Prijave na poletni Skladni zajtrk o trajnostnem poročanju, 20. junij 2024 so odprte!

ODBOR SVETOVALCEV

Odbor svetovalcev je strokovni posvetovalni organ EISEP, ki:

  • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
  • svetuje glede strokovnega in mednarodnega razvoja zavoda,
  • daje predloge in skrbi za izvajanje programa dela s svojega področja delovanja (op: imeli bomo letni načrt in cilje, določali bomo sodelovanje na projektih ipd. s posameznimi internimi akti oz sklepi odbora, izhajajoč iz splošnega plana aktivnosti EISEP-a),
  • daje strokovno podporo direktorju in Svetu zavoda pri širitvi strokovne skupnosti, pri profesionalizaciji poklica in funkcije s področja skladnosti in etike poslovanja,
  • lahko sodeluje pri izvajanju projektov s področja dela zavoda.

Člane predlaga direktor, potrjuje pa ustanovitelj in sicer za mandat treh let, ki se lahko ponavlja.

SEZNAM SPOŠTOVANIH ČLANOV ODBORA SVETOVALCEV 

(našteti in predstavljeni po abecednem vrstnem redu):

Dr. Andrea Bonime-Blanc, GEC Risk, ustanoviteljica in direktorica

Dr. Bonime-Blanc je direktorica in ustanoviteljica podjetja GEC Risk Advisory, ki svetuje v različnih delih sveta na področju (globalnega) strateškega sistema upravljanja, tveganj, etike, skladnosti in ugleda. Predhodno je skoraj 20 let službovala na najvišjih izvršnih položajih v mnogih vodilnih podjetjih na področju energetike, tehnologije, medijev in storitev, vključno s korporacijama Bertelsmann in PSEG. Njena zadnja knjiga z naslovom: “The Reputation Risk Handbook: Surviving and Thriving in the Age of Hyper-Transparency”, je bila izdana Oktobra 2014. Večkrat je bila intervjuvana in citirana, vključno s časniki Wall Street Journal, The Economist in BBC.

mag. Andrej Šercer, Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, Direktor službe za upravljanje tveganj in skladnost poslovanja

Gospod Šercer je direktor službe za upravljanje tveganj in skladnost poslovanja pri največji slovenski zdravstveni, in edini vzajemni, zavarovalnici (Vzajemna). Pred tem je skoraj enajst let služboval kot korporativni pravnik in pooblaščenec za skladnost na Ljubljanski borzi, članici skupine CEESEG. S korporativnim upravljanjem se ukvarja od 2004, s širšim področjem upravljanja, tveganj in skladnost (t.i. GRC) pa od 2008. Kot aktiven predavatelj in avtor večih člankov, v zadnjem času veliko predava in piše zlasti na temo sprememb glede upravljanja zavarovalnic po evropski direktivi Solventnost II, kot tudi na splošno o korporativnem upravljanju in skladnosti poslovanja. Je predsednik odbora za skladnost pri Slovenskem zavarovalnem združenju in kot njihov predstavnik, član programskega sveta Akademije korporativne integritete pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od oktobra 2013 je bil 4 leta tudi član nadzornega sveta javne delniške družbe Luka Koper, d.d.

Andrijana Bergant, EISEP, Predsednica

Andrijana je diplomirala iz prava na Univerzi v Ljubljani, leta 2010 pa je zaključila podiplomski študij managementa na poslovni šoli Cotrugli v Zagrebu (Executive MBA program, akreditiran s strani Zveze MBA). Kasneje tekom svoje kariere je končala še Bančno šolo pri Združenju bank Slovenije in interno mednarodno zavarovalniško akademijo Skupine Triglav. Ima mednarodni certifikat s področja skladnosti CCEP-I. Tri leta pa je bila tudi članica mednarodnega odbora za izpit iz tega certifikata.

Je ustanoviteljica in predsednica EISEP. Njena zadnja služba v korporaciji je na mestu svetovalke v centru za skladnost poslovanja in krepitev integritete v NLB d.d, kjer je vodila skupino za preventivo in razvoj funkcije skladnosti; slednje vključuje področja kot so kodeks ravnanja, preprečevanje nasprotij interesov in splošna etika, upravljanje tveganj za skladnost, izobraževanja, regulatorna skladnost ter implementacija standardov skladnosti poslovanja na ravni skupine. Pred tem je vzpostavila in skoraj sedem let vodila funkcijo skladnosti v največji slovenski zavarovalnici, potem ko je nekaj let opravljala pravniška dela v drugih finančnih organizacijah. Sodelovala je pri nastajanju Deklaracije o poštenem poslovanju in Slovenskih smernic korporativne integritete. Redno piše in predava za mnoge slovenske in tuje časopise oziroma konference in je avtorica več strokovnih člankov ter blogov s področja poslovne skladnosti in etike.

Annie Reisinger, EISEP, višja svetovalka

Ga. Reisinger je diplomirala na Johns Hopkins University, l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), in Georgetown University Law Center. Hkrati ima priznanje iz evropskega in primerjalnega prava iz Facolta di Guirisprudenza, Universita di Siena. Ga.  Reisinger je delala v najboljših mednarodnih pravnih pisarnah, kot so Kelley, Drye & Warren LLP, McGuireWoods LLP, in Miller and Chevalier Chartered, kjer je bila odgovorna za preiskovanja in skladnost s predpisi s področja mednarodnega boja proti korupciji, nadzora nad izvozom in ekonomskimi sankcijami. V tem času je ga. Reisinger izvajala številna mednarodna preiskovanja, izobraževanja in nadzor za večnacionalna podjetja po obeh Amerikah, Evropi, Bližnjem vzhodu, severni Afriki in Aziji. Nazadnje je v ZDA, pred prihodom v Slovenijo leta 2016, delo opravljala v podjetju z letvice Fortune 100, Honeywell International, kjer je zasedala mesto Aerospace Director, Export Compliance Investigations, Audits, Training, Procedures, & Operational Excellence. V podjetju Honeywell je ga. Reisinger usmerjala in vodila globalni tim za skladnost, ki je nadziral skladnost medcelinskega izvoznega poslovanja za področje ‘Aerospace business’. Bila je strokovnjakinja za skladnost s področja izvoznih sankcij za področje ‘Aerospace Mergers & Acquisitions’ in se je ukvarjala s kršitvami pogodb. V zadnjem času ga. Reisinger dela kot pridružena profesorica na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani, gostujoča predavateljica na Univerzi na Primorskem v Kopru in svetovalka EISEP inštituta. Ga. Reisinger tekoče govori angleško in armensko, odlično obvlada francoščino in se hkrati uči slovenski jezik.

Barbara Krajnc, Aurora Borealis, Direktorica

Barbara Krajnc ima več kot 25 let delovnih izkušenj v različnih vlogah. Barbara je napredovala v izkušeno mednarodno svetovalko za javne zadeve, skladnost s predpisi in komunikacije. V svoji karieri je Barbara pridobila obsežno znanje in izkušnje z delom v javnem sektorju (Urad predsednika vlade RS), korporativnih zadeveh v mednarodnem podjetju, splošnem vodstvu podjetja za oglaševanje na prostem (Slovensko združenje oglaševalcev / The Golden Drum, Mednarodni festival oglaševanja). Danes deluje kot neodvisna svetovalka – strateška svetovalka, specializirana za področje javnih zadev, regulatorjev in upravljanja vprašanj, skladnosti in korporativnih komunikacij pri Aurora Borealis. V zadnjih 12 letih je Barbara delala tudi v Jadranski regiji, od Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije in Albanije ter tekoče komunicirala v večini posameznih jezikov. Barbarine prednosti so v upravljanju projektov in dogodkov ter nadzorovanju, vključno s projektiranjem in načrtovanjem ter upravljanjem financ (projekti nad 1 milijon evrov).

Mag. Domen Bizjak, Roche d.o.o., vodja za pravno področje in skladnost
Mag. Domen Bizjak v podjetju Roche d.o.o. opravlja naloge vodje za pravno področje in skladnost poslovanja ter se aktivno povezuje s sodelavci iz globalnih, regionalnih in lokalnih timov multinacionalnega farmacevtskega podjetja F. Hoffman-La Roche. Ima več kot 20 let izkušenj na področju prava in skladnosti, ki vključuje izkušnje v gospodarstvu in državni upravi. V svoji karieri je aktivno sodeloval v različnih poklicnih in nevladnih organizacijah, je avtor številnih strokovnih člankov, za svoje delo pa je leta 2011 prejel priznanje mladi pravnik s strani Zveze društev pravnikov Slovenije. Mag. Bizjak ima magisterij iz civilnega in gospodarskega prava Univerze v Ljubljani ter opravljen pravniški-državni izpit.
Gaber Kontelj, Pošta Slovenije, direktor pravnih zadev

Gaber Kontelj ima 20 let delovnih izkušenj na različnih področjih zasebnega sektorja (zavarovalništvo, kemijska panoga, tehnologija, telekomunikacije in poštne storitve). Več kot 16 let je zasedal vodstvene pozicije na pravnih, compliance in HR področjih. Nazadnje opravlja funkcijo direktorja pravnih zadev pri Pošti Slovenije.

V svoji dosedanji karieri je bil vključen v mnoge M&A projekte, zahtevna pogodbena razmerja in mednarodna pogajanja ter kompleksne sodne in arbitražne postopke. Izvedel je  številne pravne in compliance delavnice, izobraževanja in predstavitve. Pri multinacionalki Siemens -pionirju compliance sistemov- je kot regionalni vodja compliance organizacije za osem držav jadranske regije pridobil specialna znanja in izkušnje na glavnih področjih skladnosti poslovanja (boj proti korupciji, konflikt interesov, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, konkurenčno pravo, notranje informacije in varstvo osebnih podatkov).

Gaber je diplomiral iz prava in poslovnih ved (Executive MBA). Pri delu tekoče uporablja angleški, hrvaški, slovenski, srbski in španski jezik. Sporazumeva se tudi v italijanščini.

mag. Jerica Jančar, Odvetniška pisarna Jerica Jančar, Partner, odvetnica

Jerica Jančar je poslovno pot pričela leta 2004 v NLB Leasing, kjer je opravljala delo interne pravnice. Nato se je pridružila Raiffeisen Leasing, članici avstrijske bančne skupine Raiffeisen. Leta 2012 je bila imenovana za skrbnico za skladnost poslovanja in pooblaščenko za preprečevanja pranja denarja. Od leta 2014 dalje dela v odvetništvu, od maja 2016 kot samostojna odvetnica. Ima strokovni magisterij iz prava in managementa nepremičnin ter opravljen pravniški državni izpit. Je soustanoviteljica in generalna sekretarka EISEP.

Polona Pergar Guzaj, 4E d.o.o., ustanoviteljica in direktorica

Gospa Pergar Guzaj je članica upravnega odbora Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut in članica upravnega odbora Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenija. Je preizkušena notranja revizorka in ima mednarodne nazive, tako na področju preiskovanja prevar (Certified Fraud Examiner – CFE), kot na področju notranje revizije (Certified Internal Auditor – CIA, Certified Financial Services Auditor – CFSA, Cerification in Risk Management Assurance – CRMA).

Gospa Pergar Guzaj ima več kot 20 let bogatih izkušenj z notranjim revidiranjem, ocenjevanjem tveganj (tudi tveganj prevar), revidiranjem ustreznosti korporativnega upravljanja in nadzora v organizacijah (proizvodnih in finančnih) ter preprečevanjem in zgodnjim odkrivanjem prevar. Je direktorica družbe 4E d.o.o., specializirane za svetovalne storitve na področju upravljanja organizacij (upravljanje tveganj, notranja revizija, korporativno upravljanje) in obvladovanje prevar. Področje notranje revizije nadgrajuje s področjem preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in saniranja prevar. Na ta način organizacijam pomaga pri krepitvi sistema notranjih kontrol in izgnji sistematičnega upravljanja s tveganji. Kot članica delovne skupine je sodelovala pri globalni raziskavi CBOK za deležnike, ki jo je izvedel globalni inštitut notranjih revizorjev (The Institute of Internal Auditors), bila je tudi članica delovne skupine za smernice upravljanja tveganj pri Evropskem inštitutu notranjih revizorjev (The European Confederation of the Institute of Internal Auditors), ter soustvarjalka Slovenskih smernic korporativne integritete in Integritete voditeljstva 5 zvezdic.

Rok Praprotnik, NLB d.d., Direktor centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete

Gospod Praprotnik je direktor Centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete pri NLB d.d., organizacijske enote s pristojnostjo izvajanja notranjih preiskav, splošne regulatorne skladnosti ter preventivno razvojnih nalog na področju korporativne etike in integritete. Pred prevzemom trenutnih nalog v banki je opravljal funkcijo namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, kjer je bil pristojen za področje nadzora nad premoženjskim stanjem javnih funkcionarjev, nadzora nad področjem lobiranja ter strateško preventivne aktivnostmi komisije kot neodvisnega in samostojnega državnega organa. V preteklosti je delal kot novinar časopisov Delo in Dnevnik, kjer se je ukvarjal predvsem z novinarskimi preiskavami na področju obveščevalnih služb, vojske in institucij pravne države.

Urška Titan, odvetnica v Odvetniški družbi Titan
Urška Titan je po zaključeni Pravni fakulteti v Ljubljani karierno pot leta 2007 pričela v pravnem sektorju ene od institucij finančnega trga, KDD. Leta 2014 ji je bila zaupana naloga vzpostavitve in vodenja službe za skladnost. Pri tem se je poglobljeno spoznala z različnimi področji skladnosti ter zagotovljala implementacijo teorije v prakso. Obenem je bila na KDD več kot 10 let odgovorna tudi za področje varstva osebnih podatkov. Svoje znanje in izkušnje je potrdila tudi z različnimi mednarodnimi certifikati s področja skladnosti poslovanja (CCEP-I in AICA). Leta 2022 se je zaposlila v odvetništvu kot odvetniška kandidatka ter od leta 2023 kot odvetnica.