EISEP SIMPOZIJ STROKOVNJAKOV ZA SKLADNOST

30. in 31. maj, 2024, Hotel Convent, Adria Ankaran Resort

Se vam je kdaj zgodilo, da ste v zadnji četrtini leta ugotovili, da vam je ostalo za končati še tri četrtine letnega plana in leto zaključujete hektično?

Ste izvajanje aktivnosti v svojem letnem planu na področju skladnosti zastavili, kot da imate na voljo pet sodelavcev in vrhunsko IT orodje za podporo upravljanju sistema skladnosti, v resnici pa sta sodelavca v skladnosti samo dva, pri svojem delu pa lahko uporabljate le splošne računalniške programe, kot sta Word in Excel?

Morda se sprašujete ali planirate 'dovolj' pregledov skladnosti, ali vaše načrtovane aktivnosti izobraževanja in komunikacij naslavljajo 'prava' tveganja in cilje. Niste prepričani ali bi morali delati še kaj več ali manj ali kaj drugače pri svojem delu na področju skladnosti poslovanja in korporativne integritete, kako to delajo drugi in kako lahko rezultat svojega dela ob koncu leta sploh ocenite...?

Na letošnjem Simpoziju strokovnjakov za skladnost se boste imeli priložnost pogovarjati o vsem tem in sodelovati s kolegicami in kolegi, ki imajo – tako kot vi – podobne izzive ter odgovornosti za vodenje ali izvajanje funkcije skladnosti in programa korporativne integritete.

Pridružite se EISEP Simpoziju, poglobljenem delovnem srečanju in umiku za strokovnjake za skladnost, ki bo potekal na slovenski obali, 30. in 31. maja, 2024!  

Udeleženci boste skozi vodeno usmerjanje, temelječe na preizkušenih metodah, ob koncu srečanja imeli lasten individualni strokovni izdelek, ki ga boste lahko neposredno in samozavestno uporabili pri svojem delu na področju skladnosti in etike poslovanja.

Tema prvega simpozija je:

Operativni načrt za izvajanje letnega plana skladnosti in korporativne integritete

Proces operativnega načrtovanja bomo povezovali s samimi cilji skladnosti poslovanja in korporativne integritete, ki so v vaši organizaciji pomembni.    

5 razlogov zakaj se udeležiti EISEP Simpozija:

1

Po potrditvi prijave na simpozij boste v naprej prejeli EISEP predlogo letnega plana dela na področju skladnosti poslovanja in korporativne integritete.

2

Ob usmerjanju vodje programa na srečanju boste po svoji presoji in potrebi vaš letni plan lahko dopolnili, predvsem pa opredelili nekaj strateških aktivnosti, na katere se želite osredotočiti, za doseganje želenih rezultatov in učinkovito leto 2024!

3

Skupaj bomo osmišljeno in operativno načrtovali podrobnejše aktivnosti in korake, potreben čas ter druge resurse in metode, vključno z metodami ocenjevanja uspešnosti in učinkovitosti, ki jih potrebujete za dobro (operativno) izpeljavo začrtanih prioritet v vašem letnem planu na področju skladnosti.

4

Na srečanju boste prejeli tudi v naprej izdelana gradiva (EISEP predloge) za izdelavo posameznih lastnih operativnih načrtov (ON) – po lastni presoji in izbiri:

  • ON za izvajanje izobraževanj in ozaveščevalnih aktivnosti na področju skladnosti in integritete
  • ON za izvajanje pregledov skladnosti
  • ON za izvedbo ocene ali posodobitve ocene tveganj za skladnost in integriteto
  • ON za planiranje faz uskladitve s pričakovano regulativo.

5

Tekom tega procesa boste dobili vpogled v proces planiranja in v samo vsebino o tem katere naloge in aktivnosti tekom leta izvajajo drugi strokovnjaki in strokovnjakinje na področju skladnosti poslovanja iz različnih dejavnosti.

Udeleženci boste na srečanju uporabljali lasten letni plan dela na področju skladnosti poslovanja ter na tej osnovi izdelali podrobnejši operativni načrt njegovega izvajanja.

Udeleženci, ki letnega plana skladnosti morda še nimate, ga boste imeli priložnost izdelati bodisi v naprej s pomočjo EISEP predloge letnega plana skladnosti ali pa na samem srečanju. Priprava na srečanje sicer ni potrebna, bo pa s pomočjo EISEP predloge lažja za tiste, ki boste želeli glede svojega letnega plana še kaj v naprej pripraviti in tako na srečanju bolje izkoristiti proces operativnega planiranja same izvedbe tega plana.  

Srečanje bo potekalo pod strokovnim vodenjem in usmerjanjem predsednice inštituta, v obliki predavanj in skupnega posvetovanja ter dela v skupinah.

»Best intentions only, with lack of planning and execution do not help actual organizational compliance and ethics.«

Andrijana Bergant

Predsednica EISEP

Vodi strokovni program Simpozija

Vida Tomažič

Svetovalka za skladnost poslovanja, Skupina NLB d.d.

Predstavlja primer postopkov izvedbe ocene tveganj za skladnost in integriteto v NLB d.d. in NLB Skupini

Vida Tomažič je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2000, pri čemer je bila že proti koncu študija usmerjena v gospodarsko in finančno pravo. Prvo zaposlitev je kot štipendistka dobila na Banki Slovenije, v oddelku nadzor bančnega poslovanja, kjer je do konca leta 2009 delovala kot pravna svetovalka v postopkih sprejemanja podzakonskih predpisov s področja bonitetne regulative, vodenju postopkov nadzora nad bankami in postopkih izdaje dovoljenj bankam in drugim subjektom nadzora. Tekom službovanja v Banki Slovenije je (v letu 2005) opravila tudi državni pravniški izpit.

Z začetkom leta 2010 se je zaposlila v Banki Koper d.d. (sedaj Banka Intesa Sanpaolo d.d.) kot pooblaščenka za preprečevanje pranja denarja. Ta funkcija ji je dala širok vpogled v prakso bančnega poslovanja in ob tem je izgradila svoje kompetence komuniciranja, iskanja še sprejemljivih kompromisov, podajanja zahtev sodelavcem na podlagi strokovnih argumentov, implementacije IT-orodij in precej zapletenega upravljanja razmerij z drugimi pomembnimi deležniki znotraj banke in nadrejene banke. V letu 2016 je prevzela funkcijo vodje skladnosti poslovanja v Banki Intesa Sanpaolo d.d., ki jo je opravljala do oktobra 2020.

Od novembra 2020 dalje je zaposlena v NLB d.d. kot svetovalka za skladnost poslovanja, s posebnim poudarkom na zagotavljanju skladnosti poslovanja banke na finančnih trgih. Ob tem pa se ukvarja tudi z drugimi relevantnimi vprašanji s področja skladnosti poslovanja in tako še naprej gradi svojo bazo znanja in kompetenc. V času zaposlitve v NLB d.d. je pridobila tudi ICA Advanced Certificate in Business Compliance.

Čeprav skladnost poslovanja ni tisto, kar si je kot mlada diplomantka predstavljala kot področje, ki mu bo namenila toliko let in energije, ga Vida Tomažič vidi kot možnost dati tudi osebni prispevek k bolj etičnem poslovanju gospodarskih družb, zlati pa posameznikov, ki delujejo znotraj njih in v njihovem imenu.

Potek Simpozija

Cenik

Vrsta prijave Kotizacija
Kotizacija člani EISEP
350,00 € (+DDV)
Kotizacija nečlani in pozne prijave (po 20. aprilu 2024)
490,00 € (+DDV)

Nastanitev za udeležence Simpozija

Z veseljem vam sporočamo, da smo za udeležence dogodka zagotovili posebno ceno za nastanitev v hotelih Dvorec Convent 4*, Vile 4* ter Olive Suites 4*. Če želite izkoristiti to ugodnost, vas vljudno naprošamo, da rezervacijo opravite preko e-pošte na naslovu booking@adria-ankaran.si ali preko telefonske številke 05 66 37 444.

Pri rezervaciji prosimo navedite, da ste udeleženci Simpozija, da boste upravičeni do posebne cene. Prav tako vam priporočamo, da svojo nastanitev rezervirate čim prej, saj je število sob omejeno.

PRIJAVA UDELEŽBE NA SIMPOZIJU

Od 20. aprila 2024 bodo za člane mogoče samo pozne, redne prijave na simpozij.

SL