SVETOVANJE VODSTVU ORGANIZACIJ

Strokovno svetovanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti in uradnih postopkov

S pomočjo specializiranih, visoko izobraženih strokovnjakov, z obsežnimi izkušnjami iz raznovrstnih dejavnosti, smo usposobljeni, da vodstvu podjetja ali drugih organizacij pomagamo v zahtevnih okoliščinah, povezanih s skladnostjo poslovanja, z vprašanji etičnega obnašanja ali stanja splošne kulture integritete v organizaciji ali njenem delu. Tudi če ste se že znašli v uradnih postopkih, je poleg pravnega zagovorništva, koristno imeti strokovnjake, ki lahko izvedejo interne olajševalne in popravne aktivnosti, v pomoč vašim internim strokovnjakom.

Takšne aktivnosti so vam namreč lahko v veliko korist pri ugotavljanju odgovornosti ter odmerjanju sankcij ter drugih nadzornih ukrepov.

Prav tako vam lahko svetujemo, če se že soočate z sankcijami ali odredbami različnih organov, regulatorjev, vključno z mednarodnimi institucijami.

Obvladovanje skladnosti v primeru večjih sprememb pri vašem poslovanju

V primeru večjih sprememb pri vašem poslovanju, morebitni širitvi na nove trge, izločanju pomembnih dejavnosti zunanjim izvajalcem ali pri vzpostavljanju odnosov s tujimi poslovnimi partnerji, boste soočeni tudi z novimi tveganji za skladnost in integriteto ter izpostavljeni nadzoru tujih ali mednarodnih organov in institucij. V takšnih primerih vam stojijo ob strani naši visoko usposobljeni strokovnjaki, ki vas lahko vodijo skozi kompleksna s tem povezana vprašanja in vam svetujejo.

Vaši obstoječi ali potencialni poslovni partnerji, še zlasti v mednarodnih odnosih, vas namreč neprestano spremljajo in ocenjujejo, ali ste primeren izvajalec, dobavitelj, distributer ipd. Za te primere je lahko odločujoče kako v običajnih razmerah, kot tudi v krizi (povezani z morebitnimi uradnimi postopki ali javnimi moralnimi aferami), sprejemate odgovornost za skladno poslovanje in standarde etike v vašem podjetju, kako izvajate popravne akcije ter kako o tem tudi komunicirate. Medtem ko vas mednarodne institucije lahko hitro uvrstijo na črno listo dobaviteljev ali izvajalcev, če se npr. posredno ali neposredno znajdete v poslih, ki vključujejo povezanost s tujimi uradnimi osebami in vplivanje nanje, ki ga morda niti ne izvajate sami…, v kolikor predhodno niste določenih tveganj predvideli in sprejeli primerne preventivne in kontrolne ukrepe.

Krepitev kompetenc obvladovanja skladnosti in izboljšave etične kulture

Morda pa vaše situacija ni dramatična in enostavno potrebujete specializiranega svetovalca v podporo pri vzpostavitvi programa skladnosti, oceni in izboljšanju etične kulture v vašem podjetju, opredelitvi nalog in odgovornosti pooblaščenca za skladnost ali pri usposabljanju vaših internih kadrov za izvajanje funkcije skladnosti.

Lahko vam pomagamo razumeti na kaj morate kot direktor, član uprave ali nadzornega sveta, biti pozorni pri spremljanju in nadzorovanju programa skladnosti. V ta namen lahko tudi pomagamo vam in vaši interni ekipi organizirati poročanje o skladnosti in etiki poslovanja v vašem podjetju na način, da ima pregledno strukturo, konkretna merila in praktične ter primerjalne kazalnike napredka in uspešnosti.

Če vas zanima kakšna je etična kultura v vašem podjetju skozi oprijemljivo meritev in rezultate na papirju, lahko za vas izvedemo takšno raziskavo. Prav tako vam bomo svetovali kje so možnosti za izboljšave in kako dosegati poslovne koristi dobre etične kulture.

SL