Model reševanja etičnih dilem in regulacije čustev

Inovativen pristop k usposabljanju vodij in ekip, po lastnem modelu RES-ET

Ta program je namenjen vodjem in ekipam v podjetjih, da vas podpre kadar odločate o zadevah, ki imajo največjo vrednost ali največjo potencialno nevarnost za vaš posel.

Za koga?

Program je namenjen vodjem in ekipam, osebam na zahtevnejših pozicijah v podjetju. 

Zakaj?

Ker ste najbolj izpostavljeni, nosite največ odgovornosti in ste obenem v največji časovni stiski. 

Kaj?

Z modelom RES-ET boste lahko učinkoviteje sprejemali odločitve v stresnih situacijah in imeli več nadzora.

Kako?

S pomočjo preizkušenih modelov regulacije čustev in praktičnih orodij reševanja etičnih dilem pri poslovanju.

Program RES-ET smo razvili za podjetja in odločevalce, ki se zavedajo, da ozaveščeno in kvalitetno etično odločanje vodi v krepitev kulture integritete, ta pa gradi etične organizacije. Te imajo dejansko manjše poslovne izgube in višjo ekonomsko vrednost in uživajo visoko stopnjo ugleda, kot tudi osebnega zadovoljstva vodij, zaposlenih, kupcev in poslovnih partnerjev.

Od RES-ET lahko pričakujete praktično naravnan in inovativen program usposabljanja skozi katerega boste osvojili ozaveščen proces mišljenja in odločanja v zahtevnih situacijah pri poslovanju, ki jih boste odslej lažje kontrolirali na miselni in čustveni ravni. Na trening delavnici bomo uporabljali konkretne in realistične poslovne dileme in jih pod vodstvom strokovnjakinj s področja korporativne integritete in psihologije komunikacij obravnavali s preizkušenimi metodami, v zaupnem in povezovalnem okolju. Dobivali boste sprotne povratne informacije, z veliko podpore voditeljic programa, medtem ko bo volan trdno v vaših rokah!

Vodje, direktorice in direktorji ter druge osebe na zahtevnejših pozicijah v podjetju morate biti na visokih obratih in imeti odgovor na najtežja vprašanja. Obenem je v  najkrajšem času v vas usmerjenih največ informacij, vaše podjetje in vi sami pa ste izpostavljeni vse večjemu tveganju odgovornosti in ugleda, saj vsak vaš korak verjetno spremljajo vaši deležniki, zaradi izjemno transparentnih in bliskovitih komunikacij in družbenih medijev.

Opisano ni idealno okolje za vodenje ozaveščenega in kakovostnega procesa etičnega odločanja, ali sploh dobrega prepoznavanja etičnih dilem pred vami. Raziskave kažejo, da organizacije po vsem svetu povprečno izgubljajo 5% prihodkov, zaradi neetičnega ravnanja, s katerim se sooča vsako podjetje v takšni ali drugačni meri.    

Program usposabljanja po lastnem modelu RES-ET izvajamo v manjših skupinah, po dogovoru z zainteresiranimi podjetji in posamezniki. Način izvedbe vam bomo glede na vaš interes z veseljem predstavili tudi individualno! Svoj interes lahko prijavite s pomočjo spletne prijavnice in vas bomo kontaktirali. Lahko nam tudi pišete na: info@eisep.si

Urnik izvedbe RES-ET programa

8:30 – 09:00 Sprejem udeležencev
09:00 – 10:30
Ekonomika integritete, kaj je etična premija in kako jo lahko v podjetju povečujete v korist vseh deležnikov.

Tveganja za skladnost in integriteto poslovanja, kakšne oprijemljive poslovne ovire lahko predstavljajo, kako jih obvladovati ter ključna vloga vodij pri tem.

*S praktičnimi prikazi, podatki in študijami primerov
10:30 – 11:15

Trikotnik prevar, nevrologija etike, vloga čustev pri odločanju, psihologija komunikacij in čustvena regulacija v zahtevnih situacijah pri poslovanju.

11:15 – 11:40
Odmor s pogostitvijo
11:40 – 13:00
Predstavitev modela RES-ET, z orodji za ozaveščeno etično odločanje in čustveno regulacijo v zahtevnih okoliščinah pri poslovanju.

Poskusna uporaba modela RES-ET s strani udeležencev in s podporo voditeljic programa.

*Udeleženci boste lahko delili samo tisto in toliko, kot boste sami želeli. Poskusna uporaba modela bo individualna, pri čemer lahko ostanete popolnoma zasebni. Maksimalno bomo pazili na vašo osebnostno integriteto in čustveno varnost.

Na voditeljici programa se boste lahko zanesli za usmeritve in podporo, medtem ko bo volan na tem potovanju popolnoma v vaših rokah! 

Voditeljici programa:

Andrijana Bergant, univ.dipl.prav., EMBA, Adv.Cert(Buss.Com)

Je soustanoviteljica in predsednica v Sloveniji ustanovljenega Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja – EISEP. Preko svoje vloge v inštitutu vodi mednarodno delovno skupino v okviru povezave ENFCO – European Network for Compliace Officers. Andrijana se s področjem poslovne skladnosti in etike ukvarja že 15 let. Pred nastopom samostojne strokovne poti je sistem upravljanja korporativne integritete vzpostavljala najprej v Zavarovalnici Triglav in Skupini triglav (2007-2014), nato pa še v NLB in Skupini NLB (2014-2016).

Od leta 2017 dalje kot svetovalka sodeluje s podjetji iz različnih dejavnosti, kot so finančni sektor, trgovina, gradbeno projektiranje, logistika, trgovina…, katerim pomaga vzpostaviti in organizirati funkcijo upravljanja poslovne skladnosti in etike ter pri tem reševati različne izzive. Redno izvaja usposabljanja za vodstva, strokovnjake in zaposlene z različnih področji. Izdelala je več modelov za upravljanje s tveganji za integriteto in pri zunanjem izvajanju (outsourcing), ter programe integritete (proti-korupcije) po mednarodnih standardih in pod nadzorom Svetovne banke; ocenjevala je profile tveganosti za skladnosti in integriteto različnih ciljnih podjetij v Sloveniji in na Hrvaškem in svetovala vodstvom.

Andrijana je sodelovala pri nastajanju Deklaracije o poštenem poslovanju, Slovenskih smernic korporativne integritete in priročnika: Integriteta voditeljstva 5 zvezdic. EISEP vodi že od ustanovitve, leta 2014. Leta 2004 je diplomirala iz prava na Univerzi v Ljubljani, nato je leta 2010 zaključila še podiplomski študij managementa na poslovni šoli Cotrugli (Executive MBA program). Ima mednarodni certifikat ICA Advanced Certificate in Business Compliance.

Suzana Kočevar, Dipl.psih.(BSc.) in dipl. mangerka kadrovskih in izobraževalnih procesov

Suzana je diplomirana psihologinja in managerka kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kot strokovnjakinja na področju psihologije komunikacije svoje znanje utemeljuje na podlagi 15-letnih delovnih izkušenj iz trženja, marketinga in interne komunikacije. V preteklosti je več let delovala na področju korporativnega komuniciranja v NLB. Zadnji dve leti pa aktivno sodeluje z različnimi podjetji in posamezniki pri gradnji osebnostnih potencialov za doseganje praktičnih rezultatov poslovne odličnosti. Ohranja in stalno raziskuje psihologijo komuniciranja, emocionalno inteligentnost in motivacijo.

Strokovno znanje aktivno povezuje s poglobljenim raziskovanjem psihologije komunikacije in čustvene dinamike medosebnih odnosov v delovnih okoljih. Verjame v moč tranformacijske coaching komunikacije s katero posamezniki razvijajo veščine empatije, integritete, odgovornosti, asertivnosti in vplivnega vodenja. Suzana je tudi svetovalka in stalna zunanja sodelavka pri Uporabni psihologiji, ki pri svojem delu vključuje različne izkušnje iz korporativnega in podjetniškega okolja. Je coachinja CP2, ki posameznike s coaching kompetencami opolnomoči, da svoje izzive spremenijo v priložnosti. Svoja znanja dopolnjuje s treningi iz nevrolingvističnega programiranja in logoterapije.

Posebna ponudba za prvo izvedbo programa RES-ET Promocijska cena: 380,00 EUR (+DDV)

*Število mest je omejeno na 25 udeležencev, zato bodo prijave sprejete po časovnem vrstnem redu prejema. 

V primeru večjega interesa vas lahko dodamo na čakalno listo in vas obvestimo o kasnejših rednih izvedbah.

  • 20% popust za prijave v prvem tednu po tej objavi ali 20% partnerski bonus!

  • Rešitev osebnega kompasa odločanja pri etičnih dilemah po metodologiji RES-et

  • Dva preizkušena modela etičnega odločanja in reševanja težavnih situacij

  • Testiranje vašega stila vodenja z individualno povratno informacijo

Prijava interesa

[forminator_form id="8769"]

Ker odločate o zadevah, ki imajo največjo vrednost ali največjo potencialno nevarnost za vaš posel!

RES-ET © 2024 Vse pravice pridržane.