Smernice podjetjem za implementacijo zahtev Zakona o zaščiti prijaviteljev

Z veseljem vas obveščamo, da v inštitutu pripravljamo Praktične smernice za implementacijo zahtev Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Vsa podjetja v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi so skupaj s podjetji v javnem sektorju obvezana, da že od 23. maja 2023 vzpostavijo notranji kanal za sprejem in obravnavo prijav po novo-sprejetem zakonu ZZPri, za druge zavezance nad 50 zaposlenimi pa enako velja do 17. decembra letos.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)?

Zakon o zaščiti prijaviteljev določa obveznost vzpostavitve notranjih prijavnih poti za zavezance v javnem sektorju ter zasebnem sektorju z več kot 50 zaposlenimi, predvideva pa tudi še dve poti prijave, in sicer zunanjo prijavo enemu od 23 predvidenih organov za zunanjo prijavo (dosedanje obstoječe inšpekcije, regulatorji, agencije, KPK, FURS itd.) ter javno razkritje. Za podjetja z več kot 250 zaposlenimi in državne organe velja, da je vzpostavitev notranjega prijavnega kanala s sprejemom pravilnika in imenovanjem zaupnika, potrebna v roku 90 dni po objavi zakona.  V zakonu so navedene tri vrste prekrškov, sistemski, lažji in težji, globa za te pa je vezana na velikost družbe. Med težje prekrške se šteje zlasti izvajanje povračilnih ukrepov proti prijavitelju, za kar je predpisana sankcija med 10 in 60 tisoč EUR. Podjetja, ki ne bodo takoj sprejela zaščitne ukrepe so tako lahko hitro v resnem prekršku, saj zakon (primeroma) opredeljuje veliko oblik povračilnih ukrepov, izvaja pa jih lahko veliko oseb znotraj podjetja. Če te ne bodo primerno informirane in ozaveščene, bodo zavezance lahko spravile v velike težave.

Bistvena novost, ki jo prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev tudi za podjetja, ki so notranji kanal za prijave morda že vzpostavila, je, da morajo biti prijavitelji oziroma  »žvižgači«, načeloma v roku 3 mesecev obveščeni o izidu postopka reševanja njihove prijave s strani zavezanca, vključno s sprejetimi ukrepi, če je bila prijavljena kršitev potrjena. To pa delodajalce oziroma zavezance sili k sprejetju ukrepov. Zavezanci morajo tudi (pro-aktivno) obveščati vse zainteresirane strani glede notranjega kanala za prijavo kršitev in zaupnika, kar podjetja in organizacije doslej ni silila nobena zakonodaja. Veliko podjetij z že obstoječim notranjim kanalom za prijavo, pa so le te ožili na zaposlene, kot možne prijavitelje, medtem ko so po novem zakonu prijavitelji lahko tudi osebe, ki niso zaposlene pri zavezancih (npr. pogodbeni sodelavci, izvajalci, dobavitelji ipd.).

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)
Ob tej priložnosti vas tako vabimo, da preko povezave izrazite interes za brezplačen prejem omenjenih smernic.
EN