Uporabna etika

V EISEP se ukvarjamo s področjem skladnosti in etike poslovanja že od ustanovitve, leta 2014 dalje. V delu etike se osredotočamo na uporabno etiko, primarno v poslovnem okolju. Enako pomembna pa je uporabna etika tudi v drugih organizacijah, zlasti v javnem sektorju, v institucijah na področju visokega šolstva, zdravstva, okoljevarstva oziroma komunalnih ter drugih javnih služb.

Pomagamo vam približati praktičen pomen in uporabo etičnih vrednot pri vašem poslovanju.

Tekom osmih let delovanja in na desetine let izkušenj sodelavcev inštituta smo se izurili v izdelavi in izvedbi praktičnih programov uporabne etike (usposabljanja, posvetovanja in raziskovanja) za podjetja iz raznolikih dejavnosti, za vse ravni managementa ter za ciljne skupine zaposlenih.

Etične vrednote in načela pomagamo razdelati in nadalje vpeljati tako, da podpirajo poslanstvo in strategijo vaše organizacije.

V poslovnem okolju je posebej pomembno, da etične vrednote in načela podpirajo poslanstvo in strategijo podjetja in da so integriran del uresničevanja poslovnih ciljev, kot tudi vsakodnevnih poslovnih praks. Paziti moramo na morebitne nasprotne učinke postavljenih poslovnih ciljev in postavljenih vrednot; oziroma same percepcije vodij in zaposlenih o tem kaj postavljeni cilji in vrednote od njih zahtevajo.

Z relativno enostavnimi delavnicami in raziskavami marsikdaj ugotovimo, da ljudje enake vrednote, kot tudi enake okoliščine zelo različno razumemo in se na osnovi tega tudi različno obnašamo. Možno pa je, da se v podjetju razvijejo prakse in poslovno obnašanje, ki je sicer enotno na določeno temo, hkrati pa v popolnem nasprotju z etičnimi standardi, ki si jih želi vodstvo, velikokrat pa tudi v popolnem nasprotju z zapisanimi etičnimi načeli.

V okviru naših programov izdelujemo tudi scenarije različnih primerov iz poslovnega življenja, ki so relevantni   za določeno podjejte ali drugo organizacijo, ter vam s tem pristopom približamo uporabo etičnih  načel v dejanski praksi. Veliko govorimo tudi o izzivih, ko je to težko, ko obstaja mnogo ovir, ko v realnosti najpogosteje pademo na etičnem testu, čeprav smo dobri ljudje.  

Predstavimo vam lahko uveljavljene pristope razčlenjevanja in prepoznavanja etičnih dilem, preskušene modele etičnega odločanja in skupaj z vami vadimo reševanje etičnih izzivov, vključno z uporabo igre vlog, dela v skupinah ipd.

Včasih podjetja še nimajo izrecno opredeljenih korporativnih vrednost in načel, jih nihče zares ne pozna ali pa ta niso (več) primerna, glede na značilnosti njihove organizacije in dela. V takih primerih vam le-te lahko pomagamo opredeliti ali obuditi in to na način, da bodo specifične in polne smisla prav za vas, vaše vodje in zaposlene.

Raziskava o kulturi etike

Ne glede na to ali imate izrecno ali drugače opredeljene etične vrednote in načela svojega delovanja,  lahko skupaj z vami preverimo kako zaposleni enake vrednote, ki so za podjetje najpomembnejše, v različnih situacijah razumejo, ali imajo glede tega kak notranji konflikt in navsezadnje – kako se to odraža v vaših poslovnih praksah in morebitnih tveganjih.

Včasih tudi znotraj ene management ekipe vodje različno razumejo opredeljene vrednote, ko so izpostavljeni konkretni etični dilemi in specifični situaciji v poslu. Vse to lahko preverimo, posnamemo in skupaj z vami naredimo načrt za napredek.

Komunicirajte uporabo etike (na uporaben način)

Večina mladih talentov optimistično išče etična delovna okolja in etične vodje. Dejstvo pa je, da se etična kultura naredi sama po svoje, nepredvidljivo in morda s številnimi anomalijami. Etično kulturo je zato potrebno zavedno zastaviti in upravljati, jo negovati podobno kot to velja za katerokoli drugo sfero poslovanja, od finančne, operativne ter vse do kadrovske in operativne. Tako kot pri slednjih, tudi za področje poslovne etike, poznamo modele (etičnega) odločanja. Mi vam jih lahko pomagamo spoznati in uporabljati!

Podjetja, ki veliko naredijo na področju poslovne etike, ozaveščanja in izobraževanja zaposlenih, pa včasih ne izkoristijo dobro potenciala komuniciranja o tem različnim deležnikom. Dobre prakse uporabe etike pri poslovanju vam lahko pomagamo predstaviti na primeren način ter v sodelovanju s strokovnjaki korporativnega komuniciranja tudi povezati s pozitivno podobo vašega podjetja navznoter in navzven!

Morda pa imate težave, ste zaradi ene napake izgubili zaupanje partnerja, se morda vpletli v neugodne postopke? Pomagamo vam lahko zastaviti načrt etične rehabilitacije in s primernim komuniciranjem tudi prepričati kogar je potrebno, da si zaslužite novo priložnost!

Številni partnerji in bonitetne agencije upoštevajo vidike etičnosti ter s tem povezana tveganja vašega poslovanja, ko vas ocenjujejo. Na vašo spletno stran se po informacije o tem koliko etičnih točk imate ozirajo tudi različni regulatorji in potencialni kupci, investitorji.

Pomagamo vam, da etiko katero živite in uporabljate, tudi komunicirate, navznoter in navzven.

Uporabna etika

Vzemite nas za svojega partnerja na tej vznemirljivi poti raziskovanja in uporabe etike v resnični praksi in naredimo skupaj tudi kak eksperiment!

SL