojno povezovanje in podporo ter različne strokovne vire in orodja. Glavne vsebine in ugodnosti predstavljamo v spodnji tabeli za tekoče leto. Posodobitev članstva za prihajajoče leto objavimo najkasneje do odprtja vpisov v članstvo tekočega leta, do 15. januarja.

PROGRAM ČLANSTVA za 2023 VKLJUČUJE VRSTA ČLANSTVA

Korporativno

Korporativni fleksi premium dodatek

Individualno

Neprofitne org.

Članstvo v ICA, raven Affiliate

Članstvo v ICA, raven Associate (za tiste člane, ki ste ali še boste pridobili ‘ICA Advanced Certificate‘ v organizaciji EISEP)

15% popust za ICA certifikate*

REDNA SREČANJA:
Sreda za skladnost (kratka mesečna on-line srečanja o strokovnih temah in izzivih, izključno za člane)

Skladni zajtrk (vsaj 3x v letu); v primerih  omejitev zaradi epidemije bo dogodek potekal on-line

Prost dostop do EISEP butične strokovne knjižnice (tiskane knjige, na voljo članom v EISEP pisarni)

20% popust pri drugih plačljivih dogodkih EISEP in
30% popust za letni dogodek v organizaciji EISEP
(kot je BCEC 2023, oktober)

Brezplačna kotizacija za letni dogodek skladnosti in etike poslovanja v organizaciji EISEP, za dve osebi (BCEC 2023)

‎Korporativno

Korporativni fleksi
premium dodatek

‎Individualno

‎Neprofitne org.

10% popust za interna izobraževanja, narejena po meri naročnika – na povpraševanje člana

8 ur individualne strokovne pomoči na področju upravljanja programa skladnosti (strokovna pomoč ali ‘compliance coaching’ po izbiri) ter 8 ur internega izobraževanja, po meri člana (glede na potrebe člana se to razmerje lahko sorazmerno prilagaja in koristi tudi v njegovih povezanih družbah).***

Paket orodij za korpo-člane:

  • izdelava letnega plana izobraževanj s področja korporativne skladnosti in integritete in
  • gradivo za izobraževanje o preprečevanju nasprotij interesov za vse zaposlene (katerga lahko člani uporabijo interno)

NOVO: Dostop do strokovnih virov in praktičnih orodij na EISEP Portalu za člane, vključno z viri iz evropske mreže strokovnjakov za skladnost ENFCO, dodajajo se sproti, kot so na voljo

Strokovna pomoč pri izdelavi specifičnega plana izobraževanja in gradiva za interno usposabljanje zaposlenih na področju skladnosti poslovanja, po meri podjetja (do 8 ur)

PODPORA: Obveščanje članov o pomembnih in aktualnih temah, vsebinah z relevantnih strokovnih področij (e-obvestila, z dostopom do avtorskih strokovnih člankov in Skladih praks), pomoč članom pri povezovanju z drugimi strokovnjaki, usmerjanje glede posameznih individualnih vprašanj

Ugodnost skupine družb – v okviru enega korporativnega članstva****

* ICA podeljuje certifikat v sodelovanju z Alliance Manchester Business School, University of Manchester. Izobraževanja za vse certifikate in diplome se v letu 2022 še izvajajo v celoti na daljavo, preko nove ICA učne platforme. Za člane EISEP je predvidena posebna prijavnica, v katero član vnese promo kodo in tako uveljavlja EISEP članski popust. Izobraževanje poteka v angleškem jeziku. Za več informacij prosimo preverite Splošne pogoje članstva v Strokovni skupnosti EISEP. Pišete pa nam lahko na info@eisep.si

** Za vse plačljive EISEP dogodke (npr. letni dogodek, strokovni seminarji) lahko v okviru korporativnega članstva, članski popust izkoristi vsak zaposleni pri članu, kot tudi zaposleni v manjših družbah iz iste skupine (iz Slovenije ali druge države).

*** Glede izvedbe individualne strokovne pomoči in izobraževanj v okviru dodatka »Korporativni fleksi premium«, se bosta posamezen član in EISEP časovno in vsebinsko individualno usklajevala. Fond ur lahko član razporeja po svojih potrebah med strokovno pomočjo in izobraževanjem (pri čemer je ena ura izobraževanja enakovredna trem uram strokovnega dela, saj je pri internem izobraževanju potrebno upoštevati čas priprave izobraževalnih gradiv po meri). Član lahko fond ur razporeja po svojih potrebah po več delih tekom leta, s tem da morajo biti v posamezni izvedbi izkoriščene vsaj tri ure naenkrat (lahko tudi dve uri, če gre za izvedbo na daljavo).

**** V kolikor je večja družba v skupini družb korporativni član strokovne skupnosti EISEP, lahko manjše družbe v isti skupini (v Sloveniji ali izven) za svoje strokovnjake koristijo enake ugodnosti članstva (v okviru kvote števila predstavnikov korporativnega članstva).

SL