EISEP SIMPOZIJ STROKOVNJAKOV ZA SKLADNOST

30. in 31. maj, 2024, Hotel Convent, Adria Ankaran Resort

Predstavljamo novo obliko srečanja za strokovnjake in vodje na področju skladnosti in etike poslovanja, ki prinaša še eno plast podpore in priložnosti za sinergije izkušenj in znanja med nami!

Pridružite se prvemu EISEP Simpoziju, poglobljenem delovnem srečanju in umiku za strokovnjake za skladnost, na slovenski obali!

Udeleženci boste skozi vodeno usmerjanje, temelječe na preizkušenih metodah, ob koncu srečanja imeli lasten, individualni strokovni izdelek, ki ga boste lahko neposredno uporabili pri svojem delu na področju skladnosti in etike poslovanja. Tema prvega simpozija bo:

Operativni načrt za izvajanje letnega plana skladnosti in korporativne integritete

Udeleženci boste na srečanju uporabljali lasten letni plan dela na področju skladnosti poslovanja ter na tej osnovi izdelali podrobnejši operativni načrt njegovega izvajanja. Skupaj bomo načrtovali vsebinske podrobnosti, aktivnosti in korake, potreben čas ter druge resurse in metode, ki jih potrebujete za uspešno izpeljavo začrtanih nalog.

Udeleženci, ki letnega plana skladnosti morda še ne boste imeli, ga boste imeli priložnost izdelati na srečanju, sproti. Vse skupaj bomo povezovali s cilji skladnosti poslovanja in korporativne integritete.   

Srečanje bo potekalo pod strokovnim vodenjem in usmerjanjem predsednice inštituta, v obliki predavanj in skupnega posvetovanja ter dela v skupinah.

Best intentions without proper planning and effective execution do not help actual organizational compliance and ethics.

Bi želeli prijaviti interes za vašo udeležbo na Simpoziju?

Če tako kot mi verjamete, da je predstavljena oblika poglobljenega strokovnega srečanja potrebna in zaželena, prosimo prijavite vaš interes. Na ta način nam boste dali pomembno povratno informacijo, da bomo lahko srečanje uspešneje načrtovali in pripravili koristen program za vas.

SL