NEODVISNA OCENA PROGRAMOV SKLADNOSTI

V našem modelu, v katerem upoštevamo mednarodno uveljavljene elemente učinkovitega programa skladnosti in etike, kot tudi naše dolgoletne izkušnje iz prakse, vključujemo 8 elementov ter za vsakega 2 do 5 kazalcev učinkovitosti. Na ta način lahko ocenimo vaš program skladnosti poslovanja s pomočjo relativno objektivne metode, vas primerjamo z modelom optimalnega programa skladnosti ter z vam relevantnimi primeri. Prav tako vam svetujemo glede nadaljnjih izboljšav s konkretnimi aktivnostmi in pristopi kako jih doseči.

Razlogi, da se podjetja odločajo za zunanje, neodvisne ocene učinkovitosti so naslednji:

  • Izpolnitev morebitnih zahtev za primerno oceno stanja programa skladnosti (s strani lastnikov, nadzornikov, poslovnih partnerjev);
  • Pridobitev objektivnega strokovnega zagotovila, da ima podjetje vzpostavljen primeren program za zaščito pred finančnimi in moralnimi izgubami, zaradi neskladnosti ali kršitev integritete;
  • Za namene poročanja deležnikom, ki zaradi takšne ocene prinaša višjo kredibilnost;
  • Pridobitev višje ravni kakovosti programa, zaradi primerjalne ocene;
  • Zagotovitev dodatne strokovne podpore internim kadrom pri vzdrževanju kakovostnega sistema upravljanja skladnosti;
  • Dodatno zagotovilo za organe vodenja in nadzora, ki želijo učinkovito demonstrirati, da izvajajo dolžno nadzorstvo nad poslovanjem, s čimer se lažje obvarujejo tudi pred morebitno pravno odgovornostjo in sankcioniranjem v uradnih postopkih.
SL