IZJAVA O POSLANSTVU IN VIZIJI

POSLANSTVO

EISEP bo vodilna strokovna organizacija in partner za uveljavljanje skladnosti in etike poslovanja v Sloveniji in okoliški regiji.

Z združevanjem strokovnjakov za skladnost in etiko poslovanja ter s tem povezanih poklicev iz različnih sektorjev v Sloveniji in okoliški regiji, EISEP podpira razvoj te mlade korporativne funkcije in poklica po najboljših praksah in strokovnih standardih ter upoštevaje značilnosti, potrebe in koristi lokalnega okolja; s tem EISEP prispeva k dvigu poštenosti in profesionalnosti ter pomaga izenačevati pogoje konkurenčnosti v okoliški regiji.

EISEP pomaga organizacijam v Sloveniji in okoliški regiji izboljšati kompetence glede upravljanja tveganj za skladnost in etiko poslovanja, kar bo tem organizacijam pomagalo okrepiti ali povrniti svoj ugled, stabilnost in zaupanje; s tem pa bodo okrepile tudi svoje sposobnosti interakcije z zahodnimi partnerji glede visokih zahtev skladnosti in etike poslovanja, ki vse bolj postajajo (pred)pogoj za raznovrstne oblike poslovnega sodelovanja.

VIZIJA

1. EISEP postane glavno središče strokovnjakov, ki se poklicno ukvarjajo s področjem zagotavljanja skladnosti in etike poslovanja ter s tem povezanimi poklici v Sloveniji in okoliški regiji, katerim preko svojega delovanja nudi:

  •  priložnost za neposredno izmenjavo znanja in dobrih praks,
  • mreženje z različnimi slovenskimi in mednarodnimi strokovnjaki,
  • platformo vpliva na razvoj poklica in praks zagotavljanja skladnosti in etike poslovanja v Sloveniji in okoliški regiji,
  • varno in zaupno okolje v podporo reševanja izzivov, s katerimi se srečujemo pri našem vsakdanjem delu,
  • neprestano skrb za ohranjanje in izboljševanje strokovnih znanj in sposobnosti na specializiranem področju skladnosti in etike poslovanja.

2. EISEP bo postal tudi osrednje stičišče med strokovnjaki za skladnost in etiko ter managerji in nadzorniki, med katerimi bo gradil komunikacijske mostove, odpiral razprave o aktualnih temah in jih neprestano spravljal v partnerstvo z namenom premagovanja vse večjih izzivov v mednarodnem pravnem, ekonomskem ter družbenem okolju, zaradi katerih se tveganja za skladnost in ugled močno povečujejo, in k vse bolj razširjeni odgovornosti izpostavljajo tudi organizacije in njihova poslovodstva v naši regiji.

SL