PREGLED IN PRIPRAVA NOTRANJIH AKTOV

Sodelavci EISEP-a znamo pripraviti organizaciji prilagojene notranje akte s področja skladnosti poslovanja, skozi domišljen proces njihovega nastajanja in v dialogu z deležniki, upoštevaje vse potrebne učinke in prilagoditve. Pri tem upoštevamo relevantne zunanje zahteve ter mednarodne standarde.


Značilni notranji akti, ki tvorijo formalno osnovo programom skladnosti in etike, so:

  • Kodeks ravnanja in kodeks etike (ki sta lahko združena v en dokument).
  • Politika skladnosti poslovanja. Kateri lahko sledi tudi pravilnik o delovanju funkcije skladnosti, s podrobneje določenimi nalogami, postopki in pooblastili.
  • Notranji akti s področja preprečevanja nasprotij interesov in korupcije.
  • Notranji akti s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  • Pravilnik o darilih in gostoljubju.
  • Pravilnik o izvajanju notranjih preiskav, z v naprej opredeljenimi vrstami kršitev ter posledic.
  • Pravila glede delovanja linije za prijave kršitev ter zaščite dobrovernega prijavitelja.

V kolikor podjetje že ima tovrstne akte, pa morda včasih ne dajejo zadovoljivih odgovor na težave, ki se pojavljajo v praksi upravljanja programa skladnosti, lahko izvedemo tudi pregled in predlagamo spremembe in dopolnitve teh aktov.


Če se morda soočate z veliko množico notranji aktov na splošno, ki vam povzročajo preglavice zaradi nepreglednosti, neurejenosti, zastarelosti ali zaradi tega, ker jih vaši zaposleni niti ne poznajo, vam lahko pomagamo vzpostaviti sistem učinkovitega in v praksi preverjenega sistema upravljanja notranjih aktov.

SL