Prijave na poletni Skladni zajtrk o trajnostnem poročanju, 20. junij 2024 so odprte!

Skladne prakse

Redne e-izdaje strokovnih mnenj, predlog, obrazcev in drugih orodij.

Redne e-izdaje strokovnih mnenj, predlog, obrazcev in drugih orodij za delo na področju skladnosti poslovanja in korporativne integritete

Skozi leta delovanja inštituta, izkušnje iz domače in mednarodne strokovne skupnosti ter vprašanja naših članic in članov, skozi izzive s katerimi se pri svojem delu srečujemo vodje in strokovnjaki za skladnost in korporativno integriteto, je nastala razpršena zakladnica dragocenih mnenj na konkretna vprašanja. Izdelali smo tudi številne pripomočke za delo v obliki predlog dokumentov, obrazcev in miselnih shem, ki jih uporabljamo pri izvajanju ali vodenju funkcije skladnosti in korporativne integritete.

Prav to zakladnico znanja in izkušenj zbiramo na enem mestu, da bi bila dostopna širšemu krogu, skozi periodične e-izdaje strokovnih vsebin imenovane Skladne prakse.
 

To je naš prispevek k podpori dobrega in odgovornega poslovanja ter krepitvi kompetenc za  prepoznavanje in obvladovanje tveganj za skladnost in integriteto pri poslovanju. Upam, da vam bo v pomoč pri vašem strokovnem delu, vodenju ali nadzorovanju podjetij!

Skladne prakse bodo izhajale mesečno, dostopne pa bodo preko naših e-obvestil, na tej spletni strani in preko objav na omrežju LinkedIn. Celotna mnenja, postopki in obrazci bodo dostopni samo članom, na EISEP Portalu za člane.

Odgovor na nasprotja interesov

Eno od vprašanj, ki ga obravnavamo v tokratni izdaji, se velikokrat pojavlja v praksi delovanja inštituta in je prisotno v skorajda vsakodnevni praksi strokovnjakov za skladnost. Ukvarjali se bomo z okoliščinami  (potencialnega) nasprotja interesov, specifično za primer prejetega gostoljubja.

Nasvet glede kršitve integritete

Tokrat obravnavamo prejem darila, ki v skladu z internimi akti ni dovoljeno. Kakšen je nasvet funkcije skladnosti, ko izvemo da je nekdo že prejel nedovoljeno darilo in torej kršil interna pravila na področju skladnosti in integritete pri poslovanju?

Letno poročilo o skladnosti poslovanja

Na novoletni orientaciji za člane Strokovne skupnosti EISEP je več udeležencev izpostavilo, da v tem obdobju v začetku novega poslovnega leta pripravljajo letno poročilo funkcije skladnosti za preteklo leto. Zato je to tema januarske številke Skladnih praks.

Zagotovitev podpore funkciji skladnosti

Zagotavljanje ustrezne in zadostne podpore funkciji skladnosti je stalen izziv s katerimi se srečujejo strokovnjaki in vodje na področju skladnosti poslovanja in korporativne integritete.

Kako dvigniti učinkovitost sistema skladnosti?

Veliko podjetij, vodij in strokovnjakov se ukvarja z vprašanji o tem, kako vzpostaviti sistem upravljanja skladnosti, kako sploh opredeliti, upravljati, izvajati in spremljati korporativno integriteto, pri čemer si izberejo določen referenčni standard. In to je pravilen, profesionalen pristop.

Obvladovanje internih aktov v organizaciji

Tokratna izdaja obravnava zagotavljanje skladnosti poslovanja na nivoju vzpostavitve ter rednega pregledovanja oziroma posodabljanja internih aktov, kar je pravzaprav eden osnovnih gradnikov v sistemu skladnosti.

Celotna izdaja Skladnih praks je dostopna članom EISEP in naročnikom.
Širši javnosti so vedno dostopne skrajšane javne izdaje, kot je ta.

Na eno celotno izdajo Skladnih praks se lahko poskusno naročite preko spodnjega spletnega obrazca in poslali vam ga bomo po e-pošti.

Eno mesečno izdajo Skladnih praks lahko prejmete brezplačno, četudi morda še niste član strokovne skupnosti EISEP. V ta namen smo pripravili obrazec za  poskusno naročilo, pri čemer se lahko kasneje odločite tudi za redno mesečno naročniško razmerje ali pa za polno članstvo v EISEP strokovni skupnosti.

Izbrali boste lahko:

  • Kvartalno naročnino, tri kompletne izdaje Skladnih praks, ki znaša 45 EUR,
  • Polletno naročnino, šest kompletnih izdaj Skladnih praks, ki znaša 80 EUR ali
  • Celoletno naročnino, dvanajst izdaj Skladnih praks, ki znaša 135 EUR.

Izbrano naročnino boste lahko aktivirali po poteku brezplačnega poskusnega obdobja, na podlagi z naše strani poslane ponudbe. Za članice in člane strokovne skupnosti EISEP so Skladne Prakse del članskega paketa.

Poskusno naročilo
za eno celotno izdajo Skladnih praks