EISEP PREDLOGE DOKUMENTOV

EISEP podpira strokovno skupnost tudi tako, da pripravlja predloge dokumentov s področja dela skladnosti in etike poslovanja, kot praktični pripomoček. Večina predlog vsebuje tudi vodila kako naj se individualizirano izpolni njihova vsebina.

Pri pripravi predlog upoštevamo uveljavljene mednarodne standarde, dobre prakse ter lastne empirične izkušnje iz sodelovanja tako z domačo, kot tudi regijsko in mednarodno strokovno in poslovno skupnostjo.

Do sedaj smo pripravili naslednje predloge dokumentov:

  • Predloga Politike o skladnosti poslovanja, ki vsebuje konkretne usmeritve glede polnjenja vam ukrojenih vsebin, hkrati pa je osnovno ogrodje zastavljeno tako, da vključuje usmeritve standarda ISO 19600: Compliance Management Systems – Guidelines;
  • Predloga Kodeksa etičnega ravnanja vključuje tista vsebinska področja urejanja, ki so najpogosteje vsebovana v kodeksih iz dobrih praks. Hkrati pa vas prav tako usmerja kako vsebine zapolniti po vaši meri;
  • Predloga kriznega načrta za primere incidentov s področja korporativne skladnosti in etike vas bo pri zapolnjevanju vsebin vodil po posameznih korakih, ki so ključni, da se organizacija kar najbolje v naprej pripravi na učinkovito odzivanje, ko gre nekaj narobe. Poleg tega po na koncu vključuje kontrolne sezname, ki vas bodo osredotočili na najpomembnejše;
  • Metodološki vprašalnik za reševanje najtežjih situacij pri delu na področju skladnosti, skupaj z empirično najpogostejšimi tovrstnimi primeri. Vprašalnik vam bo pomagal, da opredelite konkreten problem, nato pa se pripravite na njegovo reševanje s pomočjo soočenja z relevantnimi osebami. Izkušnje kažejo, da se na ta način močno zmanjša raven stresa, ki ga doživljamo pri delu na področju skladnosti, ko se znajdemo v nekaterih kočljivih situacijah (npr. od nas se zahteva podpis dokumentov s katerimi se ne strinjamo, v kritičnih poslovnih dogovorih moramo sporočiti nepriljubljeno mnenje, rešujemo primer v katerem je vpleteno vodstvo ipd.). Hkrati pa ta metoda bistveno poveča verjetnost, da bomo konflikt uspeli spremeniti v konstruktivno sodelovanje. Poudarjamo, da gradiva v tej točki ne vsebujejo nobenih izdelanih rešitev ali univerzalnih receptov, temveč so zgolj vodilo kako pripraviti za vaš primer najboljšo strategijo reševanja problema.
  • Priročnik o izvajanju internih preiskav. S to publikacijo želimo opredeliti strokovni standard na področju primernega in profesionalno pričakovanega odzivanja v primeru kršitev skladnosti in integritete, po vzoru uveljavljenih mednarodnih standardov in dobrih praks ter izhajajoč iz pravnih standardov, ključnih za ugotavljanje odgovornosti za prekrške in kazniva dejanja pravnih oseb ter njihovih odgovornih oseb. Kot tak je zato lahko tudi pomemben vir organom upravljanja in nadzora, revizorjem, kot tudi regulatorjem, inšpekcijskih službam, pravosodju ter drugim državnim organom pri izvajanju njihove nadzorne ali presojevalne funkcije. Izpolnite spodnji spletni obrazec, preko katerega lahko zainteresirani pošljete prošnjo za prejem tega priročnika.

Za člane velja posebna ugodnost glede naročanja predlog. Več o ugodnostih članstva v strokovni skupnosti EISEP si preberite tukaj. 

Za več informacij in za povpraševanje glede izbranih predlog, nas kontaktirajte na: info@eisep.si

Prošnja za prejem priročnika o izvajanju internih preiskav
SL