LETNA KONFERENCA 2017

3. LETNA KONFERENCA O SKLADNOSTI IN ETIKI POSLOVANJA

Osrednji letni mednarodni dogodek na področju skladnosti in etike poslovanja v Sloveniji in regiji je potekal dne 3.10.2017, na IEDC-Poslovni šoli Bled. Konferenca o skladnosti in etiki poslovanja je osrednje mednarodno srečanje strokovnjakov za skladnost in etiko poslovanja ter drugih strokovnjakov, ki imajo v svojih organizacijah pomembno vlogo pri vodenju programov skladnosti in etike ali korporativne integritete. Poleg obiskovalcev iz Slovenije so bili na konferenci prisotni tudi udeleženci iz Hrvaške in Srbije. Predavatelji pa so se zvrstili iz štirih različnih držav, poleg Slovenije so prišli še iz Velike Britanije, Španije in ZDA ter program obogatili s svojimi več desetletnimi izkušnjami iz vodenja funkcije skladnosti na vseh kontinentih iz različnih večnacionalnih korporacij.

TRETJA LETNA KONFERENCA O SKLADNOSTI IN ETIKI POSLOVANJA
3. oktober 2017, Bled, IEDC–Poslovna šola Bled

 

OKVIRNI PROGRAM

 

08:30 – 09:00 Dobrodošlica

 

09:00 – 09:25 Uvodni nagovor – prof. dr. Danica Purg, predsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj, UNGC Slovenija, in direktorica IEDC-Poslovne šole Bled / Andrijana Bergant, predsednica EISEP – Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja

 

I. Upravljanje

 

09:25 – 09:55 Vseobsegajoč sistem upravljanja s tveganji (ERM)

 

Ksenija Butenko Černe, direktorica pravnih zadev Lek d.d., vodja skladnosti poslovanja za srednjo in vzhodno Evropo in članica uprave Lek d.d. & Sandoz d.d.

 

II. Upravljanje sistema skladnosti poslovanja

 

09:55 – 10:30 Kako izvesti (samo)pregled sistema upravljanja skladnosti

 

Guillermo Iribarren, Senior Compliance Manager, Impact on Integrity

 

10:30 – 10:45 Razprava

 

10:45 – 10:55 Profesionalizacija funkcije strokovnjaka za skladnost – prednosti dobre skladnost

 

Johnatan Bowdler, Head of Regulatory Compliance, International Compliance Training Ltd.

 

10:55 – 11:10 Odmor

 

11:10 – 11:35 Kako upravljati skladnost z novimi predpisi EU o finančnih trgih in kaj to pomeni za stranke

 

Gregor Strehovec, svetovalec za skladnost poslovanja, SKB d.d.

 

11:35 – 11:45 Razprava

 

III. Poslovna etika

 

11:45 – 12:45 Panel o poslovni etiki: zakaj ljudje izrabljajo dano zaupanje?

 

Sally March, Drummond March Ltd.
Rok Praprotnik, direktor Skladnosti in integritete, NLB d.d.

 

12:45 – 13:35 Odmor za kosilo

 

IV. Varstvo podatkov in tveganja za skladnost

 

13:35 – 14:15 Vpliv nove evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) na poslovne prakse

 

Robert J. Bond, Solicitor & Notary Public, Partner at Bristows LLP

 

14:15 – 15:10 Pogled regulatorja na izzive, izvajanje in nadzor nad Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR)

 

Dr. Nataša Pirc Musar (Info Hiša), Matjaž Drev (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije), Robert J. Bond (Bristows LLP)

 

15:10 – 15:30 Odmor

 

15:30 – 17:00 OKROGLA MIZA: Kako afere vplivajo na podjetja in posameznike, kako jih preživeti in kako se jim izogniti?

 

Sodelujoči: Ksenija Butenko Černe (Lek d.d.), Guillermo Iribarren (Impact on Integrity), Sally March (Drummond March LTD), Robert J. Bond (Bristows LLP), Tomaž Vesel (predsednik Računskega sodišča RS in neodvisni predsednik FIFA’s Audit and Compliance Committee)
Pogovor bo vodila: Annie Wartanian Reisinger

 

17:10 Razprava in zaključek konference

Robert J. Bond, Solicitor & Notary Public, Partner at Bristows LLP, Velika Britanija

Gospod Bond je partner v uspešni, mednarodno delujoči odvetniški družbi Bristows LLP, odvetnik in notar. Pred tem pa je bil partner v mednarodni odvetniški pisarni Charles Russell Speechlys LLP. Ima tudi mednarodni certifikat strokovnjaka za skladnost in etiko. Je pravni strokovnjak in avtor na področjih e-poslovanja, medijev, varstva osebnih podatkov, informacijske varnosti in ‘cyber’ rizikov z več kot 36 let mednarodnih izkušenj. Je predsedujoči in član številnih britanskih in tujih strokovnih organizacij s področja informacijske varnosti. Najdemo ga na seznamu najboljših 10 IT-pravnikov ter med najboljšimi odvetniki v VB za leto 2014.

 

 

Sally March, Drummond March Ltd., Velika Britanija

Gospa March je pravnica, specializirana je za mednarodno gospodarstvo ter certificirana strokovnjakinja za skladnost in etiko poslovanja. Ima obsežne izkušnje iz mednarodnih podjetij in dela v Rusiji, drugod po Evropi ter ZDA. Njene izkušnje vključujejo visoke položaje v korporacijah na področjih skladnosti, tveganj in pravnih zadev, kot tudi odvetništvo. Med drugim je delala za BBC in Nortel.

 

 

 

 

Guillermo Iribarren, Senior Compliance Manager, Impact on Integrity, Španija

Gospod Iribarren ima direktne izkušnje iz dela na področju korporativne integritete na trgih v razvoju. Svetuje na področju tveganj, skladnosti in pravnih zadev podjetjem iz reguliranih sektorjev. Od leta 2004 je delal za najuspešnejše latinsko-ameriške odvetniške družbe. Diplomiral je na Universidad José María Vargas, Venezuela in magistriral iz mednarodnega poslovanja na Afundación Business School, v Španiji. Je tudi certificiran strokovnjak za skladnost.

 

 

 

prof. dr. Danica Purg, predsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj, UNGC Slovenija, in direktorica IEDC-Poslovne šole Bled

Prof. dr. Danica Purg je tudi predsednica mednarodnega združenja za razvoj managementa CEEMAN, ki združuje 220 poslovnih šol iz 55 držav, in ima sedež na IEDC-Poslovni šoli Bled. UN Global Compact jo je imenoval v globalno delovno skupino PRME za razvoj načel odgovornega poslovnega izobraževanja (PRME – Principles for Responsible Management Education). Leta 2013 je bila predsednica tega odbora. Področje dela prof. dr. Purg kot predavateljice in raziskovalke zajema voditeljstvo, stile vodenja in osebni razvoj managerjev s posebnim poudarkom na razvoju voditeljev s pomočjo inspiracije, izhajajoče iz umetnosti. Za svoje dosežke na področju poslovnega izobraževanja je prejela mednarodno priznanje Dekan leta 2010, ki ga je podelila Akademija za mednarodni management (AIB). Leta 2016 je od Poslovne šole Univerze v Kölnu prejela priznanje za življenjsko delo na področju družbene odgovornosti, etike in korporativnega upravljanja, julija letos, na Mednarodnem forumu PRME Združenih narodov, v New Yorku, pa priznanje za pionirsko delo in prispevek k vzpostavitvi mednarodne iniciative za odgovorno poslovno izobraževanje.

 

Ksenija Butenko Černe, direktorica pravnih zadev Lek d.d., vodja skladnosti poslovanja za srednjo in vzhodno Evropo, in članica uprave Lek d.d. & Sandoz d.d.

Ga. Ksenija Butenko Černe, deluje v družbi Lek d.d. od leta 1994, najprej na pravnem področju, predvsem v okviru mednarodno-gospodarskih, statusnih in regulatornih zadev ter na področju prava industrijske lastnine. Od leta 2001 kot izvršna direktorica vodi pravne zadeve. Ko je Lek postal član poslovne skupine Novartis/Sandoz in je bila v okviru Sandoza oblikovana pravna funkcija, je prevzela odgovornost za globalno pravno podporo na področju srednje in vzhodne Evrope in bila v začetku leta 2005 imenovana za vodilno pravno svetovalko Sandoza za področje srednje in vzhodne Evrope. Leta 2005 jo je nadzorni svet družbe imenoval za članico uprave Leka d.d. Prevzela je odgovornost za upravljanje in zagotavljanje pravno skladnega delovanja družbe z relevantno lokalno in EU zakonodajo ter za delovanje družbe kot družbeno odgovornega podjetja, člana skupine Novartis/Sandoz.

 

 

Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS in neodvisni predsednik FIFA’s Audit and Compliance Committee

Tomaž Vesel (roj. 1967 v Ljubljani) je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral leta 1997. Podiplomski študij nadaljuje na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru s področja evropskega gospodarskega prava. Poleg pridobljenih nazivov državni revizor in preizkušeni državni revizor v oktobru 2012 se je izpopolnjeval in izobraževal tudi v tujini. Kariero je pričel na Centru vlade RS za informatiko leta 1997, nato pa nadaljeval med letoma 1999 in 2004 kot član Državne revizijske komisije Republike Slovenije. Konec leta 2003 je bil izvoljen za prvega namestnika predsednika Računskega sodišča RS, funkcijo je pričel opravljati 1. 2. 2004 in jo opravljal do 1. 2. 2013, ko je bil imenovan za vrhovnega državnega revizorja za revidiranje negospodarskih javnih služb. Državni zbor RS je Tomaža Vesela izvolil aprila 2013; funkcijo predsednika Računskega sodišča RS za obdobje 9 let pa je začel opravljati junija 2013. Junija 2016 je bil s strani Sveta Mednarodne nogometne zveze – FIFA imenovan za predsednika Odbora za revizijo in skladnost pri FIFA. Gre za neodvisno in neprofesionalno funkcijo. Tomaž Vesel je avtor vrste strokovnih člankov s tematiko, ki je pomembna za izvrševanje revizijske pristojnosti računskega sodišča, sodeloval je na številnih predavanjih kot predavatelj v Sloveniji in v tujini. Pomembna je njegova vloga pri vzpostavljanju področja revidiranja javnih naročil in koncesij ter revidiranja institucij v Republiki Sloveniji ter izvrstno poznavanje področja oddaje javnih naročil, koncesij, postopkov razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem javnega sektorja, državnih pomoči, prava Evropske unije ter metod dela vrhovne revizijske institucije. Kot nesporni strokovnjak na področjih, ki so pomembna za izvrševanje pristojnosti računskega sodišča, sodeluje tudi z mednarodnimi organizacijami, je zunanji ekspert OECD za pripravo poročil in izvedbo zunanje pomoči v državah nekdanje Jugoslavije na področju javnih financ in javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev. Je soavtor revizijskih priročnikov računskega sodišča ter strategije računskega sodišča. Kot predsednik Računskega sodišča RS ima proaktivno vlogo v okviru Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij – EUROSAI in Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij – INTOSAI. Aktivno govori angleški in nemški jezik.

 

 

Rok Praprotnik, direktor Centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete, NLB d.d.

Gospod Praprotnik je direktor Centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete pri NLB d.d., organizacijske enote s pristojnostjo izvajanja notranjih preiskav, splošne regulatorne skladnosti ter preventivno razvojnih nalog na področju korporativne etike in integritete. Pred prevzemom trenutnih nalog v banki je opravljal funkcijo namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, kjer je bil pristojen za področje nadzora nad premoženjskim stanjem javnih funkcionarjev, nadzora nad področjem lobiranja ter strateško preventivne aktivnosti komisije kot neodvisnega in samostojnega državnega organa. V preteklosti je delal kot novinar časopisov Delo in Dnevnik, kjer se je ukvarjal predvsem z novinarskimi preiskavami na področju obveščevalnih služb, vojske in institucij pravne države.

 

 

Gregor Strehovec, svetovalec za skladnost poslovanja, SKB d.d.

Gospod Strehovec je zaposlen v SKB banki d.d, članici mednarodne bančne skupine Societe Generale (SG), kot svetovalec za skladnost poslovanja. Poklicno pot je začel kot pravnik v Banki Slovenije in nadaljeval v SKB banki kot direktor Pravne pisarne oz. Pravne pisarne in skladnosti poslovanja. Od leta 2010 deluje kot svetovalec za skladnost poslovanja (compliance officer). Aktiven je pri Združenju bank Slovenije, in sicer kot član Odbora za pravna vprašanja ter kasneje kot član delovne skupine za skladnost poslovanja. Gospod Strehovec je kot član Mednarodne konference odgovornih oseb za pravne zadeve (legal departments) bančne skupine SG, član Mednarodne delovne skupine pravnikov bančne skupine SG – Societe Generale – področje BHFM, nekaj let tudi kot član European Financial Markets Lawyers Group (EFMLG) in, v zadnjem obdobju, kot član Mednarodne konference odgovornih oseb za skladnost poslovanja (compliance) bančne skupine SG. Je avtor več strokovnih člankov in redni predavatelj na strokovnih seminarjih.

 

 

mag. Matjaž Drev, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, Informacijski pooblaščenec RS

Mag. Matjaž Drev je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS in izvaja inšpekcijske in prekrškovne postopke s področja varstva osebnih podatkov. Svoje strokovne izkušnje je več let pridobival kot sistemski in omrežni administrator, zato k izzivom pravice do zasebnosti pristopa izrazito interdisciplinarno. Strokovno pozornost namenja presečišču prava in informacijske tehnologije, področju ki že določa sedanjost in prihodnost varstva osebnih podatkov.

 

 

 

 

 

Dr. Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav., ustanoviteljica Info Hiše

Dr. Nataša Pirc Musar ima 15 let izkušenj na področju varstva osebnih podatkov. Dva mandata je bila informacijska pooblaščenka Republike Slovenije in 2 leti predsednica Skupnega nadzornega odbora za Europol. Tudi po izteku mandata svojo kariero kot odvetnica posveča pravici do zasebnosti, v zadnjem času seveda predvsem novi Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) in drugim človekovim pravicam ter medijskemu pravu. Na dunajski pravni fakulteti je leta 2015 doktorirala s področja varstva osebnih podatkov in dostopa do javnih informacij.

 

 

Andrijana Bergant, EISEP predsednica, EMBA, CCEP-I

Andrijana je diplomirala iz prava na Univerzi v Ljubljani, leta 2010 pa je zaključila podiplomski študij managementa na poslovni šoli Cotrugli v Zagrebu (Executive MBA program, akreditiran s strani Zveze MBA). Kasneje tekom svoje kariere je končala še Bančno šolo pri Združenju bank Slovenije in interno mednarodno zavarovalniško akademijo Skupine Triglav. Ima mednarodni certifikat s področja skladnosti CCEP-I. Tri leta pa je bila tudi članica mednarodnega odbora za izpit iz tega certifikata. Je ustanoviteljica in predsednica EISEP. Njena zadnja služba v korporaciji je na mestu svetovalke v centru za skladnost poslovanja in krepitev integritete v NLB d.d, kjer je vodila skupino za preventivo in razvoj funkcije skladnosti; slednje vključuje področja kot so kodeks ravnanja, preprečevanje nasprotij interesov in splošna etika, upravljanje tveganj za skladnost, izobraževanja, regulatorna skladnost ter implementacija standardov skladnosti poslovanja na ravni skupine. Pred tem je vzpostavila in skoraj sedem let vodila funkcijo skladnosti v največji slovenski zavarovalnici, potem ko je nekaj let opravljala pravniška dela v drugih finančnih organizacijah. Sodelovala je pri nastajanju Deklaracije o poštenem poslovanju in Slovenskih smernic korporativne integritete. Redno piše in predava za mnoge slovenske in tuje časopise oziroma konference in je avtorica več strokovnih člankov ter blogov s področja poslovne skladnosti in etike.

 

 

Annie Reisinger, pridružena profesorica, Evropska pravna fakulteta, svetovalka EISEP

Ga. Reisinger je diplomirala na Johns Hopkins University, l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), in Georgetown University Law Center. Hkrati ima priznanje iz evropskega in primerjalnega prava iz Facolta di Guirisprudenza, Universita di Siena. Ga. Reisinger je delala v najboljših mednarodnih pravnih pisarnah, kot so Kelley, Drye & Warren LLP, McGuireWoods LLP, in Miller and Chevalier Chartered, kjer je bila odgovorna za preiskovanja in skladnost s predpisi s področja mednarodnega boja proti korupciji, nadzora nad izvozom in ekonomskimi sankcijami. V tem času je ga. Reisinger izvajala številna mednarodna preiskovanja, izobraževanja in nadzor za večnacionalna podjetja po obeh Amerikah, Evropi, Bližnjem vzhodu, severni Afriki in Aziji. Ga. Reisinger ima prav tako velike izkušnje iz dela v Honeywell International, podjetju iz lestvice Fortune 100, kjer je zasedala mesto Aerospace Director, Export Compliance Investigations, Audits, Training, Procedures, & Operational Excellence. V podjetju Honeywell je ga. Reisinger usmerjala in vodila globalni tim za skladnost, ki je nadziral skladnost medcelinskega izvoznega poslovanja za področje ‘Aerospace business’. Bila je strokovnjakinja za skladnost s področja izvoznih sankcij za področje ‘Aerospace Mergers & Acquisitions’ in se je ukvarjala s kršitvami pogodb. V zadnjem času ga. Reisinger dela kot pridružena profesorica na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani, gostujoča predavateljica na Univerzi na Primorskem v Kopru in svetovalka EISEP inštituta. Ga. Reisinger tekoče govori angleško in armensko, odlično obvlada francoščino in se hkrati uči slovenski jezik.

Za tovrstna znanja in prakse so v našem okolju zainteresirana podjetja, ki želijo poslovati po višjih standardih in prepoznavajo številne koristi za posel, za ugled in končno za svoj konkurenčni položaj, še zlasti pri mednarodnem poslovanju. Tuja ugledna podjetja dajejo namreč prednost partnerjem, ki lahko pokažejo profesionalnost pri obvladovanju tveganj tudi iz sfere skladnosti in etike, saj s tem pridobijo na kredibilnosti in posledično zaupanju. Na podoben način investitorji ocenjujejo tveganost svojih naložb, posebej v naši regiji, ki sicer še vedno velja za bolj tvegano za korupcijo in pranje denarja. Učinkoviti programi skladnosti in etike, delujoči po mednarodnih standardih so torej za podjetja iz Slovenije in okoliških držav eden od razlikovalnih elementov za tuja podjetja, ki iščejo profesionalne in zanesljive partnerje (ali investicije) v tem okolju. Zato ni čudno, da je udeležba tudi na blejski konferenci o skladnosti vse večja in je letos obsegala okoli 75 predstavnikov iz več kot 50 različnih podjetij ter drugih organizacij iz Slovenije, Hrvaške in Srbije.

Ksenija Butenko Černe

Ksenija Butenko Černe, direktorica pravnih zadev Lek d.d., vodja skladnosti poslovanja  za srednjo in vzhodno Evropo in  članica uprave  Lek d.d. & Sandoz d.d., je predstavila program skladnosti in etike v Leku d.d. in celotni skupini Novartis. Poudarila je, da je organizacijska kultura tista, ki je lahko prisotna v vsakem trenutku v vseh porah poslovanja, medtem ko  nobeden posameznik pri svojem nadzoru tega ne zmore. Kultura skladnosti in etike je zato tisti najučinkovitejši dejavnik, ki bo odločilno pomagal zmanjšati možnost nastanka neskladnosti ali kršitve etike ter s tem povezanih negativnih posledic. Tveganja za skladnost in etiko najbolj razumejo tako, da se osredotočajo na končni učinek, ki ga določena nepravilnost lahko ima na končnega uporabnika, torej pacienta oziroma stranko. Pri tem je ključnega pomena, da so lastniki poslovnih operacij ter procesov tisti, ki so lastniki tudi vseh tveganj povezanih s poslovanjem, vključno s tveganji za skladnost in etiko. V skupini Novartis ima vsak lastnik procesa odgovornost, da principe skladnega in etičnega poslovanja vgradi v vsakodnevno poslovanje.

Guillermo Iribarren, Senior Compliance Manager, Impact on Integrity, Španija, je v poudaril pomen učinkovitosti programa skladnosti in etike. Podjetje, ki tak program že ima vzpostavljen, mora opredeliti ključne indikatorje učinkovitosti tega sistema in ga oceniti po posameznih elementih njegovega delovanja. Kako zavzeto je v svojih besedah in dejanjih recimo najvišje in srednje vodstvo organizacije glede zakonitega in poštenega pridobivanja in izvajanja poslov; Kakšna je udeležba vodstva in zaposlenih pri izvajanju izobraževanj s področja skladnosti in etike; Ali so principi zakonitega in etičnega poslovanja z vsemi kontrolnimi mehanizmi dosledno preneseni v delovne procese in v vsakodnevne poslovne prakse; Ali so partnerji oziroma izvajalci podjetja seznanjeni z zahtevami skladnosti in etike; Ali podjetje pozna, redno ocenjuje in sprejema ukrepe glede svojih tveganj s tega področja; Kako učinkovito in dosledno ukrepa v primerih kršitev in podobno. Guillermo je predstavil različne modele ocenjevanja učinkovitosti programov skladnosti in etike ter najpogostejše razloge zakaj programi skladnosti padejo v realnem življenju. Pri tem je izpostavil primer korporacije Rols Roys, ki ima že dolgo vrsto let postavljen program skladnosti. Vendar pa je zaradi neučinkovitosti v praksi popustil, kot se je v drugi polovici lanskega leta odkrilo, da je namreč ta angleški proizvajalec luksuznih avtomobilov več let plačeval podkupnine na trgih v razvoju, vključno z Indijo, Rusijo in Kitajsko. V začetku leta 2017 pa so se z angleškimi in ameriškimi regulatorji poravnali za skupaj 671 milijonov funtov kazni.  

Guillermo Iribarren
Gregor Strehovec

Gregor Strehovec, svetovalec za skladnost poslovanja, SKB d.d., je opisal kako se bodo tudi slovenske banke morale prilagoditi novemu paketu predpisov EU s področju finančnih trgov in kakšne izboljšave, pa tudi obveznosti bo to prineslo za njihove stranke. Temeljna obveznost za vsako rpavno osebo in podjetnike posameznike, ki bodo želeli v letu 2018 še naprej trgovati s finančnimi instrumenti, bodo morale pridobiti LEI kodo, v nasprotnem primeru bodo njihove transakcije onemogočene. Po drugi strani, pa bodo interesi investitorjev in drugih strank banke dodatno zaščiteni pred nestrokovnim svetovanjem in ne-transparentnimi stroški bančnega poslovanja. Banke bodo namreč morale vsako stranko obveščati o vseh neposrednih in posrednih stroških vsake transakcije v naprej, za nazaj in na skupni, letni ravni.

Sally March, Drummond March Ltd. iz Velike Britanije in Rok Praprotnik, direktor Skladnosti in integritete, NLB d.d. sta govorila o razlogih zakaj ljudje zlorabijo dano zaupanje in zakaj dobri ljudje delajo slabe stvari. Na primerih iz predvsem mednarodne bančne sfere sta pokazala kako nevarno je, če vodstvo namerno spregleda kršitve in zavoljo kratkoročnih finančnih koristi prekrši tudi najbolj osnovne standarde varovanja interesov svojih strank in številnih drugih deležnikov. Posledice so lahko večdimenzionalne in celo usodne z vidika negotovosti za zaposlene, dolgoročne škode na ugledu, izgube strateških partnerstev in virov financiranja za podjetje, škode za lastnike oziroma investitorje, stranke ter širše okolje… Če v podjetju recimo prevladajo prodajni in drugi finančni parametri uspešnosti, potem bodo ti zagotovo zasenčili sporočilo o zakonitem in poštenem poslovanju in bodo principi skladnosti in etike tudi žrtvovani zavoljo doseganja kratkoročnih finančnih koristi. Najmočnejši dejavniki, ki vplivajo na ravnanje posameznikov so povezani z močjo avtoritete, vpliva vrstnikov oziroma sodelavcev, časovnim pritiskom in prisotnosti strahu, še posebej pred eksistenčno ogroženostjo, na primer izgubo zaposlitve. Zato je v veliki meri mogoče oceniti kredibilnost in integriteto ravnanja posameznikov v podjetju, glede na njihovega vodjo in sodelavce ter glede na to kako je zastavljen sistem ocenjevanja delovne uspešnosti in nagrajevanja. Osnovna potreba vsakega posameznika je namreč v pomembnem delu odvisna od tega kako smo obravnavani s strani družbenega okolja. Če se na primer v službi naša vrednost in uspešnost v največji meri ocenjuje po tem koliko dohodka ustvarimo za podjetje, bo velika večina naredila vse, da bo po tem kriteriju dosegala zahteve, tudi na račun kršitve zakonov in etičnih načel. Prav tako na posameznike v podjetju zelo močno vpliva percepcija o tem kje so v resnici meje oziroma toleranca glede nepravilnega ali nepoštenega ravnanja. Če vodstvo spregleda primere kršitev oziroma glede teh ne ukrepa ažurno, učinkovito in pravično, bodo zaposleni imeli percepcijo, da se je meja dovoljenega premaknila, ne glede na to kar je zapisano v politikah in pravilnikih podjetja. 

Robert J. Bond, Solicitor & Notary Public, Partner at Bristows LLP, je predstavil nekatere največje učinke nove EU uredbe na področju varovanja osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation). Med najpomembnejšimi, najobsežnejšimi in najbolj kompleksnimi aktivnostmi, ki jih bodo podjetja v EU morala izvesti do začetka uveljavitve direktive v maju 2018, je zagotovo analiza vseh poslovnih razmerij s poslovnimi partnerji, vzdolž celotne dobavne in izvajalske verige, da bo podjetje lahko ocenilo kateri so njegovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov in da bo lahko v razmerja z njimi preneslo vse zakonsko zahtevane pogoje. Druga takšna naloga bo revizija ustreznosti soglasij strank, zlasti za potrebe neposrednega trženja ter s tem povezanega segmentiranja kupcev. Po novem bodo podjetja morala razpolagati s soglasji svojih strank po višjih standardih. To pa za mnoga podjetja tudi v Sloveniji lahko pomeni, da obstoječih baz podatkov, ki so jih doslej uporabljali za trženje, ne bodo več smeli uporabljati za ta namen do pridobitve novega, izrecnega in v celoti informiranega soglasja posameznikov. Nova uredba ravno glede informiranosti glede varovanja osebnih podatkov posebej poudarja enostavnost in razumljivost. Administrativno pa bodo upravljavci osebnih podatkov morali sprejeti celo vrsto politik s tega področja, ki bodo pomembno vplivale na presojo njihove odgovornosti s tega področja. Z vidika odgovornosti pa bo za podjetja, ki bodo žrtve notranjih ali zunanjih zlorab osebnih podatkov, vključno z vse bolj prisotnimi kibernetskimi napadi, odločilnega pomena presoja o tem ali so za varnost osebnih podatkov naredila vse kar je bilo možno, da do vdora ne bi prišlo.

V panelu na temo implementacije in učinkov uredbe GDPR je dr. Nataša Pirc Musar, ustanoviteljica Info hiše povedala, da se slovenska podjetja verjetno še premalo zavedajo kakšna naloga jih čaka glede priprave na novo ureditev in bodo prihodnje leto lahko soočena s številnimi poslovnimi ovirami, ker se ne bodo pravočasno prilagodila. Matjaž Drev, državni nadzornik iz Informacijskega pooblaščenca RS pa je poudaril, da bo praksa njihovega nadzora še vedno enako stroga, kazni pa bodo lahko občutno višje, glede na nov predpis, ki omogoča tudi več milijonov evrov visoke kazni. V Sloveniji bodo sicer upoštevali načelo sorazmernosti, za najhujše pa bodo šteli tiste kršitve, ki obsegajo obdelavo osebnih podatkov brez zakonite podlage. V svoji praksi so že sedaj obravnavali več takih primerov, ko so kršitelji celo vedeli, da za obdelavo nimajo zakonske podlage.  

Komu je bila konferenca namenjena?

  • Članom upravljalnih organov in na splošno managerjem, ki v prvi liniji obrambe nosite odgovornost za poslovanje vaše organizacije, vključno s skladnostjo in etiko upravljanja, odločanja ter splošnega delovanja podjetja, vaših zaposlenih in zunanjih izvajalcev. S poznavanjem trendov ter dobrih praks na tem področju lahko ne le ubranite svoje podjetje pred izgubami, zaradi krepitev skladnosti in etike, temveč tudi krepite svojo konkurenčnost in dobro ime.
  • Regulatorjem in drugim nadzornim organom, ki nadzorujete podjetja in njihovo zakonito delovanje, presojate o njihovi odgovornost v primeru kršitev ter s svojim delovanjem gradite zunanje okolje, ki pomembno vpliva na razvoj učinkovitih programov skladnosti in etike znotraj organizacij. Nenazadnje tudi revidirate in ocenjujete delovanje sistema skladnosti pri notranjem upravljanju podjetij.
  • Strokovnjakom za skladnost poslovanja, ki v organizacijah vzpostavljate in vodite program skladnosti poslovanja ter svetujete organom upravljanja in nadzora ter preostalemu managementu glede obstoječih in perečih zadev s področja tveganj za skladnost poslovanja. S svojim delom in profesionalnim razvojem pa ustvarjate koristi programa skladnosti za svojo organizacijo.
  • Strokovnjakom s področja notranje revizije, ki s strokovnjaki za skladnost sodelujete, pa tudi revidirate funkcijo in sistem skladnosti poslovanja.
  • Strokovnjakom s področja družbene odgovornosti, s katerimi so vprašanja skladnosti in etike poslovanja tesno povezana in prepletena.
  • Pravnikom in odvetnikom ter drugim zainteresiranim strokovnjakom, ki ste tako ali drugače deležniki ali svetovalci v sistemu upravljanja organizacijske skladnosti in etike.

KONFERENCO SO PODPRLI:

Ascaldera in Info hiša sodelujeta na področju implementacije pravil, ki jih podjetjem nalaga GDPR (nova evropska splošna uredba o varstvu osebnih podatkov). Info hiša skrbi za pravni del, Ascaldera se posveča informacijskim tehnologijam, ki morajo biti skladne s pravnimi pravili. Podjetjem s svojimi vrhunskimi strokovnjaki nudimo analitičen in temeljit pregled skladnosti z GDPR, izvajamo t.i. GAP analize in poskrbimo za interna izobraževanja.

PARTNERSKE ORGANIZACIJE KONFERENCE:

sl_SISL