VODENJE PROJEKTOV USKLADITVE

V bogati zakladnici izkušenj naših strokovnjakov se pojavljajo naslednje značilne potrebe za vzpostavitev zahtev s področja skladnosti in integritete poslovanja, glede katerih imamo tudi izdelane in praktično preverjene pristope, ki bi jih z veseljem uporabili v podporo vašemu podjetju:

  • Vzpostavitev celovitega, formaliziranega programa skladnosti in etike poslovanja, ki bo ustrezal pričakovanjem regulatorjev, mednarodnih poslovnih partnerjev, mednarodnih institucij ter drugih deležnikov. Glavni princip, ki mu tukaj sledimo, ob upoštevanju uveljavljenih mednarodnih standardov in praks na tem področju, je sledenje obstoječi organiziranosti vaših poslovnih procesov ter sorazmernost tveganjem, glede na vašo dejavnost, geografsko prisotnost, poslovni model, produkte in verigo vrednosti.

    Izkušnje nas prepričljivo učijo, da le program skladnosti in etike, ki bo upošteval značilnosti in kulturo vaše organizacije in bo integriran v vaše poslovne procese na razumljiv način in sorazmerno, bo lahko učinkovito deloval in tako dosegel končni cilj: da poslujete skladno in etično ter s tem tudi dosegate ekonomske in druge poslovne koristi (etične premije), zaradi izboljšanega ugleda varne, kredibilne in zaupanja vredne organizacije, odznotraj navzven.

  • Vzpostavitev določenega elementa ali specifičnega področja programa skladnosti, kot so na primer: sistem skladnosti za zunanje izvajalce, dobavitelje in agente, sistem ocenjevanja tveganj za skladnost in etiko poslovanja, sistem preprečevanja nasprotja interesov in korupcije, vzpostavitev skladnosti s specifično področno zakonodajo ali s spremembami področne zakonodaje, t.i. ‘regulatory compliance’ (npr. preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, spremembe sektorske regulacije, EU uredbe ipd.). V procesu priprave organizacije na novosti zakonodaje ali uporabljamo domišljen postopek 5 korakov prilagajanja regulatornim spremembam, med katerimi dajemo poseben pomen oceni učinkov teh sprememb na podjetje ter izdelavi primernega akcijskega načrta za vsa relevantna področja poslovanja.
  • Uskladitev z zahtevami odredb regulatorjev in institucij, vključno z mednarodnimi organi ali institucijami, za primere negativnih ugotovitev v postopkih nadzora, zakonskih kršitev ali kršitev v zvezi z mednarodnim poslovanjem, uvrstitev na črni seznam mednarodnih finančnih institucij (WBG, EIB) ipd.
SL