Skladne prakse

Redne E-izdaje strokovnih mnenj, predlog, obrazcev in drugih orodij

Redne E-izdaje strokovnih mnenj, predlog, obrazcev in drugih orodij za delo na področju skladnosti poslovanja in korporativne integritete

Skozi leta delovanja inštituta, izkušnje iz domače in mednarodne strokovne skupnosti ter vprašanja naših članic in članov, skozi izzive s katerimi se pri svojem delu srečujemo vodje in strokovnjaki za skladnost in korporativno integriteto, je nastala razpršena zakladnica dragocenih mnenj na konkretna vprašanja. Izdelali smo tudi številne pripomočke za delo v obliki predlog dokumentov, obrazcev in miselnih shem, ki jih uporabljamo pri izvajanju ali vodenju funkcije skladnosti in korporativne integritete.

Prav to zakladnico znanja in izkušenj zbiramo na enem mestu, da bi bila dostopna širšemu krogu, skozi periodične e-izdaje strokovnih vsebin imenovane Skladne prakse.

To je naš prispevek k podpori dobrega in odgovornega poslovanja ter krepitvi kompetenc za  prepoznavanje in obvladovanje tveganj za skladnost in integriteto pri poslovanju. Upam, da vam bo v pomoč pri vašem strokovnem delu, vodenju ali nadzorovanju podjetij!  

Skladne prakse bodo izhajale mesečno, dostopne pa bodo preko naših e-obvestil, na tej spletni strani in preko objav na omrežju LinkedIn. Celotna mnenja, postopki in obrazci bodo dostopni samo članom, na EISEP Portalu za člane.

SKLADNE PRAKSE – POVZETA JAVNA IZDAJA

Št. 1-Dec-2023
Redna izdaja strokovnih vsebin s področja skladnosti in etike pri poslovanju

14. november, 2023

ODGOVOR NA NASPROTJA INTERESOV

Eno od vprašanj, ki ga obravnavamo v tokratni izdaji, se velikokrat pojavlja v praksi delovanja inštituta in je prisotno v skorajda vsakodnevni praksi strokovnjakov za skladnost. Ukvarjali se bomo z okoliščinami  (potencialnega) nasprotja interesov, specifično za primer prejetega gostoljubja.

OPIS PRIMERA/SITUACIJE

Vodja prodaje sprašuje ali se je, skupaj s članico uprave in dvema sodelavcema, primerno odzvati na povabilo poslovnega partnerja (dobavitelja) na tri-dnevni strokovni seminar o njihovih produktih. Produkte tega dobavitelja ima podjetje že uvrščene v svoj redni prodajni program in so pri strankah precej priljubljeni, njihova prodaja pa predstavlja pomemben delež v skupni prodaji.

Celotna predstavitev sodil in miselnega procesa pri obravnavi takšnega vprašanja ter celotno predstavljeno mnenje v tej številki Skladnih praks obsega šest (6) strani in je dostopno članom ter naročnikom.

Na eno celotno izdajo Skladnih praksa se lahko poskusno naročite preko spodnjega spletnega obrazca in poslali vam ga bomo po e-pošti.

Št. 2-Jan-2024
Redna izdaja strokovnih vsebin s področja skladnosti in etike pri poslovanju

14. januar, 2023

NASVET GLEDE KRŠITVE INTEGRITETE 

Tokrat obravnavamo prejem darila, ki v skladu z internimi akti ni dovoljeno. Kakšen je nasvet funkcije skladnosti, ko izvemo da je nekdo že prejel nedovoljeno darilo in torej kršil interna pravila na področju skladnosti in integritete pri poslovanju?

OPIS PRIMERA/SITUACIJE

V obravnavani situaciji se bomo znašli v podjetju, ki je občutljivo za poškodovanje ugleda, ker gre za veliko družbo iz dejavnosti posebnega družbenega (javnega) pomena, ki posluje tudi mednarodno in je obsežno regulirana. V družbi veljajo jasna interna pravila glede daril, ki sicer niso v celoti prepovedana, so pa omejena na simbolično vrednost in zahtevajo da zaposleni poročajo o vsakem prejetem darilu.

Nekdo od direktorjev v tem podjetju je od poslovnega partnerja za novo leto v dar prejel steklenico staranega Whiskeya posebne izdaje. Predsednik uprave je za to izvedel naknadno in sprašuje pooblaščenko za skladnost kako se na to odzvati?

Celotna izdaja Skladnih praks je dostopna članom EISEP in naročnikom.
Širši javnosti so vedno dostopne skrajšane javne izdaje, kot je ta.
Na eno celotno izdajo Skladnih praksa se lahko poskusno naročite preko spodnjega spletnega obrazca in poslali vam ga bomo po e-pošti.
Št. 3-Feb-2024
Redna izdaja strokovnih vsebin s področja skladnosti in etike pri poslovanju

4. marec, 2024

LETNO POROČILO O SKLADNOSTI POSLOVANJA – za pooblaščence za skladnost, člane uprav in nadzornih svetov

Na novoletni orientaciji za člane Strokovne skupnosti EISEP je več udeležencev izpostavilo, da v tem obdobju v začetku novega poslovnega leta pripravljajo letno poročilo funkcije skladnosti za preteklo leto. Zato je to tema januarske številke Skladnih praks.

POMEN IN FUNKCIJE LETNEGA POROČILA O SKLADNOSTI POSLOVANJA

Minilo je koledarsko leto, v katerem ste v vaši organizaciji izvajali program skladnosti poslovanja ali korporativne integritete. Morda ste imeli sprejet tudi letni plan dela na tem področju in če ste med naprednejšimi, ste imeli opredeljene tudi cilje in kazalnike uspešnosti glede skladnosti in etičnosti poslovanja vaše organizacije.

Lahko ste član nadzornega sveta ali članica uprave in imate tako v skladu s principi korporativnega upravljanja odgovornost zagotavljanja zakonitega poslovanja ter vzpostavitve standardov etičnega delovanja organizacije v kateri ste nosilec funkcijo.

Celotna izdaja Skladnih praks je dostopna članom EISEP in naročnikom.
Širši javnosti so vedno dostopne skrajšane javne izdaje, kot je ta.
Na eno celotno izdajo Skladnih praksa se lahko poskusno naročite preko spodnjega spletnega obrazca in poslali vam ga bomo po e-pošti.
Št. 4-Mar-2024
Redna izdaja strokovnih vsebin s področja skladnosti in etike pri poslovanju

26. marec, 2024

ZAGOTOVITEV PODPORE FUNKCIJI SKLADNOSTI  – za pooblaščence za skladnost, člane uprav in nadzornih svetov

Zagotavljanje ustrezne in zadostne podpore funkciji skladnosti je stalen izziv s katerimi se srečujejo strokovnjaki in vodje na področju skladnosti poslovanja in korporativne integritete.

Pooblaščenci za skladnost se tako pogosto soočate z izzivi nenačrtovanega in nesistematičnega dodeljevanja (dodatnih) nalog s strani uprave in višjega vodstva, s posledično naraščajočo obilico dela, ki še sproti vre iz zahtev in potreb poslovnega in regulatornega okolja. Pri tem pa imate enake ali včasih celo okrnjene kadrovske ter druge vire.

Podrobnejši opis situacije in kriteriji presoje ustreznosti podpore za funkcijo skladnosti

Za novo koledarsko leto imate pripravljen (ali šele pripravljate) plan dela na področju skladnosti in integritete v vaši organizaciji. S pomočjo metode za samo-oceno ustreznosti in zadostnosti podpore funkciji skladnosti po mednarodno uveljavljenih standardih in dobrih praksah pa ste ugotovili določene deficite. Potencialno se pod vprašanje postavlja realnost izvedbe letnega plana skladnosti poslovanja in sama učinkovitost sistema upravljanja skladnosti in korporativne integritete.

Celotna izdaja Skladnih praks je dostopna članom EISEP in naročnikom.
Širši javnosti so vedno dostopne skrajšane javne izdaje, kot je ta.
Na eno celotno izdajo Skladnih praksa se lahko poskusno naročite preko spodnjega spletnega obrazca in poslali vam ga bomo po e-pošti.

Eno mesečno izdajo Skladnih praks lahko prejmete brezplačno, četudi morda še niste član strokovne skupnosti EISEP. V ta namen smo pripravili obrazec za  poskusno naročilo, pri čemer se lahko kasneje odločite tudi za redno mesečno naročniško razmerje ali pa za polno članstvo v EISEP strokovni skupnosti.

Izbrali boste lahko:

  • Kvartalno naročnino, tri kompletne izdaje Skladnih praks, ki znaša 45 EUR,
  • Polletno naročnino, šest kompletnih izdaj Skladnih praks, ki znaša 80 EUR ali
  • Celoletno naročnino, dvanajst izdaj Skladnih praks, ki znaša 135 EUR.

Izbrano naročnino boste lahko aktivirali po poteku brezplačnega poskusnega obdobja, na podlagi z naše strani poslane ponudbe. Za članice in člane strokovne skupnosti EISEP so Skladne Prakse del članskega paketa.

Poskusno naročilo
za eno celotno izdajo Skladnih praks

SL