INTERVJU S PREDSTAVNIKOMA ICA

Video 1: Pogovor o ICA strokovnih kvalifikacija in poteku študija.

Video 2: Pogovor o kulturi skladnosti v podjetjih.

SL