REDNA STROKOVNA SREČANJA

Redna strokovna srečanja so namenjena članom Strokovne skupnosti EISEP, kot tudi drugim zainteresiranim strokovnjakom in predstavnikom drugih institucij, pri čemer je udeležba za člane Strokovne skupnosti EISEP na Skladnih zajtrkih in Krogih zaupanja v celoti brezplačna, saj je cena že vključena v letno članarino.

Redna strokovna srečanja EISEP so Skladni zajtrki, Letna konferenca, krogi zaupanja in delavnice.

Na rednih srečanjih, ki so za celo leto vnaprej tudi že predvidena v koledarju dogodkov, torej obravnavamo različne aktualne in ključne teme kot so: položaj funkcije skladnosti v organizaciji, lastnosti in izzivi strokovnjakov za  skladnost, obvladovanje nasprotij interesov, poslovna etika, sodobni standardi upravljanja skladnosti, standard dolžne skrbnosti v praksi, skladnost poslovanja in obvladovanje tveganj, kako učinkovito komunicirati skladnost in etiko ipd.

Redna strokovna srečanja so tako eno od pomembnih orodij izpolnjevanja poslanstva našega inštituta, saj služijo povezovanju stroke skladnosti in etike z drugimi strokami, z managerji ter notranjimi in zunanjimi nadzornimi organi. Funkcija skladnosti deluje v organizaciji med-področno in se prepleta praktično z vsemi drugimi funkcijami ter sodeluje na vseh ravneh v organizaciji. Naloge in odgovornosti te funkcije so preplet pričakovanj in potreb vseh skupin deležnikov. Vsestransko razumevanje vloge in nalog funkcije skladnosti ter sodelovanje vseh področij in funkcij organizacije v procesu zagotavljanja skladnosti je zato nujno, če želimo, da bo funkcija skladnosti v organizaciji lahko učinkovito izpolnila svojo temeljno odgovornost, da dodaja vrednost in moč drugi liniji obrambe organizacije pred tveganji. Tveganja skladnosti in etike so namreč tista, katerih učinkovito obvladovanje lahko pomembno pomaga izboljšati varstvo organizacij pred vedno novimi polomi ter s tem povezanimi materialnimi in moralnimi izgubami. Skladnost in etika poslovanja morata postati del korporativne kulture, o čemer pišejo mnogi mednarodni dokumenti s področja notranjega upravljanja. Nenazadnje nam praksa kaže, da program skladnosti in etike lahko organizaciji pomaga tudi povrniti poškodovano zaupanje deležnikov in ugled, brez katerih je njen obstoj nepredstavljiv.

Na redna strokovna srečanja zato vabimo tudi predstavnike drugih strok, managerjev, nadzornikov ter regulatorjev. Verjamemo, da lahko s skupnim in rednim dialogom, povezovanjem in spoznavanjem različnih vidikov in praks, inštitut pripomore pri nastanku tega ključnega sožitja v korist vseh deležnikov organizacije, kot tudi širšega družbeno-ekonomskega okolja.

SL