EICE is led by the president Andrijana Bergant , who organizes and manages the work of the institute, represents it externally and is also responsible for the legality of the work of the institute.

Svet zavoda EISEP je kolegijski organ, ki ga sestavljata ustanoviteljici in predstavniki zainteresirane javnosti. Nadzira delo EISEP in opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o zavodih ter Pogodbo o ustanovitvi EISEP.