Strokovni seminar za zaupnike žvižgačev

V Evropskem inštitutu za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) predlog slovenskega zakona na tem področju  spremljamo in se nanj odzivamo že od prve javne obravnave dalje, to je od konca 2021. Sodelovali smo tudi v nadaljnji strokovni razpravi ter skrbno preučili zakonsko besedilo še v drugi javni razpravi, ki je potekala letošnje poletje. Zakon bomo spremljali tudi na njegovi poti skozi Državni zbor RS.

Da smo v EISEP strokovno podkovani na tem področju ter izkušeni in kredibilni tudi v mednarodnem okolju, dokazuje dejstvo, da prav naša slovenska organizacija vodi delovno skupino na temo zaščite žvižgačev, v okviru povezave ENFCO (European Network for Compliance Officers), katere ustanovni član je EISEP. V tem okviru smo skupaj z evropskimi kolegi lansko leto izvedli in predstavili tudi rezultate raziskave o implementaciji EU Direktive o zaščiti prijaviteljev.

Na seminarju bomo podrobneje govorili o obveznosti za podjetja in organizacije javnega sektorja ter njihove zaupnike. Ne glede na to v kateri fazi uvajanja internega kanala za prijavo kršitev ste in četudi ste že implementirali interni kanal za prijavo kršitev, tega seminarja ne smete zamuditi.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

 • Strokovnjakom in vodjem za skladnost poslovanja;
 • Pooblaščencem za korporativno integriteto;
 • Zaupnikom žvižgačev: strokovnjakom in vodjem različnih področij (skladnost, pravo, kadrovska služba, korporativna varnost ipd.), ki ste ali boste nosilci nalog in odgovornosti pri vzpostavitvi / upravljanju internega kanala za prijavo kršitev; 
 • Generalnim direktorjem ali drugim vodjem pri zavezancih, ki ste ali boste odgovorni za pravilno vzpostavitev in nadaljnje učinkovito delovanje sistema obravnave prijav in zaščite prijaviteljev;
 • Revizorjem, poslovnim svetovalcem, odvetnikom;

Predstavnikom sindikatov, kot tudi delodajalcev, regulatorjev ter drugih relevantnih institucij, ki boste morali voditi postopke ali odgovarjati na številna vprašanja zavezancev, zaupnikov žvižgačev ter samih žvižgačev.

METODE IZVEDBE SEMINARJA: 

 • Predstavitev s pomočjo prezentacije
 • Razprava v pogledu galerija
 • Skupinsko viharjenje možganov in uporaba virtualne bele table s strani moderatorke
 • Reševanje izzivov z uporabo glasovalne funkcije
 • V naprej pripravljena gradiva, ki bodo na platformi dostopna udeležencem
Čas Dejavnost
8:45 – 9:00
Vključevanje udeležencev
9:00 – 9:20
Uvod v seminar – kratek pregled vsebin in potek izvedbe
9:20 – 10:20

Strokovne vsebine s praktičnim prikazom in primeri, I. del:

 • Dobre prakse in mednarodno uveljavljeni standardi, od načrtovanja do uvedbe relevantnih zahtev, vse do rednega upravljanja učinkovitega sistema obravnave prijav kršitev;
 • 10 vprašanj ter z njimi povezani izzivi, s katerimi se običajno srečujejo organizacije pri vzpostavitvi, kot tudi pri nadaljnjem upravljanju internega kanala za prijavo kršitev in kako se z njimi spopadati;
 • Poudarjena vloga zaupnika žvižgačev.
10:20 – 10:35
Razprava k I. delu:

Obravnava sprotnih vprašanj k predstavljenim vsebinam, obravnava v naprej poslanih vprašanj udeležencev.
10:35 – 10:55
Odmor
10:55 – 11:40

Strokovne vsebine, II. del:

 • Obrazložitev glavnih zahtev predloga Zakona o zaščiti prijaviteljev;
 • Katere rešitve so specifične za Slovenijo in še naprednejše od zahtev EU Direktive o zaščiti prijaviteljev;
 • Kakšno je običajno ravnanje prijaviteljev – kaj pričakovati?
 • Katere konkretne dokumente, postopke in druga orodja potrebujejo zavezanci in zaupnik žvižgačev pri svojem delu;
 • Ali bo možno naloge in/ali odgovornost prenesti na zunanje izvajalce;
 • Kakšne bodo sankcije za morebitne kršitve.
11:40 – 12:00

Zaključna razprava:

 • Predstavitev ključnih poudarkov in sporočil k obravnavanim vsebinam;
 • Obravnava vprašanj udeležencev.

*V primeru izkazanega zanimanja, bomo v januarju 2023 pripravili še napredni seminar za zaupnike žvižgačev, kjer bomo še podrobneje obravnavali postopke in metodologije ter predloge dokumentov, ki jih potrebujejo zavezanci in zaupniki žvižgačev, v skladu z obstoječo regulativo in uveljavljenimi dobrimi praksami ter mednarodnimi standardi. Napredni seminar bi izvedli v živo, zaradi boljšega stika z udeleženci pri predstavitvi metodoloških pristopov in pri obravnavi različnih praktičnih vprašanj, lahko tudi v manjših skupinah.

**Za specifične potrebe in značilnosti posameznih organizacij javnega ali zasebnega sektorja, pa tudi sicer že skoraj 10 let izdelujemo in izvajamo programe izobraževanja in drugih strokovnih storitev na področju skladnosti in etike poslovanja. Na osnovi bogatih praktičnih izkušenj naših ekspertov smo doslej kreirali in izvedli že preko 50 različnih strokovnih programov za organizacije iz raznovrstnih dejavnosti. Tudi vi nam lahko zaupate, kakšni so vaši posebni izzivi,  želje in potrebe, da skupaj ocenimo vašo situacijo in potrebe. Pišite nam na: info@eisep.si.

***Organizator si pridržuje pravico da v primeru premajhnega števila prijav, odpove ali preloži izvedbo. Obenem pa število udeležencev omejujemo na največ 50, da bomo lahko zagotovili dobro izkušnjo in odgovorili na vaša vprašanja v delu razprave. Prijavljeni udeleženci boste imeli možnost, da nam svoja vprašanja na obravnavane teme pošljete tudi vnaprej in si zagotovite odgovore, ki jih potrebujete.  

CENIK: Strokovni seminar za zaupnike žvižgačev – Osnovni

Vrsta prijave Cena
Redna cena
350 EUR (+DDV)
Člani EISEP
280 EUR (+DDV)
Člani partnerskih organizacij
300 EUR (+DDV)

*Aktualne partnerske organizacije najdete na spodnjem seznamu.

O VODJI PROGRAMA

Andrijana Bergant, univ.dipl.prav., Executive MBA, Adv.Cert(Buss.Com), predsednica EISEP in vodja strokovnih programov

Andrijana je leta 2004 diplomirala na Pravni fakulteti UniverzE v Ljubljani, nato je leta 2010 zaključila še podiplomski študij managementa na poslovni šoli Cotrugli (akreditiran Executive MBA program). Tekom kariere je končala Bančno šolo pri Združenju bank Slovenije ter mednarodno zavarovalniško akademijo Skupine Triglav. Ima priznan mednarodni certifikat ICA Advanced Certificate in Business Compliance. Tri leta je bila tudi članica mednarodnega odbora za izpit certifikata CCEP-I pri ameriški organizaciji SCCE (Society of Corporate Compliance and Ethics).

Njena zadnja zaposlitev v korporaciji je bila na mestu vodje za preventivo funkcije skladnosti v NLB d.d. (2014 – 2016), pred tem pa je od samega začetka vzpostavila in vodila funkcijo skladnosti v Zavarovalnici Triglav, d.d. (2007-2014). Od leta 2016 dalje kot svetovalka pomaga in svetuje podjetjem iz različnih dejavnosti.  Kot svetovalko na projektih so jo odobrile že  institucije kot sta Svetovna banka ter USAID (US Agency for International Development). 

Andrijana je sodelovala pri nastajanju Deklaracije o poštenem poslovanju, Slovenskih smernic korporativne integritete in priročnika: Integriteta voditeljstva 5 zvezdic (katerega smo v EISEP ustvarili v partnerstvu z Združenjem Manager). Andrijana vodi EISEP in strokovno delo na tem področju usmerja že od ustanovitve  leta 2014. Je programska vodja mednarodne konference o skladnosti in etiki na Bledu (BCEC) in se povezuje s številnimi strokovnjaki v Sloveniji, Evropi in po svetu.

PARTNERSKA ORGANIZACIJA

Združenje Manager
SL