Prijave na poletni Skladni zajtrk o trajnostnem poročanju, 20. junij 2024 so odprte!

PREDSTAVITVENI DOGODEK

5. novembra 2014, se je v Plaza Hotelu v Ljubljani odvila predstavitev novoustanovljenega Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja (EISEP). Vabilu organizatorjev so se odzvali strokovnjaki iz področja skladnosti poslovanja, prava, notranje revizije, kadrovskih zadev, korporativnega komuniciranja, družbene odgovornosti, pa tudi predstavniki regulatorjev trga in javne uprave. Na dvournem dogodku je bila predstavljena vizija inštituta, ki je usmerjena v združevanje stroke in pa v gradnjo mostov do ključnih deležnikov v procesu izgradnje še večje korporativne kulture v Sloveniji, to pa so menedžerji, nadzorniki in lastniki kapitala. Direktorica inštituta, Tatjana Habjan, je poudarila, da je za spremembe potrebnega še več aktivnega sodelovanja. Potrebna je kritična masa zavzetih, dejavnih, strokovnih in zrelih ljudi, ki bo prispevala k povrnitvi zaupanja v stroko in gospodarstvo.

Strokovnjaki v okviru novoustanovljenega inštituta pa se ne bodo ustavili zgolj v zasebnem sektorju. Tveganja za korporativno integriteto in nastanek škode zaradi neustreznega obvladovanja vseh vrst tveganj namreč obstajajo tudi v javnem sektorju, ki nenazadnje razpolaga z našim skupnim, javnim denarjem. Kot enega izmed ključnih projektov v prihodnjem letu so si tako določili vpeljavo koncepta pooblaščenca za skladnost poslovanja v slovenskih občinah.

Dr. Andrea Bonime-Blanc, GEC Risk Advisory
DSC_1960mala-449x300
Mojca Markizeti, IEDC Poslovna šola Bled

V zvezi s tem je predsednica Sveta EISEP, Andrijana Bergant, povedala, da gre za eno izmed orodij, ki ga bo inštitut razvil in ponudil občinam, pa tudi drugim javnopravnim subjektom. Potrebno je začeti spreminjati okolje, v katerem ljudje zgrešeno verjamemo, da se je potrebno odreči zakonitosti in poštenosti, da bi bili operativni in učinkoviti. V okviru inštituta se združuje 17 domačih in tujih strokovnjakov, ki bodo vsebinsko usmerjali delo inštituta, raziskovali ter odgovarjali na aktualne izzive in tako pripomogli k razvoju in razumevanju pomena funkcije skladnosti in poklica skladnosti poslovanja v Sloveniji. Direktor Agencije za zavarovalni nadzor, g. Sergej Simoniti, je ob tem dejal: „Funkcija skladnosti varuje podjetje tudi pred samim poslovodstvom, ki zaradi narave svojega dela nujno mora sprejemati tveganja“. Vlogo inštituta g. Simoniti vidi v tem, da bo skozi prakso in teorijo vsebinsko napolnil standarde na področju zagotavljanja skladnosti, s tem pa umestil tudi vlogo, ki jo pri tem imajo organi vodenja in nadzora.

Ključno vlogo pri razvoju kompetenc pa ima seveda izobraževanje. Ga. Mojca Markizeti iz IEDC Poslovne šole Bled je izrazila partnersko podporo te ugledne izobraževalne inštitucije načrtom EISEP za vpeljavo programa korporativnega certificiranja. 

Stroka skladnosti poslovanja je – ne samo v Sloveniji, ampak tudi globalno – še vedno v razvoju. Največ dobrih praks pa nedvomno prihaja iz ZDA. Na dogodku smo imeli izredno priložnost prisostvovati Skype konferenci z ugledno mednarodno strokovnjakinjo, Dr. Andreo Bonime-Blanc, ki je predstavila elemente učinkovitega programa skladnosti in orodja obvladovanja tveganj za ugled. „Prepričana sem, da se bodo prizadevanja novoustanovljenega inštituta v prihodnosti poplačala tudi v obliki napredka celotnega slovenskega gospodarstva“, je v videoprenosu dejala Dr. Bonime-Blanc.

DSC_1957mala-500x500
Andrijana Bergant, EISEP