SREDA ZA SKLADNOST

Sreda za skladnost je redno virtualno strokovno srečanje, namenjeno izmenjavam idej, izkušenj in znanja med člani EISEP strokovne skupnosti. Tisti, ki ste z nami že nekaj let, se boste spomnili Krogov zaupanja, na katerih ta srečanja temeljijo in jih nadgrajujejo. Dogodek je na sporedu je vsako prvo sredo v mesecu ter spodbuja še dodatno povezovanje članov in krepitev skupnosti strokovnjakov za skladnost.

Sreda za skladnost poteka v skupini s 5 prijavljenimi člani, ki jo vodi moderator. Na začetku ta predlaga nekaj možnih tem, h katerim udeleženci dodajajo svoje predloge. Teme se obravnavajo po vrstnem redu, kot jih udeleženci ‘izglasujejo’ sami. Vsaka tema ima omejen čas za razpravo.

Na dosedanjih tovrstnih srečanjih smo skupaj razmišljali o temah, kot so:

  • kadrovski in drugi potrebni viri za izvajanje funkcije skladnosti;
  • kako obravnavati prijave kršitev, ki vključujejo višji management;
  • kakšna je lahko odgovornost pooblaščenca za skladnost za primere neskladnosti;
  • razmejitve in sodelovanja z drugimi funkcijami;
  • kaj inovativnost pomeni z vidika skladnosti, je za njo potrebna intoleranca do neskladnosti ter o drugih izzivih, s katerimi se srečujemo pri delu na področju skladnosti.

V zadnjem času smo se dotaknili še aktualnih vprašanj povezanih s korona krizo, in sicer kako izvajati funkcijo skladnosti na daljavo, o novih tveganjih v novih razmerah, kaj ta nova realnost pomeni z vidika varovanja zaupnih informacij, osebnih podatkov in podobno.

Ideja Srede za skladnost je tudi, da bi si člani strokovne skupnosti EISEP enkrat na mesec lažje vzeli čas za neobvezne teme s področja skladnosti, ki pa širijo njihova obzorja in kompetence. Zato pred vsakim dogodkom članom ponudimo tudi zanimiva in aktualna gradiva za njihovo nadaljnje razmišljanje.

Vse članske ugodnosti si lahko pogledate v članskem paketu. V primeru kakršnihkoli vprašanj smo vam z veseljem na voljo na elektronskem naslovu info@eisep.si.

SL