LETNA KONFERENCA 2018

4. LETNA MEDNARODNA KONFERENCA O SKLADNOSTI IN ETIKI POSLOVANJA 

Rdeča nit konference je bila ‘tveganje ugleda’.

Ponovno smo v prelepem okolju IEDC Poslovne šole na Bledu gostili mednarodno zasedbo čez 100 udeležencev in odlične domače in tuje govorce. Oglejte si video letošnjega dogodka, fotogalerijo in program ter e-brošuro, kjer lahko najdete več o tokratnih predavateljih.

Program konference 2018

PROGRAM, dne 18. oktober, 2018

 

14:30 – 15:30Sprejem udeležencev, registracijaEISEP, IEDC
15:30 – 15:50Uvodna nagovora

prof. dr. Danica Purg, predsednica IEDC – Poslovne šole Bled

Andrijana Bergant, predsednica Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja – EISEP

15:50 – 17:40

Etika v življenju in pri delu

– Kaj določa našo osebno (in profesionalno) etičnost ter zakaj je to pomembno

– Osnovna filozofska teorija etičnosti in etičnega odločanja

– Modeli etičnega odločanja in slovenski managerji – raziskava

Matej Drašček, Hranilnica Lon, d.d.,  vodja službe notranje revizije

Kako izgraditi osebne kompetence za etično vodenje

– S kakšnimi etičnimi izzivi se srečujemo v poslu in kako jih premagovati

– Kako lahko neetični vodje zatrejo podjetje (ali celo državo) in kako lahko etični vodje ustvarjajo boljši svet

Vera Mandić, ustanoviteljica Bspark Values-led Leadership Academy, opolnomočenje talentiranih strokovnjakov za spremembe, Španija

Etično delovanje posameznikov in podjetij, kot pogoj za trajnostni razvoj gospodarstva in družbe

– Etika, kot sestavni del družbene odgovornosti, ki dodaja vrednost, s praktičnimi ponazoritvami in primeri

– Katere so trenutne ovire s področja trajnosti, ki povzročajo težave po Evropi in širšem svetu, ter kako so povezane s skladnostjo in etiko

– Povezava med osebno in organizacijsko etičnostjo, ter med organizacijsko etičnostjo in trajnostnim uspehom

prof. dr. René Schmidpeter, profesor na IEDC in generalni sekretar inštituta WISE,  direktor pri Center for Advanced Sustainable Management (CASM), Cologne Business School in Dr. Jürgen Meyer Endowed Chair for International Business Ethics and CSR, direktor in lastnik pri M3TRIX GmbH consultancy, Germany
17:40 – 18:00Razprava
18:00 – 18:30Podelitev ICA Advanced Certificate in Business Compliance, prva generacija Slo/CroTom Perry, Senior Manager, ICA – International Compliance Association
18:30 – 19:30VečerjaProstori IEDC
20:30Neformalno druženje – sprejem s peninoIzven prostorov IEDC. Točna lokacija bo sporočena naknadno.

 

PROGRAM dne 19. oktober, 2018

 

8:30 – 9:00Uvodni nagovori

prof. dr. Danica Purg, predsednica, IEDC – Poslovna šola Bled

Maja Šušteršič, predsednica, SI.RISK

Andrijana Bergant, predsednica, EISEP

9:00 – 10:00I.       Korporativno upravljanje
9:00 – 9:20Dobro korporativno upravljanje kot temeljni branik ugleda
– Zadnji mednarodni standardi glede komuniciranja z deležniki pri korporativnem upravljanju ter s tem povezana dodana vrednost in konkurenčne prednosti za podjetje
– Družbena odgovornost in vidiki poročanja nefinančnih podatkov
Maria Gomes, višja svetovalka za politike pri Quoted Companies Alliance (QCA), Velika Britanija
9:20 – 9:45

Kako lahko z dobrim odzivom na katastrofalen dogodek zaščitimo in celo izboljšamo ugled

– Primer iz prakse na družbi Bruseljskega letališča

Michaël Dehert, višji izvrševalec za stranke – Risk Management, Marsh NV/SA, Belgija
9:45 – 10:00Razprava
10:00 – 12:00II.    Upravljanje sistema skladnosti poslovanja in tveganje za ugled
10:00 – 10:20Kaj  smo se naučili iz svetovnih in regijskih polomov ugleda
– Mednarodni primeri porušenega ugleda, vzroki in posledice
– Učinkovito upravljanje skladnosti za zmanjševanje tveganja za ugled
Christopher Stringham, specialist za tveganje, Thomson Reuters, Avstrija
10:20 – 10:50

Vpliv mednarodnih sankcij na poslovanje podjetij

– Pregled aktualnih mednarodnih sankcij in za koga veljajo, njihov pomen za svetovni mir in varovanje človekovih pravic
– Prihodnji razvoj politik mednarodnih sankcij in vpliv na poslovanje
– Pomen spoštovanja mednarodnih sankcij in posledice kršitev

Pekka Dare, Director for Training and Development, International Compliance Association (ICA), Velika Britanija
 10:50 – 11:15Praktični pristopi pri ocenjevanju tveganj za ugledMojca Koder, Senior Manager na področju forenzičnih storitev, PwC Slovenija
Oliver Currie, Manager, PWC Slovenija

 

11:15 – 11:35

Kako lahko dober program skladnosti pomaga zaščititi ugled v dobrih in slabih časih
– Primeri iz prakse
Dajra Dedić, Associate director Compliance, SEE Region, Pliva d.o.o., Hrvaška
11:35 – 12:00 Razprava z udeleženci
12:00 – 12:20Odmor z okrepčilom
12:20 – 13:10III. Poslovna etika: konflikt interesov kot velika grožnja ugledu
12:20 – 12:40Pomen notranjih mehanizmov za preprečevanje nezakonitih in neetičnih ravnanj
– Prisotnost goljufij in korupcije v Sloveniji ter vpliv na poslovanje
– 10 protikorupcijskih načel za podjetja
Vid Doria, Transparency International – Slovenija
12:40 – 13:00

Pogoste teme reševanja nasprotij interesov v odnosu javni-zasebni sektor

– Izkušnje organa iz regije

Nataša Novaković, predsednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske
13:00 – 13:15Razprava z udeleženci
13:15 – 14:45‘Izvršna’ okrogla miza: Ugled in integriteta, kot premoženje podjetja in kako ga ohranitiTomaž Lanišek, direktor pri Knauf Insulation; Per Sundbye, Partner pri PwC Slovenija; Rok Praprotnik, direktor oddelka skladnosti in integritete, NLB, d.d.; prof. dr. René Schmidpeter, moderator
14:45Kosilo

Organizatorji:

Soorganizator:

Partnerji, ki konferenco priporočajo svojim članom:

Sponzorji:

SL