Prijave na poletni Skladni zajtrk o trajnostnem poročanju, 20. junij 2024 so odprte!

PRIPOMOČKI PRI DELU IN VIRI

Na tem mestu lahko najdete strokovne članke, prezentacije in druge prispevke o temah iz področja skladnosti in etike poslovanja, ki jih prispevajo in delijo EISEP, člani njegove Strokovne skupnosti in ostali cenjeni avtorji. Vse vire lahko nemoteno prenesete in uporabite pri svojem delu. Zahvaljujemo se, da ob uporabljeni vsebini vselej navedete tudi vir in avtorja.

Gabe Shawn Varges | HCM International – EB_ISSUE#24_2021 (foleon.com), Board Governance: ENGAGING WITH THE CHIEF COMPLIANCE OFFICER, Gabe Shawn Varges, Senior Partner, HCM International and Chairman of the GECN Group

Drevenšek S: Etično poslovanje prinaša uspehe, Svet kapitala, priloga časopisa Delo, 13.01.2017, dodano 27.01.2017

Bergant A.: Vloga državnih organov pri krepitvi programov skladnosti poslovanja v podjetjih, KPK Vestnik, št. 37, november 2016, dodano 13.12.2016

2014 Ethics Communications Best Practices Report, poročilo organizacije Ethisphere, dodano 21.01.2016

Auditing Compliance – Measuring Effectiveness, dodano 21.01.2016

Bergant, A., Jančar J.: Skladnost poslovanja kot funkcija v sistemu korporativnega upravljanja v Sloveniji, Pravna praksa, mar. 2015

Intervju z Andrijano Bergant v reviji Compliance & Ethics Professional, jun. 2014, str. 14

Dr. Bonime-Blanc, Andrea: Ask the GlobalEthicist, Ethical Corporation, avg. 2014, str. 40

Dr. Bonime-Blanc, Andrea: Do banks care about reputation risk?, Ethical Corporation, mar. 2014, str. 36

Dr. Bonime-Blanc, Andrea: The biggest risks nobody talks about, Ethical Corporation, feb. 2014, str. 32

Jančar, Jerica: Obvladovanje tveganja notranjih zlorab v lizinških družbah, Bančni vestnik, apr. 2014, str. 46

Shawn Varges, Gabe: Štirje praktični nasveti za compliance funkcijo v času krize, COMPLIANCE AND THE CORONA VIRUS

Bergant, A.: Etika v času kriznih razmer