Izobraževanja po meri

EISEP se je v strokovni javnosti že uveljavil kot prepoznaven profesionalni izvajalec visoko kakovostnih izobraževanj s strokovnega področja skladnosti in etike poslovanja. V vsako-letnem načrtu pripravimo program izobraževanj za širšo strokovno javnost, glede na mednarodne trende in razvoj stroke, zanimive primere, interese in potrebe strokovne skupnosti ter najnovejše dobre prakse.

Izobraževanja po meri

EISEP pripravlja tudi izobraževanja posebej po meri individualnega naročnika, glede različnih tematskih sklopov skladnosti in etike, kot tudi za različne ciljne skupine zaposlenih in vodstva.

Najboljši strokovnjaki v regiji

Naši strokovnjaki, ki jih iz domačega in mednarodnega okolja vsakič skrbno izberemo, imajo dolgoletne in obsežne praktične izkušnje, kot tudi znanja in veščine za izvajanje različnih oblik izobraževanj, kot so:

  • klasična predavanja s praktičnimi ponazoritvami in razpravo,
  • delavnice,
  • posveti,
  • simulacije ali igre vlog.

Različne vrste izobraževanj

Prav tako smo izkušeni, da zagotovimo interna izobraževanja za raznolike ciljne skupine, zlasti pa za:

  • Operativno in komercialno osebje,
  • Strokovne in podporne službe,
  • Srednji in višji management,
  • Organe vodenja in nadzora ter za
  • Zunanje izvajalce, agente in posrednike.

Dobro poznavanje področne zakonodaje

Za vse ciljne skupine, še posebej pa za najvišje upravljavske organe izvedemo z uporabo sodobnih pristopov in praktičnimi ponazoritvami s področja skladnosti in etike. Pri tem upoštevamo področno zakonodajo, ki ureja morebitne tematske posebnosti in odgovornosti članov uprav in nadzornih svetov, najnovejše mednarodne standarde korporativnega upravljanja ter relevantna področja tveganj za skladnost. Vse z vidika vloge organov vodenja in nadzora v sistemu upravljanja skladnostih, glede na uveljavljene dobre prakse in mednarodne standarde (kot so ISO 19600: Compliance management systems, ISO 37001: Anti-bribery management systems, OECD Good practice guidelines on internal controls, ethics and compliance…). Pri čemer vsekakor upoštevamo tudi potrebe in želje naročnika.

Ugodnosti za člane EISEP

Strokovne vsebine s področja skladnosti in etike pa lahko pripravimo tudi tako, da se lahko kar vključijo na dnevni red vaših že obstoječih internih izobraževanj za splošno interno javnost, novo zaposlene ali različne ciljne skupine zaposlenih ter vodstva.

Za korporativne člane velja posebna ugodnost glede naročanja internih izobraževanj po meri. Več o ugodnostih članstva v strokovni skupnosti EISEP si preberite tukaj.

Lahko se obrnete tudi neposredno na predsednico inštituta, ki vodi izobraževalne programe, Andrijano Bergant na andrijana.bergant@eisep.si.

Andrijana Bergant je soustanoviteljica in predsednica Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja in direktorica novo ustanovljenega Centra za zaščito žvižgačev. Že vrsto let pa združujejo strokovnjake in vodje, ki imajo pri svojem vsakdanjem delu pomembne odgovornosti v sistemu zagotavljanja skladnosti in integritete, v podjetjih iz različnih dejavnosti.

 

Izobraževanja po meri

Za več informacij in za dogovor vašega naslednjega internega izobraževanja po vaši meri, nas kontaktirajte!

SL