ODBOR SVETOVALCEV

Odbor svetovalcev je strokovni posvetovalni organ EISEP, ki:

  • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
  • svetuje glede strokovnega in mednarodnega razvoja zavoda,
  • daje predloge in skrbi za izvajanje programa dela s svojega področja delovanja (op: imeli bomo letni načrt in cilje, določali bomo sodelovanje na projektih ipd. s posameznimi internimi akti oz sklepi odbora, izhajajoč iz splošnega plana aktivnosti EISEP-a),
  • daje strokovno podporo direktorju in Svetu zavoda pri širitvi strokovne skupnosti, pri profesionalizaciji poklica in funkcije s področja skladnosti in etike poslovanja,
  • lahko sodeluje pri izvajanju projektov s področja dela zavoda.

Člane predlaga direktor, potrjuje pa ustanovitelj in sicer za mandat treh let, ki se lahko ponavlja.

SEZNAM SPOŠTOVANIH ČLANOV ODBORA SVETOVALCEV 

(našteti in predstavljeni po abecednem vrstnem redu):

Gospa Vidic je že v času študija Komunikologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani začela pridobivati izkušnje na področju medijev. Leta 2001 je na Kanalu A sodelovala pri nastajanju novega formata oddaje, ki jo je nato vodila več kot štiri leta. Leta 2004 je poleg medijske kariere začela z delom v agenciji za odnose z javnostmi, kjer je sodelovala pri izvajanju komunikacijskih strategij za različne naročnike. Svojo kariero je nadaljevala v agenciji PR Obrat, februarja 2006 pa je sodelovala pri ustanovitvi agencije Propiar, kjer je bila svetovalka za odnose z javnostmi in solastnica. Poleg tega je aktivna tudi pri različnih projektih povezovanja mlajših generacij in raziskovalnih laboratorijev z gospodarstvom, mentoriranju ter habilitirana predavateljica in mediatorka.

Dr. Bonime-Blanc je direktorica in ustanoviteljica podjetja GEC Risk Advisory, ki svetuje v različnih delih sveta na področju (globalnega) strateškega sistema upravljanja, tveganj, etike, skladnosti in ugleda. Predhodno je skoraj 20 let službovala na najvišjih izvršnih položajih v mnogih vodilnih podjetjih na področju energetike, tehnologije, medijev in storitev, vključno s korporacijama Bertelsmann in PSEG. Njena zadnja knjiga z naslovom: “The Reputation Risk Handbook: Surviving and Thriving in the Age of Hyper-Transparency”, je bila izdana Oktobra 2014. Večkrat je bila intervjuvana in citirana, vključno s časniki Wall Street Journal, The Economist in BBC.

Gospod Šercer je direktor službe za upravljanje tveganj in skladnost poslovanja pri največji slovenski zdravstveni, in edini vzajemni, zavarovalnici (Vzajemna). Pred tem je skoraj enajst let služboval kot korporativni pravnik in pooblaščenec za skladnost na Ljubljanski borzi, članici skupine CEESEG. S korporativnim upravljanjem se ukvarja od 2004, s širšim področjem upravljanja, tveganj in skladnost (t.i. GRC) pa od 2008. Kot aktiven predavatelj in avtor večih člankov, v zadnjem času veliko predava in piše zlasti na temo sprememb glede upravljanja zavarovalnic po evropski direktivi Solventnost II, kot tudi na splošno o korporativnem upravljanju in skladnosti poslovanja. Je predsednik odbora za skladnost pri Slovenskem zavarovalnem združenju in kot njihov predstavnik, član programskega sveta Akademije korporativne integritete pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od oktobra 2013 je bil 4 leta tudi član nadzornega sveta javne delniške družbe Luka Koper, d.d.

Andrijana je diplomirala iz prava na Univerzi v Ljubljani, leta 2010 pa je zaključila podiplomski študij managementa na poslovni šoli Cotrugli v Zagrebu (Executive MBA program, akreditiran s strani Zveze MBA). Kasneje tekom svoje kariere je končala še Bančno šolo pri Združenju bank Slovenije in interno mednarodno zavarovalniško akademijo Skupine Triglav. Ima mednarodni certifikat s področja skladnosti CCEP-I. Tri leta pa je bila tudi članica mednarodnega odbora za izpit iz tega certifikata.

Je ustanoviteljica in predsednica EISEP. Njena zadnja služba v korporaciji je na mestu svetovalke v centru za skladnost poslovanja in krepitev integritete v NLB d.d, kjer je vodila skupino za preventivo in razvoj funkcije skladnosti; slednje vključuje področja kot so kodeks ravnanja, preprečevanje nasprotij interesov in splošna etika, upravljanje tveganj za skladnost, izobraževanja, regulatorna skladnost ter implementacija standardov skladnosti poslovanja na ravni skupine. Pred tem je vzpostavila in skoraj sedem let vodila funkcijo skladnosti v največji slovenski zavarovalnici, potem ko je nekaj let opravljala pravniška dela v drugih finančnih organizacijah. Sodelovala je pri nastajanju Deklaracije o poštenem poslovanju in Slovenskih smernic korporativne integritete. Redno piše in predava za mnoge slovenske in tuje časopise oziroma konference in je avtorica več strokovnih člankov ter blogov s področja poslovne skladnosti in etike.

Ga. Reisinger je diplomirala na Johns Hopkins University, l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), in Georgetown University Law Center. Hkrati ima priznanje iz evropskega in primerjalnega prava iz Facolta di Guirisprudenza, Universita di Siena. Ga.  Reisinger je delala v najboljših mednarodnih pravnih pisarnah, kot so Kelley, Drye & Warren LLP, McGuireWoods LLP, in Miller and Chevalier Chartered, kjer je bila odgovorna za preiskovanja in skladnost s predpisi s področja mednarodnega boja proti korupciji, nadzora nad izvozom in ekonomskimi sankcijami. V tem času je ga. Reisinger izvajala številna mednarodna preiskovanja, izobraževanja in nadzor za večnacionalna podjetja po obeh Amerikah, Evropi, Bližnjem vzhodu, severni Afriki in Aziji. Nazadnje je v ZDA, pred prihodom v Slovenijo leta 2016, delo opravljala v podjetju z letvice Fortune 100, Honeywell International, kjer je zasedala mesto Aerospace Director, Export Compliance Investigations, Audits, Training, Procedures, & Operational Excellence. V podjetju Honeywell je ga. Reisinger usmerjala in vodila globalni tim za skladnost, ki je nadziral skladnost medcelinskega izvoznega poslovanja za področje ‘Aerospace business’. Bila je strokovnjakinja za skladnost s področja izvoznih sankcij za področje ‘Aerospace Mergers & Acquisitions’ in se je ukvarjala s kršitvami pogodb. V zadnjem času ga. Reisinger dela kot pridružena profesorica na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani, gostujoča predavateljica na Univerzi na Primorskem v Kopru in svetovalka EISEP inštituta. Ga. Reisinger tekoče govori angleško in armensko, odlično obvlada francoščino in se hkrati uči slovenski jezik.

Barbara Krajnc ima več kot 25 let delovnih izkušenj v različnih vlogah. Barbara je napredovala v izkušeno mednarodno svetovalko za javne zadeve, skladnost s predpisi in komunikacije. V svoji karieri je Barbara pridobila obsežno znanje in izkušnje z delom v javnem sektorju (Urad predsednika vlade RS), korporativnih zadeveh v mednarodnem podjetju, splošnem vodstvu podjetja za oglaševanje na prostem (Slovensko združenje oglaševalcev / The Golden Drum, Mednarodni festival oglaševanja). Danes deluje kot neodvisna svetovalka – strateška svetovalka, specializirana za področje javnih zadev, regulatorjev in upravljanja vprašanj, skladnosti in korporativnih komunikacij pri Aurora Borealis. V zadnjih 12 letih je Barbara delala tudi v Jadranski regiji, od Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije in Albanije ter tekoče komunicirala v večini posameznih jezikov. Barbarine prednosti so v upravljanju projektov in dogodkov ter nadzorovanju, vključno s projektiranjem in načrtovanjem ter upravljanjem financ (projekti nad 1 milijon evrov).

Gospod Bizjak je generalni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. V obdobju 2008-2009 je opravljal naloge generalnega sekretarja Ministrstva za javno upravo, vodil je tudi Inšpektorat za javno upravo. Trenutno se poleg vodstvenim nalogam posveča tudi snovanju strategije razvoja javne uprave Republike Slovenije, ki bo zarisala smer, po kateri bo državna uprava postala učinkovitejša in uspešnejša. Je avtor številnih strokovnih člankov, na temo inšpekcij pa je predaval tako doma kot v tujini. V svoji karieri je aktivno sodeloval v različnih poklicnih in nevladnih organizacijah. Za svoje delo v državni upravi je leta 2011 prejel priznanje mladi pravnik s strani Zveze društev pravnikov Slovenije.

Gospod Strehovec je zaposlen v SKB banki d.d, članici mednarodne bančne skupine Societe Generale (SG), kot svetovalec za skladnost poslovanja. Poklicno pot je začel kot pravnik v Banki Slovenije in nadaljeval v SKB banki kot direktor Pravne pisarne oz. Pravne pisarne in skladnosti poslovanja. Od leta 2010 deluje kot svetovalec za skladnost poslovanja (compliance officer). Aktiven je pri Združenju bank Slovenije, in sicer kot član Odbora za pravna vprašanja ter kasneje kot član delovne skupine za skladnost poslovanja. Gospod Strehovec je kot član Mednarodne konference odgovornih oseb za pravne zadeve (legal departments) bančne skupine SG, član Mednarodne delovne skupine pravnikov bančne skupine SG – Societe Generale – področje BHFM, nekaj let tudi kot član European Financial Markets Lawyers Group (EFMLG) in, v zadnjem obdobju, kot član Mednarodne konference odgovornih oseb za skladnost poslovanja (compliance) bančne skupine SG. Je avtor več strokovnih člankov in redni predavatelj na strokovnih seminarjih.

Jerica Jančar je poslovno pot pričela leta 2004 v NLB Leasing, kjer je opravljala delo interne pravnice. Nato se je pridružila Raiffeisen Leasing, članici avstrijske bančne skupine Raiffeisen. Leta 2012 je bila imenovana za skrbnico za skladnost poslovanja in pooblaščenko za preprečevanja pranja denarja. Od leta 2014 dalje dela v odvetništvu, od maja 2016 kot samostojna odvetnica. Ima strokovni magisterij iz prava in managementa nepremičnin ter opravljen pravniški državni izpit. Je soustanoviteljica in generalna sekretarka EISEP.

Gospa Mateja Geržina, nekdaj direktorica za delovno pravo in splošne zadeve v Zavarovalnici Triglav, d.d., je sedaj odgovorna za splošne pravne in kadrovske zadeve ter zagotavljanje skladnosti pri Triglav INT, holdinški družbi, d.d. Ima dolgoletne izkušnje na področju upravljanja pravno-kadrovskih zadev, vodenja in razvoja ljudi ter s tem povezanega mednarodnega dela na območju zahodnega Balkana.

Gospa Pergar Guzaj je predsednica IIA – Slovenskega inštituta in podpredsednica Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenija. Je preizkušena notranja revizorka in ima mednarodne nazive, tako na področju preiskovanja prevar (Certified Fraud Examiner – CFE), kot na področju notranje revizije (Certified Internal Auditor – CIA, Certified Financial Services Auditor – CFSA, Cerification in Risk Management Assurance – CRMA).

 

Gospa Pergar Guzaj ima več kot 13 let bogatih izkušenj z ocenjevanjem tveganj (tudi tveganj prevar), revidiranjem ustreznosti korporativnega upravljanja in nadzora v organizacijah (proizvodnih in finančnih) ter preprečevanjem in zgodnjim odkrivanjem prevar. Je direktorica družbe 4E d.o.o., specializirane za svetovalne storitve na področju upravljanja organizacij (upravljanje tveganj, notranja revizija, korporativno upravljanje) in obvladovanje prevar. Svoja znanja prenaša preko številnih predavanj v Sloveniji in širši regiji. V zadnjem letu se je specializirala tudi za področja preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in saniranja prevar. Je članica delovne skupine za raziskavo CBOK za deležnike pri globalnem inštitutu notranjih revizorjev (The Institute of Internal Auditors), članica delovne skupine za smernice upravljanja tveganj pri Evropskem inštitutu notranjih revizorjev (The European Confederation of the Institute of Internal Auditors), članica programskega sveta in predavateljica na Akademiji korporativne integritete ter soustvarjalka Slovenskih smernic korporativne integritete.

Gospod Praprotnik je direktor Centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete pri NLB d.d., organizacijske enote s pristojnostjo izvajanja notranjih preiskav, splošne regulatorne skladnosti ter preventivno razvojnih nalog na področju korporativne etike in integritete. Pred prevzemom trenutnih nalog v banki je opravljal funkcijo namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, kjer je bil pristojen za področje nadzora nad premoženjskim stanjem javnih funkcionarjev, nadzora nad področjem lobiranja ter strateško preventivne aktivnostmi komisije kot neodvisnega in samostojnega državnega organa. V preteklosti je delal kot novinar časopisov Delo in Dnevnik, kjer se je ukvarjal predvsem z novinarskimi preiskavami na področju obveščevalnih služb, vojske in institucij pravne države.

sl_SISL